2 oktober 2023
tisdag, 06 juli 2021 10:38

SBB köper av Rikshem för 1,25 Mdr kr

Skrivet av 

  

 

 


Anette Frumerie, vd för Rikshem och Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för SBB.Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, köper samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm, Västerås och Helsingborg för ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 1,25 Mdr kr.

SBB förvärvar genom tre separata affärer 27 fastigheter i Stockholm, Västerås och Helsingborg med en total uthyrningsbar yta om 40.600 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till 76 Mkr med ett driftnetto 58 Mkr, 85 procent av intäktsmassan genereras från samhällsfastigheter och 15 procent från bostäder. Samhällsfastigheterna används i huvudsak för äldreboende, LSS-boenden, skola och polisstation och förhyrs till samhällsbärande hyresgäster där 60 procent av hyresintäkterna genereras från kommunala hyresavtal.

– SBB fortsätter att expandera inom vällokaliserade samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm och storstadsregionerna, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för SBB.

– På en stark fastighetsmarknad avyttrar vi nu mindre förvaltningsenheter som långsiktigt inte passar in i portföljen. Vi fortsätter enligt vår strategi att utveckla portföljen genom framför allt investeringar i eget bestånd och nyproduktion av både bostäder och samhällsfastigheter, säger Anette Frumerie, vd för Rikshem.

Västerås och Helsingborg är fortsatt intressanta marknader för Rikshem. Vid årsskiftet färdigställde till exempel bolaget en nyproduktion om 74 lägenheter på Öster Mälarstrand i Västerås. Nyligen förvärvades också ett projekt i Eriksborg i Västerås om drygt 250 lägenheter som ska komplettera det befintliga beståndet med fler nyproducerade bostäder.

Rikshem frånträder fastigheterna i Västerås i juli 2021 och fastigheterna i Helsingborg i september 2021.