2 oktober 2023
onsdag, 23 juni 2021 11:49

Magnolia köper mark i Kungsbacka för 350 bostäder

Skrivet av 

  

 

 


Fastigheten som ligger i området kring Lindens torg i centrala Kungsbacka har lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet sker genom en bolagsaffär mellan Magnolia Bostad och Lindbäcks Boende AB. Fotograf: Magnolia BostadMagnolia Bostad har tecknat avtal med Lindbäcks Boende AB om förvärv av byggklar mark för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 23.000 kvm BTA.

Fastigheten som ligger i området kring Lindens torg i centrala Kungsbacka har lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet sker genom en bolagsaffär. Den existerande karaktären i Kungsbacka kommer att bevaras genom omsorgsfullt gestaltade byggnader väl förankrade i såväl äldre som nyare bebyggelse. De nya kvarteren får varierande fasader i trä och tegel och olika våningshöjder. Bostäderna kommer att certifieras enligt miljöbyggnad Silver.

– Detta kommer att bli vår första byggstart i Kungsbacka kommun och vi ser mycket framemot vårt fortsatta samarbete med kommunen. Vi kommer att utveckla vackra och moderna bostäder i det attraktiva och växande Kungsbacka,  säger Niklas Ohldin, regionchef Väst för Magnolia Bostad. 

Kungsbacka är under tillväxt med stor efterfrågan på centrala bostäder. Förtätningen av området Lindens park skapar nya karaktäristiska årsringar i centrum genom att förlänga befintlig kvartersstruktur med fler bostäder och verksamheter. Med pendeltåg från Kungsbacka centrum nås Göteborgs central på 20 minuter.