1 december 2023
torsdag, 01 juli 2021 12:55

Castellum köper av NCC i Järva Krog för 1 Mdr

Skrivet av 

  

 

 


K11, som Castellum köper i Järva Krog, omfattar knappt 13.000 kvm uthyrningsbar yta och den är uthyrd till 4/5-delar.

 

 NCC säljer kontorsprojektet K11 i Järva Krog till Castellum för drygt 1 miljard SEK. I och med färdigställandet av K11 är det första kvarteret av tre i den nya kvartersstaden nu fullt utvecklat.

Tillträde och erläggande av köpeskilling sker 1 juli 2021, vilket ger en positiv resultateffekt i affärsområde NCC Property Development i det tredje kvartalet. Affären genomförs som en bolagsförsäljning och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om drygt 1 miljard SEK.

– Nu säljer vi K11 som ingår i det första kvarteret av totalt tre som vi utvecklar i kvartersstaden Järva Krog. Stadsdelen kommer förutom kontorshusen med 1 800 arbetsplatser även inrymma cirka 500 bostäder, service, handel och en förskola när det är färdigutvecklat, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef för NCC Property Development.

K11 omfattar knappt 13.000 kvm uthyrningsbar yta och den är uthyrd till 4/5-delar. Kontorshyresgäster är bland annat PUMA, Hewlett Packard Enterprise, Viatris och Trafikverket. I byggnaden huserar även två restauranger och ett kafé. NCC lämnar sedvanliga hyresgarantier från och med tillträdesdagen.

Byggnaden är färdigställd och det återstår bara hyresgästanpassningar för vakanta lokaler samt färdigställande av tillhörande mobilitetscentrum med parkeringshus hösten 2021.

– Detta fina förvärv blir ett starkt komplement i vår portfölj med högkvalitativa kontorslokaler och ligger helt i linje med vår strategi för att fortsätta växa i Stockholm, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

K11 är det andra kontorshuset som NCC har färdigställt i Järva Krog och därmed är detta det första kvarteret som är fullt utvecklat med kontorshuset K12, där NCC, 3M och Philips har sina huvudkontor, samt bostadsprojektet Link som NCC har uppfört åt Aros Bostad. NCC planerar nu för att fortsätta utvecklingen av Järva Krog.

Hållbarhet genomsyrar K11, exempelvis finns bergvärme, sedumtak och generöst cykelgarage. Under byggprocessen har NCC dessutom arbetat med prefabricerat byggmaterial för att minska spill, återanvändning av krossade massor samt återvunnet byggmaterial så som mattor och parkett.  K11 har miljöcertifierats enligt det internationella systemet BREEAM, nivå Excellent.