4 juni 2023
måndag, 28 juni 2021 17:15

Acrinova köper handelsfastighet i Löddeköpinge

Skrivet av 

  

 

 


Arcinova köper en fastighet, omfattande cirka 12.000 kvm, som är en av två byggnader i Center Syd som är ett köpcentrum i Löddeköpinge, mellan Helsingborg och Malmö i västra Skåne, invid E6.
Acrinova meddelar att bolaget köper samtliga aktier i Löddeköpinge 23:14 AB, lagfaren ägare till fastigheten Kävlinge Löddeköpinge 23:14. Fastigheten, omfattande cirka 12.000 kvm, är en av två byggnader i Center Syd som är ett köpcentrum i Löddeköpinge, mellan Helsingborg och Malmö i västra Skåne, invid E6. Den slutliga köpeskillingen för förvärvet uppskattas till cirka 185 Mkr. Tillträde ska ske omkring den 28 oktober 2021.

Acrinova fortsätter att växa i de geografiska områden där Bolaget finns etablerat och tar därmed ytterligare steg i arbetet att uppnå Bolagets mål om att vid utgången av 2021 inneha ett fastighetsbestånd med ett värde om minst 1,5 Mdr kr.    Genom förvärvet kommer Acrinova att få del av en av Skånes mest besökta handelsplatser och förvärvet kompletterar även befintligt bestånd av handelsfastigheter.

Fastigheten Löddeköpinge 23:14 är en handelsfastighet med en total uthyrbar area om 11.927 kvm butiksarea fördelat på sex välkända hyresgäster. Fastighetens största hyresgäst är Ahlberg Dollarstore AB som hyr 3.562 kvm. Ytterligare hyresgäster som hyr butikslokaler i fastigheten är Rusta AB, Lager 157 AB, Elgiganten AB, Max Hamburgerrestauranger AB och Bygghemma Sverige AB. Det finns även en vakant lokal med en uthyrbar area om 384 kvm samt en byggrätt om cirka 3.800 kvm.

Ulf Wallén
, Acrinovas vd, kommenterar förvärvet
– Att vi nu återigen inom loppet av några månader genomför ett av de största förvärven i Acrinovas historia är precis i enlighet med våra ambitioner och utfästelser om utveckling. Att Förvärvet dessutom innefattar hyresgäster med sex riktigt starka varumärken på en etablerad handelsplats med en byggrätt gör att detta förvärv passar perfekt in i vårt bestånd.

Förvärvet avses fullföljas den 28 oktober 2021 och är villkorat av vissa villkor, inklusive att bolaget dessförinnan framgångsrikt genomför en nyemission om minst 80 Mkr samt att en due diligence har färdigställts.