8 augusti 2022
onsdag, 07 juli 2021 10:42

Holmström och Areim lägger bud på Magnolia Bostad

Skrivet av 

  

 

 


Fredrik Holmström, grundare av och styrelseordförande i Magnolia Bostad.Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB, FHH, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad.
Om erbjudandet fullföljs kommer FHH att kontrolleras av Holmströmgruppen och fonder eller entiteter förvaltade och rådgivna av Areim AB.

Vederlaget i erbjudandet uppgår till 76 kronor kontant per aktie i Magnolia Bostad och finansieras i sin helhet genom medel som är tillgängliga för FHH i enlighet med bindande finansieringsåtaganden från Areim.
Budet för Magnolias Bostads drygt 37,8 miljoner aktier ger ett värde på bolaget om knappt 2,9 Mdr kr. Holmströmgruppen innehar för närvarande 21.321.837 aktier i Magnolia Bostad, motsvarande 56,37 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad.

Det var Fredrik Holmström och Andreas Rutili som grundade Magnolia Bostad år 2009. Bolaget noterades på Nasdaq First North år 2015.


Magnolia har 25.273 byggrätter i sin portfölj och har 9.879 bostäder under produktion. Magnolia har tidigare meddelat att bolaget innan slutet av 2025 inneha minst 4.000 färdigställda boenden i egen förvaltning alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde om minst åtta miljarder kronor.

Acceptperioden för budet är 12 juli till 18 augusti 2021.

– Holmströmgruppen och Areim avser att gemensamt driva Magnolia Bostad i en privat miljö, där bolaget får en förutsägbar kapitaltillgång över tid vilket möjliggör en långsiktig utveckling av hållbara och attraktiva bostäder. Vi ser i Areim en bra samarbetspartner för att tillsammans ge Magnolia Bostad rätt förutsättningar att förverkliga sin tillväxtagenda och strategi att bygga för egen förvaltning, vilket kommer kräva betydande kapital, samtidigt som vi erbjuder Magnolia Bostads aktieägare möjligheten att realisera sitt innehav till en attraktiv premie om 34 procent, säger Fredrik Holmström, styrelseordförande i Holmströmgruppen.

– Vi har under en tid följt utvecklingen i Magnolia Bostad och ser att bolaget har ett attraktivt erbjudande inom fastighetsutveckling och en spännande projektportfölj. Vi bedömer att vi tillsammans är bra ägare, med oss som ett kapitalstarkt bolag kombinerat med Holmströmsgruppens stora kunskap om Magnolia Bostad. Båda har även gedigen kompetens och lång erfarenhet av fastighetssektorn och en gemensam syn på långsiktigt fastighetsägande och social hållbarhet, säger Leif Andersson, grundare och styrelseledamot i Areim

Skandinaviska Enskilda Banken
är ensam finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare till FHH i samband med erbjudandet och rådgivare avseende skatt, är Svalner Skatt & Transaktion.

Vid lunchtid idag den 7 juli 2021 steg aktien i Magnolia på börsen till 75,50 kr, en uppgång med drygt 31,5 procent under dagen. SF