27 mars 2023
tisdag, 10 augusti 2021 13:33

Eva de Falck, ny styrelseordförande för Tessin

Skrivet av 

 

 Årsstämman den 21 maj 2021 utsågs Eva de Falck till ny styrelseordförande för Tessin Nordic Holding AB. Rekryteringen av Eva de Falck är ett led i Tessins ökade fokus på att bredda och stärka kompetensen för Tessins nästa steg i utvecklingen efter en lyckad notering på Nasdaq First North. Eva de Falck har en lång erfarenhet från ledande positioner inom bank- och finanssektorn.Utnämningen av Eva de Falck som styrelseordförande är ett viktigt steg för Tessins framtida tillväxt. Hennes tidigare erfarenheter från bank- och finanssektorn och gedigna erfarenhet av finansiella regelverk, riskhantering samt intern styrning och kontroll kommer till stor nytta för Tessins fortsatta tillväxtresa. Eva de Falck kommer tillföra stor erfarenhet inom finans och juridik, affärsstrategisk kompetens samt gedigen styrelseerfarenhet.

– Jag är stolt över att få leda styrelsen i Tessin som är ett innovativt och professionellt fintechbolag med en modern och skalbar finansieringsplattform, kompetent ledning och personal samt stora tillväxtmöjligheter framöver, säger Eva de Falck, styrelseordförande.


Eva de Falck
har en lång erfarenhet från ledande positioner inom bank- och finanssektorn, bland annat som chefsjurist och medlem i koncernledningen för Swedbank AB (publ) och som chefsjurist för Swedbanks svenska bankverksamhet. Hon har även varit chefsjurist för Handelsbanken, Region Stockholm, chefsjurist för Handelsbanken Finans AB och chef för Export och Projektfinansiering i Handelsbanken. Förutom uppdraget som styrelseordförande i Tessin Nordic Holding AB (publ) är Eva de Falck för närvarande styrelseordförande i Ölands Bank och styrelseledamot i Sparbanken Rekarne AB (publ).Hon är även senior advisor åt Sevenco AB samt seniorkonsult och ordförande i det egna bolaget de Falck Consulting AB.

Tessin
erbjuder idag primärt bygg- och brygglån till små- och medelstora fastighetsbolag och fastighetsutvecklare. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin är idag verksamt i Sverige och Finland och har sedan starten totalt förmedlat cirka 3,0 Mdr kr i finansiering till mer än 290 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av omkring 5.000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande 2,0 Mdr kr återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 8 och 9 procent.