2 oktober 2023
torsdag, 24 juni 2021 19:17

Hoivatilat fyrdubblar sitt svenska bestånd

Skrivet av 

  

 

 


Stefaan Gielens, vd för Aedifica.

 Samhällsfastighetsbolaget Hoivatilat AB förvärvar 16 fastigheter med LSS-boende i Sverige till ett underliggande värde om cirka 530 Mkr av det privatägda fastighetsutvecklingsbolaget Valene AB. Transaktionen sker via det börsnoterade moderbolaget Aedifica NV/SA. Köparens rådgivare i denna affär har varit Pangea Property Partners. 

– Samtliga LSS-boende är hemlika och målgruppsanpassade för att stödja de boende i sin vardag. Hyresgästerna utgörs av några av Nordens största och ledande vård- och omsorgsföretag. Detta förvärv har ett viktigt strategiskt värde för Hoivatilat AB eftersom det ger oss möjlighet att vidareutveckla relationer med operatörer och kommuner, men även att skapa nya, säger Maria Frid, vd för Hoivatilat AB. 

Portföljen innehåller 15 specialbyggda LSS-boenden av högsta kvalitet uppförda mellan 2012 och 2021, med en genomsnittlig ålder på tre år. Därutöver två boenden som är under uppförande och förväntas vara färdiga 2022. Boendena har utmärkta lägen i nio olika kommuner i södra och östra Sverige, med över 70 procent av omsättningen i Stockholmsregionen (Uppsala, Vallentuna, Örebro, Österåker och Enköping). Varje boende innehåller 6-12 lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen, totalt består portföljen av 114 lägenheter.

Hyresgästerna består av marknadsledande och finansiellt starka företag samt ideella föreningar och stiftelser, samtliga med gedigen erfarenhet och stor kunskap om verksamheten.

Stefaan Gielens, vd för Aedifica, kommenterar:
– Aedifica är glada att kunna tillkännage sitt första portföljförvärv i Sverige. Tack vare denna transaktion stärker vi vår position på den svenska marknaden och nästan fyrfaldigar vårt befintliga portföljvärde från 190 Mkr till cirka 720 Mkr. Detta viktiga steg inte bara effektiviserar vårt svenska team ytterligare, utan det kommer också att öka synligheten för Hoivatilat AB på den svenska marknaden, vilket gör att vi kan följa vår tillväxtstrategi genom egen utveckling. Vi ser fram emot att fortsätta investera i och utveckla framtidssäkra samhällsfastigheter med vårt svenska Hoivatilat-team.

Avtalet om förvärv av portföljens 17 LSS-boende undertecknades den 24 juni 2021. Tillträde till de 15 färdigställda boendena förväntas ske i september 2021 samt efter färdigställande av de två pågående projekten under 2022.

Hoivatilat

Hoivatilat Oyj är ett ursprungligen finskt fastighetsbolag som specialiserat sig på att utveckla, bygga och långsiktigt äga fastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Hoivatilat är sedan 2018 etablerade på den svenska marknaden genom dotterbolaget Hoivatilat AB och ingår sedan januari 2020 i den belgiska koncernen Aedifica som är börsnoterat i Bryssel och Amsterdam. Hoivatilats huvudkontor ligger i Uleåborg, Finland, med filialer i Helsingfors och Stockholm.