24 juni 2024
fredag, 09 juli 2021 15:26

HMB bygger centrumkvarter i Knivsta åt Genesta

Skrivet av 

  

 

 


De nya kvarteret i Knivsta som HMB Construction ska bygga består av två huskroppar som byggs kring en gemensam innergård. Visionsbild: Falugruppen

 

 

 

 

 

HMB Construction, dotterbolag i AF Gruppen, ska bygga ett nytt centralt bostadskvarter i Knivsta, söder om Uppsala på uppdrag av Genova och Redito.

Kvarteret består av 133 bostäder med hyresrätt och blir det första av tre kvarter i Segerdal, som ska bli den stadskärna som Knivsta saknar idag. Kontraktssumman är 210 Mkr, exklusive moms.

Projektet har utvecklats av Genova Property Group och Redito och projekterats av HMB, som nu även får totalentreprenaden.

Kvarteret består av två huskroppar som byggs kring en gemensam innergård. En blandning av små och större bostäder ska passa både ungdomar, familjer och seniorer. Entrévåningen består av både lokaler och bostäder med uteplatser och grönytor. Utöver bostäderna byggs torg, gågator och gröna stråk. Kvarteret planeras stå klart under 2023.

– Vi har samarbetat med Genova i två tidigare projekt, bland dem det uppmärksammade bostadshuset Balneum i Gröndal i Stockholm, och ser fram emot att bidra till ytterligare ett lyckat projekt, säger Krister Karlsson, vd för HMB Construction.

Till projekt Segerdal hör ytterligare två kvarter, där HMB idag är involverat i projekteringen.

Knivsta kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med ambitionen att utveckla Knivsta från ett pendlarsamhälle till en småstad med en egen attraktionskraft. Kommunens vision är att Knivsta till 2025 ska växa från dagens drygt 18.000 till 25.000 invånare.

HMB Construction är ett av Sveriges 30 största byggföretag med kontor i Falun, Gävle, Eskilstuna, Örebro, Västerås, Uppsala och Stockholm. HMB har 330 medarbetare och omsätter 1,4 Mdr kr (2020). HMB är en del av AF Gruppen Sverige, en av de snabbast växande byggkoncernerna på den svenska marknaden. Koncernen omfattar sex bolag med cirka 800 medarbetare och en omsättning på 4 Mdr kr.