2 oktober 2023
onsdag, 09 juni 2021 11:12

Markreservationen för Nobel Center förlängs

Skrivet av 

 

 

 

 

 


Området för markreservationen för Nobelcenter vid Slussen till vänster rosa markering.

 

 


Detalj över området för markreservationen för Nobelcentersom  rödmarkerat.Exploateringsnämnden i Stockholm godkänner förlängning av Tidig markreservation för Nobel Center vid Slussen och ger kontoret i uppdrag att, i enlighet med kontorets utlåtande, teckna tilläggsavtal till avtal om tidig markreservation.

Staden och Nobelhuset AB har tidigare tecknat en tidig markreservation för att möjliggöra uppförandet av ett Nobel Center vid Slussen. Markreservationen godkändes av exploateringsnämnden den 20 februari 2020 samt av kommunfullmäktige den 4 maj 2020.

Staden valde att teckna en tidig markreservation om ett år med Nobelhuset AB, istället för att teckna ett markanvisningsavtal direkt. Med projektet avses uppförandet av ett Nobel Center vid Slussen. Syftet var att staden och  Nobelhuset AB under detta år, tillsammans och var och en för sig, skulle:
1. Fördjupa analysen av den valda platsen för att förvissa sig om dess lämplighet i alla avseenden, bland annat de mer tekniska. 2. Utreda att Nobelhuset AB har möjlighet att genomföra projektet, bland annat genom att visa att Nobelhuset AB har finansiering och organisation för att kunna genomföra projektet.

Nobelhuset AB studerar för närvarande hur ett Nobel Center kan anpassas till platsen och samordning pågår med projekt Slussen. Under rådande pandemi har dock Nobelhuset inte kunnat starta upp de samarbeten med olika parter i den utsträckning som behövts för att komma så långt att ett markanvisningsavtal kan tecknas. Nobelhuset AB behöver mer tid för att fatta nödvändiga interna beslut samt knyta till sig de samarbetsparter som man behöver för att säkra ett genomförande av projektet. En förlängning av markreservationen har därför blivit nödvändig.

Förlängningen av markreservationen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för staden förutsatt att projektet Nobel Center inte medför några förändringar i de delar inom projekt Slussen där förutsättningarna är låsta eller projektering är utförd.