31 januari 2023
torsdag, 24 juni 2021 12:11

Amasten köper projekt i Karlstad för 535 Mkr

Skrivet av 

  

 

 


Amasten köper av Albér Fastigheter tre etapper om vardera cirka 100 lägenheter i projektet Kasernhöjden i centrala Karlstad.Bild: Plan över Kasernhöjden.

 

 

 

 

Amasten Fastighets AB  har tecknat avtal om att köpa bostadsprojektet Kasernhöjden i centrala Karlstad av Albér Fastigheter. Projektet omfattar tre hus med totalt 302 hyreslägenheter.

Affären genomförs i bolagsform genom ett upplägg som ett forward commitment som baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 535 Mkr. Amasten betalar vid avtalets ingång 5 procent av köpeskillingen och erlägger resterande köpeskilling vid tillträde av fastigheterna i respektive etapp.

Projektet omfattar tre etapper om vardera cirka 100 lägenheter. Säljaren åtar sig att vara byggherre och kommer att överlämna en nyckelfärdig produkt till Amasten. Etapp 1 färdigställs i slutet av 2023 och etapp 2 och 3 under 2024. Vid färdigställande förväntas hyresvärdet uppgå till cirka 24,5 Mkr.

– Vi är glada för möjligheten att förvärva högkvalitativa bostäder i ett attraktivt läge av en driven lokal entreprenör. Karlstad är en attraktiv regionsstad med stark befolkningstillväxt. Genom förvärvet kommer vi mer än fördubbla vårt fastighetsbestånd i Karlstad till nära 550 lägenheter, vilket kommer ge synergier i förvaltningen och medför att vi blir en större aktör på den lokala marknaden, säger Mikael Rånes, vd för Amasten Fastighets AB.