31 januari 2023
onsdag, 23 juni 2021 17:52

K2A bygger ytterligare 185 hyresbostäder i Växjö

Skrivet av 

  

 

 


K2A bygger 185 hyresbostäder på fastigheten Diskusen 2 i utvecklingsområdet Arenastaden i Växjö.K2A, Knaust & Andersson Fastigheter, har under juni 2021 beslutat om att starta nyproduktion av 185 hyresbostäder på fastigheten Diskusen 2 i utvecklingsområdet Arenastaden, cirka 2 km väster om Växjö centralstation. K2A kommer att uppföra tre huskroppar med totalt 185 hyresbostäder och en total uthyrningsbar yta om 6.863 kvm. Markarbeten kommer att påbörjas under sommaren 2021 med planerad inflyttning under första kvartalet 2023.

Byggnaderna kommer uppföras med trästomme, miljöcertifieras enligt Svanen och bedöms bli klassificerade som ”mörkgrön”, den högsta miljöklassificeringen enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

– Diskusen 2 ligger i ett område som utvecklats i samarbete med kommunen och där vi tillsammans med övriga aktörer deltagit i detaljplaneutvecklingen med fokus på att bland annat bevara de naturvärden som finns i direkt anslutning till området och skapa kvarter där människan prioriteras före biltrafiken. Vi är det gröna fastighetsbolaget och kommer bygga miljövänligt i trä och andra miljövänliga material för att bidra till ett hållbart boende, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A. 

Tillsammans med övriga projekt uppgår K2A:s fastighets- och projektportfölj i Växjö till cirka 750 hyres- och studentbostäder, varav 188 bostäder är under förvaltning. Efter det att projekten färdigställts och är under förvaltning bedöms den uthyrningsbara ytan för hela Växjöportföljen uppgå till cirka 33.000 kvm med förväntade årliga hyresintäkter om cirka 65 Mkr.