8 augusti 2022
tisdag, 06 juli 2021 17:16

K2A köper bostäder i Norrtälje för 550 Mkr

Skrivet av 

  

 

 


K2A köper av Slättö fastigheten Rödalen 1 som ligger centralt i utvecklingsområdet Norrtälje Hamn och kommer utgöras av ett bostadskvarter i 6 plan med totalt 191 hyresbostäder om 1-4 rum och kök samt 3 lokaler inklusive underliggande garage med 121 p-platser.K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Rödalen 1 i Norrtälje från Slättö Value Add I för 550 Mkr, motsvarande 51.000 kr/kvm.  Fastigheten ligger centralt i utvecklingsområdet Norrtälje Hamn och kommer utgöras av ett bostadskvarter i 6 plan med totalt 191 hyresbostäder om 1-4 rum och kök samt 3 lokaler inklusive underliggande garage med 121 p-platser. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 10.785 kvm. Förväntade årliga hyresintäkter efter färdigställande uppgår till cirka 25 Mkr.

– Förvärvet av en så centralt belägen fastighet i Norrtälje är mycket intressant för oss, inte minst då den ingår i en stor satsning kommunen gör för att utveckla området. Norrtälje ligger fantastiskt vackert i anslutning till Stockholms skärgård, har en stark befolkningstillväxt som bedöms vara tre gånger högre än riksgenomsnittet under kommande 10 år och med pendlingsavstånd till Stockholm, Arlanda och Uppsala, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

Affären genomförs som en forward-commitment där Slättö finansierar, bygger och färdigställer projektet i dess helhet. K2A tillträder bolaget med fastigheten efter färdigställt projekt, vilket bedöms ske under det fjärde kvartalet 2023.

Byggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver samt motsvara mellangrön, dvs. näst högsta miljöklass enligt Ciceros ramverk. Bland annat kommer husen ha solceller på taken.

– Rödalen är det sista kvarteret av tre inom ramen för en av Slättö vunnen markanvisning och är ännu ett lyckat projekt för Slättös första value add-fond. Slättö har i Norrtälje skapat tre stadskvarter med stor variation i gestaltningen och med fokus på hållbarhet. Vi ser fram emot att överlämna attraktiva och energieffektiva hyresrätter till K2A, kommenterar Johan Karlsson, vd för Slättö.