21 april 2024
måndag, 26 april 2021 12:23

Sehlhall rekryterar Malmgren och Lidbrandt

Skrivet av 

 

 

 


Sehlhall Fastigheter rekryterar Mikaela Malmgren (bilden t h) som förvaltningsansvarig och Kristoffer Lidbrandt (bilden t v) som ny förvärvsansvarig. Mikaela kommer närmast från Genova Property Group och Kristoffer från Serafim Fastigheter.

Sehlhall utvecklar och äger hållbara förskolor, skolor, gruppbostäder och vårdboenden. Den förvaltade fastighetsportföljen växer snabbt och Sehlhall har som mål att byggstarta fjorton nya omsorgsfastigheter per år.

 

Mikaela Malmgren anställs nu som ansvarig för fastighetsförvaltningen. Hon är utbildad fastighetsförvaltare och har arbetat med fastighetsförvaltning hos Einar Mattsson, Rikshem och Genova Property Group.

– En modern och högkvalitativ fastighetsförvaltning utgör en central del i Sehlhalls erbjudande för hållbar social infrastruktur. Jag ser fram emot att vidareutveckla funktionen och framför allt att vara del av ett så utpräglat entreprenörsteam, säger Mikaela Malmgren.

Kristoffer Lidbrandt axlar rollen som förvärvsansvarig med huvudfokus på tidiga skeden. Kristoffer är utbildad fastighetsmäklare och har de senast fem åren arbetat som transaktionsansvarig på Serafim Fastigheter. 

– Jag älskar Sehlhalls höga tempo, vilket är nödvändigt med tanke på det stora behovet av omsorgsfastigheter, säger Kristoffer Lidbrandt.

Mikaela Malmgren och Kristoffer Lidbrandt tillträder sina nya befattningar den 3 maj 2021.