1 juni 2023
måndag, 28 juni 2021 10:15

Telge Bostäder vill bygga nya bostäder i Bergvik

Skrivet av 

  

 

 


Telege Bostäder vill bygga 100–150 nya bostäder i Bergvik i Södertälje. Projektet har fått ett positivt planbesked och om allt går enligt plan kan de nya bostäderna stå klara redan hösten 2025.

 

 

 

I augusti 2020 startade Telge Bostäder ett planarbete för projekt Cittran. Bolaget vill bygga 100–150 nya bostäder i Bergvik i Södertälje. Projektet har fått ett positivt planbesked och om allt går enligt plan kan de nya bostäderna stå klara redan hösten 2025.

Blandad bebyggelse med bland annat vackert belägna höghus, alla med gångavstånd till närservice och Södertälje centrum. Så beskrivs Bergvik på Telge Bostäders webbsida. Det är också ett av de områden där det krävs flest köpoäng för att få en hyreslägenhet hos bolaget – inte så konstigt med tanke på närheten till natursköna grönområden och Mälaren. Vid Barrstigen och Kottstigen planerar Telge Bostäder nu 100–150 nya bostäder.

– Vi ser fram emot att bidra med ännu fler nya bostäder i Södertälje. Just detta projekt tycker jag själv är extra spännande då det kommer bli en oerhört attraktiv boendemiljö, säger Sara Olsson, plansamordnare för Telge Bostäder.

Sara Olsson kommenterar fastigheten och husen:
– Genom att använda den stora ödsliga parkeringsytan som finns där idag kan vi skapa nya bostäder i en tryggare stadsmiljö, med bättre kvalitet i utemiljön för de boende. Vi vill hitta ett modernt sätt att bygga, gärna med träkonstruktion, som också kan placeras och gestaltas så att de kulturhistoriska och de sociala värdena kring befintliga bostadshus bibehålls.

– Det som återstår för att projektet ska komma vidare är att Telge Bostäder och kommunen ska komma överens om ett bebyggelseförslag. Därefter utreds dagvattenfrågan, anpassning till naturvärden och andra viktiga detaljer för det planförslag som tas fram av kommunen. När detaljplanen har vunnit laga kraft lämnas en bygglovsansökan in. Under planprocessen kommer Telge Bostäder delta i kommunens samrådsmöten med de boende i närområdet.

– Vi vill tidigt ha en dialog med boende i Bergvik så att de vet vad de kan förvänta sig och har en möjlighet att komma med synpunkter, berättar Sara Olsson