24 juni 2021
måndag, 17 maj 2021 12:25

Profi byter namn till Revelop och reser ny fond

Skrivet av 

  

 

 


Thomas Sipos, vd för Revelop.

 

 

 


Profi Fastigheter har säkrat nytt kapital till sin femte investeringsfond om drygt 2 Mdr kr – den största fonden specifikt riktad mot investeringar i svenska fastigheter på sju år. Samtidigt byter bolaget namn till Revelop för att förtydliga bolagets strategi att med ett utpräglat hållbarhetskoncept förädla och utveckla kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden.

Bolaget har en framgångsrik historia sedan starten 2004 och tar nu med nytt namn och sin hittills största fond nästa steg i sin tillväxtresa, med fokus på hållbara investeringar i och framtidssäkring av kommersiella fastigheter.

– Med vårt nya namn vill vi förtydliga vår filosofi att investera i fastigheter som vi kan förädla och utveckla på ett hållbart sätt och därmed bidra till ett nytt, mer hållbart samhälle. Genom att förlänga livet på byggnader bidrar vi genom bättre resursanvändning till ett minskat miljöavtryck och undviker de stora negativa effekterna som rivningar och nybyggnation har, säger Revelops vd Thomas Sipos.

Det nya namnet Revelop ska på ett bättre sätt reflektera bolagets affärsidé och indikera att det är mer än bara ett fastighetsbolag.

– Varje fastighet genomgår under vårt ägande en hållbar resa – från brun till grön. Revelop anspelar på mottot att förlänga livet på byggnader, att skapa attraktiva platser och fokus på effektiv resursanvändning liksom cirkulärt tänk. Vi tänker annorlunda och investerar i befintlig stadsmiljö intill befintlig infrastruktur där vi ser möjligheter till positiv förändring genom förädling och förtätning, säger Anders Sylvén, CFO och vice vd för Revelop.

Intresset för fonden Revelop V var stort både i Sverige och internationellt och med ett riskkapital på 2,1 Mdr kr är fonden bolagets hittills största och den största svenska fastighetsfonden på sju år. Med en global minskning av investeringar i fastighetsfonder med 26 procent under 2020 visar den lyckade kapitalanskaffningen på nya och tidigare investerares tro på Revelops förmåga att skapa stora värden och ett hållbart samhälle.