24 juni 2024
måndag, 28 juni 2021 10:34

NREP expanderar till Polen med moderna strategier

Skrivet av 

  

 

 


Smartti Mokotów 1 och 2 i Warszawa, är en del av NREPs första bostadsinvestering i Polen.

 

 
Fastighetsinvesteraren NREP tar klivet ut i norra Europa genom den första investeringen i Polen. Bolaget har förvärvat en logistikportfölj med potential att uppgå till 130.000 kvm, samt investerat i fler än 1.000 bostäder i centrala Warszawa. Innan året är slut planerar NREP att ha investerat 5 miljarder kronor i Polen.

Efter att framgångsrikt ha investerat i fastigheter i Norden under 15 års tid utökar nu NREP sin verksamhet till Polen med bolagets två största affärsområden, modern logistik och kundorienterade bostäder. NREP kommer bygga upp ett fullt integrerat team i Polen för att stötta expansionen.


– Polen beskrivs ibland som Europas tigerekonomi med låg arbetslöshet och ökade lönenivåer. Samtidigt släpar både utbud och kvalitet på fastigheterna efter Polens kraftiga och stabila tillväxt. Här ser vi en möjlighet att bidra med NREPs sätt att tillföra värde för alla involverade parter, säger Stefan Wallander, vd för NREP i Sverige, och han tillägger:

– Vår pipeline i norra Europa inkluderar flertalet attraktiva möjligheter inom bostäder och logistik, där de flesta är belägna i Polen. Min förväntan är att vi har förvärvat fastigheter till ett värde av upp till 5 miljarder kronor och har 8-10 anställda i Polen vid årets slut.

NREP har sedan starten 2005 byggt upp den största verksamheten inom moderna logistikfastigheter i Norden och har idag totalt 2 miljoner kvadratmeter logistikyta inom sin specialiserade gren logistikgren, Logicenters. I portföljen finns bland annat Nordens största logistikfastighet som utvecklas för Axfoods Dagab i Bålsta, samt den största nordiska solcellsanläggningen på tak som installeras på bolagets fastighet i Borås.

Polen är en av Europas största logistikmarknader och jämfört med Sverige, som är Nordens största marknad, är den polska redan fyra gånger större och växer fyra gånger snabbare. NREPs första investering inom logistiksegmentet är utköpet av börsbolaget BIK SA. Företaget är en investerare och utvecklare av logistikfastigheter, med en portfölj som inkluderar fyra stående fastigheter med två potentiella utbyggnationer, samt en marktomt. Den potentiella logistikytan mäter totalt mer än 130.000 kvadratmeter.

– Polen är en knutpunkt för logistik och försörjningskedjor, vilket tillsammans med de omfattande infrastrukturinvesteringarna som planeras här gör det till en väldigt intressant marknad för oss. Våra internationella kunder har ofta bett oss se över projekt i Polen och nu är vi glada över att kunna agera på efterfrågan, säger Matthias Kettelhoit, CEO för Logicenters.

NREPs första logistikfastigheter är belägna i den södra delen av Polen, en region med många verksamheter inom industri, transport och fabriker. NREPs logistikgren Logicenters att kommer förvalta de nya fastigheterna i Polen med befintliga hyresgäster som FedEx, Dachser och mindre lokala bolag.

Siktet inställt på 10.000 bostäder till 2025

Med cirka 14 miljoner bostäder är Polen en av de största bostadsmarknaderna i Europa. Tre av fyra bostäder byggdes dock före 1989, vilket innebär att det i dag finns ett kraftigt behov av nya och högkvalitativa bostäder.

– Den privata hyresbostadsmarknaden växer i Polen, men är fortfarande i sin linda jämfört med nordiska länder som Sverige, där ungefär var tredje hushåll är bosatt i hyresrätt. I Polen hyr endast 16 procent sin bostad och vi ser en efterfrågan på moderna, kundorienterade hyresbostäder som håller hög kvalitet, likt de bostäder vi utvecklar i Norden, säger Stefan Wallander.

NREPs första bostadsinvestering är en portfölj med mer än 1.000 nya lägenheter, centralt belägna i Warszawa. Fastigheterna får gröna tak, laddstationer för elbilar och ytor för stadsodling. De första bostäderna planeras att färdigställas 2022 och portföljen förvärvas av YIT, det största byggbolaget i Finland. Till 2025 siktar NREP på att ha 10 000 moderna lägenheter i de största polska städerna, varav en majoritet ska vara utformade för att möta det växande behovet av bostäder för en- och tvåmanshushåll, så som singlar eller par utan barn som är på jakt efter ett modernt sätt att bo och med närhet till gemenskap.

Kliver in i tillväxtmarknad
I Polen finns fem av EUs 20 snabbast växande städer och landet har under det senaste decenniet sett en årlig tillväxt på 3,6 procent, vilket är mer än det dubbla jämfört med EU-genomsnittet på 1,6 procent. Urban Land Institute i Polen, en organisation som sammanför den offentliga och privata fastighetssektorn, välkomnar NREPs lokala och långsiktiga perspektiv.

– Fastigheter spelar en central roll i Polens fortsatta tillväxt. Landet utgör redan en viktig nod för försörjningskedjor i Europa och våra storstäder växer snabbt. Vi behöver fler investerare likt NREP, som har ett långsiktigt perspektiv och prioriterar hållbarhet, säger Dorota Wysokinska-Kuzdra, ordförande för Urban Land Institute i Polen.

NREP har i Norden blivit en aktör som kännetecknas av att ligga i framkant inom hållbarhet – något som bolaget ska ta med sig in i framtida projekt på den polska marknaden. Totalt förvaltar NREP fastigheter till ett värde som överstiger 100 miljarder kronormed tidigare investeringar i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Bolagets kontor i Polen öppnar i sommar.