24 juni 2021
måndag, 17 maj 2021 18:15

Peab säljer logistikbyggnad i Södertälje

Skrivet av 

  

 

 


Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling på Peab.

 

 

 


Peab har tecknat avtal om försäljning av en logistikanläggning i Almnäs i Södertälje som Peab avser att uppföra. Köpare är Annehem Fastigheter och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 96,5 Mkr.

Fastigheten Almnäs 5:28 har en markareal om 19.000 kvm, varav 14.000 kvm nyttjas till en förhyrning med Postnord på ett 10-årigt hyresavtal och 5.100 kvm är oexploaterad råmark med en byggrätt på drygt 2.000 kvm.

Peab kommer att bygga logistikanläggningen och avyttring av den färdigställda fastigheten planeras till det andra kvartalet 2022.

– Vi ser en god efterfrågan på effektiva lager- och logistikfastigheter i attraktiva lägen och är därför glada över att kunna utveckla detta logistikprojekt. Almnäs har stor potential och kan erbjuda många och goda transportmöjligheter, vilket gör det till ett viktigt logistiknav i det svenska näringslivet, säger Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling på Peab.

Fastigheten ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver.