4 juni 2023
tisdag, 29 juni 2021 10:00

Midroc projektleder nya Filmstaden i Uppsala

Skrivet av 

  

 

 


Nya Filmstaden i Uppsala kommer att bestå av 13 salonger och byggs i tre våningsplan. Invigning beräknas ske i februari 2024.

Uppsala Akademiförvaltning bygger helt nya lokaler åt Filmstaden i Uppsala. Midroc leder projektet vilket är en totalentreprenad i samverkan. Byggföretaget Arcona har valts ut som entreprenör för byggnationen som startar i juni 2021 och beräknas pågå fram till februari 2024.

I centrala Uppsala, på Dragarbrunnsgatan, ska Midroc tillsammans med Uppsala Akademiförvaltning och Arcona bygga upp helt nya lokaler för Filmstaden. Biografen kommer bestå av 13 salonger och byggs i tre våningsplan. Utöver den helt nya byggnaden som ska uppföras ingår även iordningsställande av restauranger och verksamhetslokaler samt att det underliggande garaget renoveras.

– Midroc är en ny samarbetspartner för oss och efter den genomförda första fasen i projektet känns det nu tryggt att med Midrocs engagemang och kunnande tillsammans gå vidare in en för oss betydande investering som kommer stärka Uppsalas attraktivitet, säger Torbjörn Axelsson, fastighetschef på Uppsala Akademiförvaltning.

– Vi är oerhört stolta att Uppsala Akademiförvaltning har valt oss som partner. Projektet ligger helt i linje med hur vi vill arbeta i samverkan. Den nya Filmstaden kommer bli en naturlig mötesplats och bidra till att hela Uppsala city blir mer levande och attraktivt, säger Idris Akman, enhetschef för Midroc.