20 mars 2023
måndag, 09 augusti 2021 13:26

Akelius fastighetsvärde steg till 132,5 Mdr kr

Skrivet av 

  

 

 


Ralf Spann, vd för Akelius Residential Property.

 

 

 

 

För första halvåret 2021 ökade Akelius Residential Property hyresintäkterna med 250 MEUR,
en ökning med 5,2 procent jämfört med samma period 2020. Resultat före skatt uppgick till 375 MEUR.

Vid utgången av juni 2021 ökade fastighetsbeståndets värde till 12.960 MEUR, cirka 132,45 Mdr kr. Fastigheterna hade en positiv värdeförändring om 319 MEUR, vilket motsvarade 2,6 procent.

Räntetäckningsgraden var 2,5 gånger. Under perioden minskade den genomsnittliga räntenivån från 1,95 till 1,68 procent. Likviditeten uppgick till 1.084 MEUR.

I en kommentar till rapporten säger vd Ralf Spann:
– Hittills under 2021 sjönk vakansgraden 1,2 procentenheter. Omfattande uppgraderingsprojekt slutförs.
Akelius förväntar sig att vakansgraden fortsätter att sjunka. Akelius har förbättrat den finansiella situationen. Stark likviditet och försiktig belåningsgrad ger Akelius möjlighet att agera från en stark position.