2 oktober 2023
onsdag, 23 juni 2021 17:34

Sagax köper för 775 Mkr i åtta transaktioner

Skrivet av 

  

 

 


David Mindus, vd för AB Sagax.Sagax har genom åtta separata transaktioner förvärvat fem fastigheter i Finland, tre fastigheter i Paris, tre fastigheter i Nederländerna och en fastighet i Stockholm. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 775 Mkr.


Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 58.300 kvm, huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 59 Mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 97 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid är 3,7 år.

Av förvärven har motsvarande 182 Mkr tillträtts. Återstående 593 Mkr beräknas tillträdas under det tredje kvartalet 2021. Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Denna förköpsrätt omfattar motsvarande 100 Mkr.