31 januari 2023
onsdag, 23 juni 2021 17:55

Amasten förvärvar för 465 Mkr i Eskilstuna

Skrivet av 

  

 

 


I affären mellan Amasten och Klara Framtid ingår en centralt belägen byggrätt om 5.000 kvm med 48 lägenheter.


Amasten Fastighets AB växer i Eskilstuna och bolaget har tecknat ett avtal om att förvärva tio fastigheter i attraktiva lägen. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 465 Mkr.

Fastigheterna omfattar 15.500 kvm bostäder. Totalt ingår 242 hyreslägenheter och 5.700 kvm lokaler. Dessutom ingår en centralt belägen byggrätt om 5.000 kvm med 48 lägenheter. Sex av fastigheterna är belägna strax norr om citykärnan, tre strax söder om och en i citykärnan. Hyresvärdet uppgår till cirka 26,6 mkr. Säljare är Klara Framtid AB och tillträde bedöms ske under juli 2021.

Amasten förvaltar innan förvärvet 181 lägenheter i Eskilstuna och har 152 lägenheter under nyproduktion, vilka färdigställs år 2022.

– Genom förvärvet ökar vi vårt fastighetsbestånd betydligt i Eskilstuna, vilket ger synergier i förvaltningen. Det finns också stora möjligheter till värdeskapande förvaltning i de förvärvade fastigheterna. Vi blir en allt större fastighetsaktör i Eskilstuna och vi kommer att inneha drygt 600 lägenheter år 2022, när byggprojekten färdigställts, i en stad som växer mer än rikssnittet, säger Mikael Rånes, vd för Amasten Fastighets AB.