18 maj 2021
torsdag, 15 april 2021 18:13

SBB köper i Finland, Malmö och Lund för 550 Mkr

Skrivet av 

 

 

 


Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB.
Samhällsbyggnadsbolaget, SBB förvärvar ett bestånd med nio fastigheter inom utbildning och vård från WasaGroup Funds Oy, tre ytterligare vårdfastigheter i Finland genom kompletteringsförvärv samt ett bestånd i Malmö/Lund-regionen med i huvudsak bostäder, sammanlagt 99 lägenheter.

Den totala hyresintäkten uppgår till 34,3 Mkr med ett driftnetto om 28,2 Mkr. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 22.000 kvm. De finska fastigheterna är framförallt lokaliserade i sydvästra Finland. Den genomsnittliga kontraktslängden för samhällsfastigheterna uppgår till drygt 13 år och drygt 75 procent av byggnaderna är uppförda inom den senaste fem-årsperioden.

– SBB fortsätter att expandera inom våra prioriterade segment med ett välförvaltat bostadsbestånd i Malmö/Lund-regionen samt nybyggda samhällsfastigheter i Finland med bland annat 20-åriga hyresavtal med Alkio College i Jyväskylä och Sievi kommun, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.