1 juni 2023
måndag, 28 juni 2021 16:50

Allt klart med ALM Equitys köp av Järntorget

Skrivet av 

  

 

 


Vd för Järntorget Byggintressenter AB är Fredrik Arpe, född 1969.
ALM Equity ingick den 1 juni 2021 ett avtal med huvudägarna till Järntorget Byggintressenter AB (”Järntorget”) gällande att förvärva deras andel som motsvarar 93,33 procent av aktierna i Järntorget. Erbjudandet om att förvärva resterande aktier skulle därefter riktas till resterande ägare. Köpeskillingen för aktierna motsvarar cirka 1,7 Mdr kr för samtliga aktier i Järntorget.


Förvärvsavtalet var villkorat av att för förvärvet nödvändig finansiering erhölls, samt att Konkurrensverket beslutade att lämna anmälan om företagskoncentration utan åtgärd.

Nu har samtliga villkor för förvärvet uppfyllts och 100 procent av aktieägarna har antagit erbjudandet från ALM Equity. Planen att tillträda under andra kvartalet 2021 ligger fast.