1 juni 2023
måndag, 28 juni 2021 09:37

Platzer köper för 1,86 Mdr av Higab

Skrivet av 

  

 

 


En av de fastigheter som Platzer köper av Higab är Biotech Center, omfattande 9.500 kvm.

 

 

 

Platzer förvärvar tre fastigheter på Medicinareberget omfattande 52.800 kvm till ett underliggande fastighetsvärde om 1.875 Mkr. Säljare är Higab. Fastigheterna innebär att Platzer adderar ytterligare ett attraktivt geografiskt område, granne med Sveriges största sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till beståndet med hyresgäster inom Life Science-segmentet.

Det var tidigare i år som kommunfullmäktige godkände en samlad försäljning av de tre fastigheterna, vilket är en del i ärendet att renodla stadens bestånd. Fastigheterna har stabila verksamheter som hyresgäster, såsom Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, och är idag i det närmaste fullt uthyrda.

Alla tre fastigheterna är belägna på Medicinareberget, i nära anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här finns Sahlgrenska Science Park, ett Life Science-kluster där vård, forskning, utbildning och näringsliv samverkar på ett internationellt högklassigt sätt.

Den första fastigheten är Odontologen. Byggnaden omfattar 31.100 kvm och här finns Folktandvården Västra Götaland och Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet med en ledande position inom både forskning och utbildning.

Den andra fastigheten är Biotech Center, en tekniskt avancerad anläggning med 9.500 kvm på nio våningar, som invigdes 2004. Byggnaden är helt anpassad efter bioteknikföretagens speciella behov genom till exempel specialkonstruerade ventilations- och övriga tekniksystem.

Den tredje fastigheten är Hälsovetarbacken, en anrik fastighet från 1909 med 12.200 kvm. Här finns Göteborgs universitet med utbildningsverksamhet inom vårdvetenskap och hälsa.

– Jag är otroligt glad att vi har gjort den här fastighetsaffären, som är den näst största i Platzers historia. Vi förvärvar ett rejält bestånd i ett område i Göteborg med en fantastisk framtidspotential inom segmentet Life Science.  Vi ser fram emot att tillsammans med övriga fastighetsägare och hyresgäster vara med och bidra till att fortsätta utveckla ett område med Europas bästa arbetsplatser inom segmentet Life Science, säger P-G Persson, vd för Platzer.

– Platzer är ett lokalt förankrat bolag på fastighetsmarknaden som långsiktigt kan fortsätta att utveckla platsen på Medicinareberget och Life Science-området vid Sahlgrenska. Affären ger Göteborgs Stad en betydande möjlighet att investera i andra för staden viktiga projekt. Exempelvis finns det ett stort behov de kommande åren att reinvestera och nyinvestera i olika anläggningar, inte minst inom idrotts- och kultursektorn. Detta kan ge Higab en bättre möjlighet att klara en framtida efterfrågan på nya fastigheter, säger Per-Henrik Hartmann, vd för Higab.