24 juni 2024
onsdag, 11 augusti 2021 10:52

Nya bostäder i fiskeläger utanför Uddevalla

Skrivet av 

  

 

 


Det nya bostadsområdet Sundstrand utanför Uddevalla är ett litet fiskeläge på en platå med utsikt över Byfjorden och Uddevallabron. Området innehålller 43 bostäder fördelade på radhus, parhus och flerbostadshus. Bild: GBJ Bygg/3D Vision

 

 

 

 

Det nya bostadsområdet Sundstrand utanför Uddevalla är skapat som ett fiskeläge på en platå med vidunderlig utsikt över Byfjorden och Uddevallabron. In till Uddevalla är det endast tio kilometer på fina cykelvägar. Till varje bostad ingår också en elcykel, skriver Svensk Byggtidning.

– GBJ Construction AB bygger 43 bostäder på platsen fördelade på radhus, parhus och flerbostadshus, berättar Micael Ekberg, arkitekt på Studio Ekberg AB. Vi kom in i projektet i ett tidigt skede efter att vi hade vunnit markanvisningen. Vi har ritat situationsplanen och även gemensamhetslokalerna vid poolområdet.

Samtliga hustyper i Sundstrand har funnits med sedan början och därför är projekteringen och arbetshandlingarna skapade utifrån dessa.

– Vi har arbetat mycket med själva platsen som innebär stora höjdskillnader som har varit en stor utmaning i projektet. Målsättningen har varit att det ska vara attraktivt för de som har valt att bosätta sig här samtidigt som det också varit viktigt med kostnadseffektiva lösningar. Vi har lagt ner stort arbete på att hitta de rätta vägdragningarna. En av de viktigaste aspekterna med vårt arbete, förutom att generellt skapa ett trevligt område, har varit att skapa så mycket utsikt som möjligt för varje bostad och deras uteplatser, säger Micael Ekberg.


Bostadsrätterna ligger i ytterkanterna för att få optimal utsikt över fjorden. Innanför dessa ligger flerfamiljshusen och hyresrätterna med tillgång till en pool i mitten. Flerfamiljshusen, som är loftgångshus, har de mindre lägenheterna i mitten och de större på var sida. De högre belägna husen får en fin utsikt som överbryggar p-platserna som ligger lägre och är delvis skymda bakom terrassmurar.

– Målgruppen är både barnfamiljer och äldre som har tröttnat på en större villa, berättar Micael Ekberg. Vi har arbetat för att få till så stora terrasser som möjligt mot utsikten för bostadsrätterna. Hyresrätterna har uteplatser på bottenvåningen och lägenheterna en trappa upp har en mindre gemensam innergård.

Sundstrand består av sju radhus, fyra parhus med åtta bostäder samt fyra hus med 24 lägenheter. Bostäderna är uppdelade som två fastigheter där bostadsrätterna ingår i den ena och hyresrätterna i den andra. Samtliga bostäder hänger dock ihop och är väl integrerade med varandra.

– Här finns alla möjligheter att hitta varandra till trevligt umgänge och gemenskap. Ett gemensamhetshus med plats för samling och fest med tillhörande kök samt en cykelverkstad. Det har varit ett mycket roligt projekt att arbeta med, säger Micael Ekberg.

 

Fakta
1. Nybyggnad av sju radhus, fyra parhus med åtta bostäder samt fyra hus med 24 lägenheter i Uddevalla. 2. Byggherre: GBJ Construction AB. 3. Totalentreprenör: GBJ Bygg Väst AB. 4. Arkitekt: Studio Ekberg AB.