25 april 2024
måndag, 31 maj 2021 10:11

Gatun vinner uppdraget om kv. Pisa i Hagastaden

Skrivet av 

 

 

 

 

 


Kvarteret Pisa i Hagastaden kommer vila på Norra länkens norra tunnelmynning. Kvarteret Pisa kommer innehålla publika lokaler och arbetsplatser och omfattar cirka 20.000 kvm. Beräknad byggstart är 2024. Bild: Stockholms Stad och White Arkitekter.


Atrium Ljungberg bjöd tillsammans med Stockholms stad in till parallellt uppdrag i december 2020 om kvarteret Pisa i östra Hagastaden. Gatun Arkitekters förslag har utsetts till vinnare och man arbetar nu vidare med gestaltningen av kvarteret.

Byggnaden kommer vila på Norra länkens norra tunnelmynning och blir en mycket viktig beståndsdel i Hagastadens framtid. Sett från öster kommer projektet agera startpunkt för hela den nya kvartersbebyggelsen kring Norra stationsparken och blir ett av de mest synliga kvarteren från Hagaparken och framtida Tullhusparken.

– Vi utgick strängt från en analys av platsens publika funktion med flanören och besökaren som huvudpersoner. Vårt förslag tar hand om och utvecklar platsens komplexa stadsrum och gör en storskalig miljö mer lättförståelig och tillgänglig. Vi är väldigt glada att få fortsatt förtroende av Atrium Ljungberg och Stockholms stad att få ta hand om ytterligare en av Hagastadens nyckelbyggnader, säger ansvarig arkitekt Martin Lundin, Gatun Arkitekter, som även skapat projekt Life Citys fasadgestaltning i Norra länkens andra tunnelmynning.

Kvarteret Pisa kommer innehålla publika lokaler och arbetsplatser och omfattar cirka 20.000 kvm. Beräknad byggstart är 2024.

Med uppdrag inom kontor, bostäder, industri och publika miljöer skapar Gatun Arkitekter (tidigare Scheiwiller Svensson) nytänkande och human arkitektur baserad på lång och bred erfarenhet.