8 augusti 2022
onsdag, 07 juli 2021 16:24

Wästbygg köper byggrätter i norra Stockholm

Skrivet av 

  

 

 


Joakim Efraimsson, vd för Wästbygg AB.

Wästbygg AB har tecknat avtal med Niam om ett förvärv av byggrätter i norra Stockholm. Byggrätterna är fördelade på två bostadsrättsföreningar med sammanlagt 89 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 310 Mkr.

Affären är villkorad av att berörd kommun godkänner överlåtelsen senast den 20 september.

– Det här är ett helt unikt projekt i ett havsnära läge som vi ser fram emot att få utveckla och bygga, säger Joakim Efraimsson, vd för Wästbygg AB.

För projektet finns en lagakraftvunnen detaljplan.