25 april 2024
torsdag, 27 maj 2021 10:09

Scius och Arcona bygger om Skjutsgossen 12

Skrivet av 

  

 

 


Fastigheten Skjutsgossen 12, omfattande 34.000 kvm, är belägen på Södermalm i Stockholm på Rosenlundsgatan 5–13 och Torkel Knutssonsgatan 22–24 vid Mariatorget. Byggnaden uppfördes ursprungligen år 1965. Fastighetens byggnadskropparna står i en kvadratisk form och omger en grön innergård.

 

 

Arcona har fått i uppdrag av Scius Partners att bygga om och renovera fastigheten Skjutsgossen 12 på Södermalm i Stockholm. Ordervärdet uppgår till 185 Mkr.

Scius köpte i april 2019 med partnern Blackstone, en av AFA:s största fastigheter, Skjutsgossen 12 på Södermalm, omfattande 34.000 kvm. Ingen köpeskilling meddelades, men Fastighetsaktien bedömde den till cirka 2 Mdr kr.

AFA förvärvade i sin tur Skjutsgossen 12 av Fabege i december 2005 för 1.036 Mkr samtidigt som Fabege köpte Läraren 5 vid Norra Bantorget för 225 Mkr av AFA.

AFA byggde om fastigheten för Circle K (före detta Statoil) och Polismyndigheten.