25 juli 2021
måndag, 21 juni 2021 11:01

AF Gruppen planerar 100 nya bostäder i Borås

Skrivet av 

  

 

 


AF Gruppen har nyligen med partners förvärvat en fastighet som omfattar en byggrätt om 15.700 kvm BTA i Kristineberg som ligger 1,5 km söder om Borås innerstad.

 

 AF Projektutveckling utvecklar 100 nya bostäder i stadsdelen Kristineberg i Borås tillsammans med samarbetsparterna Prevelop och Andersson Company.

Den nyligen förvärvade fastigheten ligger nära grönområden, service och kommunikationer. Detaljplanen omfattar 15.700 kvm byggrätt (BTA) i en huskropp på mellan fyra och sju plan med verksamheter i gatuplan.

Kristineberg ligger 1,5 km söder om Borås innerstad och är ett lugnt och väletablerat bostadsområde med skolor, fritidsaktiviteter, handel och resmöjligheter i omedelbar närhet.

Borås har ett strategiskt läge en knapp timme från Göteborg, är knutpunkt för fyra riksvägar och binder ihop tågkommunikationen från flera av storstäderna.

– Staden har en god befolkningstillväxt och en stark ambition att växa ytterligare under de kommande åren. Därför välkomnas fler bostäder, säger Hans Östling, regionchef för AF Projektutveckling.

Planerad säljstart för bostadsrättslägenheterna i Kristineberg är hösten 2023 med preliminär byggstart 2024 och inflyttning under 2026.