24 juni 2024
fredag, 09 juli 2021 17:39

Fabege ökade halvårsvinsten till 2.046 Mkr

Skrivet av 

  

 

 


Stefan Dahlbo, vd för  Fabege.

 

 

 Fabege hade ett stabilt tredje kvartal med ökad aktivitet på hyresmarknaden och en bra nettouthyrning. Även omförhandlingar bidrog positivt till hyresvärdet i omförhandlade kontrakt på bra nivåer. Värdetillväxten i fastighetsportföljen fortsatte och projekten fortlöpte enligt plan.

Hyresintäkterna för första halvåret 2021 ökade till 1.422 Mkr (1407). I identiskt bestånd var intäkterna oförändrade i jämförelse med föregående år. Nettouthyrning första halvåret uppgick till 56 Mkr (20). För andra kvartalet enskilt uppgick nettouthyrning till 20 Mkr (5).

Driftsöverskottet steg till 1.047 Mkr (1.046). I identiskt bestånd minskade driftsöverskottet med 1 procent (6).

Överskottsgraden var oförändrat till 74 procent (74) medan förvaltningsresultatet minskade till 715 Mkr (728).

Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter steg till 1.595 Mkr (1.525). Det genomsnittliga avkastningskravet minskade under perioden med 0,02 procentenheter till 3,86 procent (3,88). I förvaltningsbeståndet uppgick värdeförändringen till 1.297 Mkr (1.339). Projektportföljen bidrog till en orealiserad värdeförändring om 242 Mkr (186). vilket medförde att resultatet efter skatt för första halvåret 2021 ökade till 2.046 Mkr (1.559), motsvarande 6:32 kr per aktie (4:73).

I balansen steg värdet på fastigheterna till 77.303 Mkr (72.040). De räntebärande skulderna ökade till 28.268 Mkr (24.694), vilket innebar att soliditeten sjönk till 51 procent (53) samtidigt som räntetäckningsgraden minskade till 4,0 gånger (4,3).

I en kommentar till halvårsrapporten säger vd Stefan Dahlbo:

– Jag är nöjd med kvartalet ur flera aspekter särskilt den ökade aktiviteten på hyresmarknaden som avspeglar sig i vår starka nettouthyrning på 56 Mkr och i omförhandlingarna som ökade med 12 procent. Jag är optimistisk inför Q3 och tror att vi kommer få ett kvartal med fortsatt bra nettouthyrning även om Q3 traditionellt är ett svagare kvartal. Fabege har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter som vi är redo att ta oss an.