1 juni 2023
onsdag, 30 juni 2021 11:58

Sveaviken planerar för 300 lägenheter i Rotsunda

Skrivet av 

  

 

 


Sveaviken planerar 300 bostäder invid E 4:an vid Rotsunda, Sollentuna.

 

 

 

 

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 5 AB, avtalat om att förvärva fastigheten Ruletten 30 som är belägen invid Norrviken i Sollentuna. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas på ett förutbestämt pris om 8.000 kr/ljus BTA och slutgiltig köpeskilling fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde förväntas ske under tredje kvartalet 2021. Säljer gör Landexo AB.

Fastigheten har ett läge med närhet till Norrviken och Rotebros pendeltågsstation. Planarbete pågår för utveckling av cirka 300 bostäder. Byggstart förväntas ske under 2023. Närheten till grönområden och vattnet invid Norrviken skapar goda förutsättningar för ett attraktivt bostadsområde.

– Vi är mycket glada över förvärvet av denna fastighet, som vi avser att utveckla och förvalta långsiktigt. Läget vid Norrviken är utmärkt och vi ser fram emot att etablera oss i Sollentuna. Vi stärker ytterligare vårt bestånd i Storstockholm och ser väldigt positivt på en etablering i Norrort, säger Pär Thomaeus, grundare av och vd för Sveaviken Bostad.

 

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB som verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning samt cirka 1.000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 5.000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1.000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.