24 juni 2024
fredag, 13 augusti 2021 12:12

Hisingsbron öppnar för spårtrafik

Skrivet av 

  

 

 


Hisingsbron har en total brolängd på 1.380 meter och bredden kommer att bli cirka 40 meter. Den 5 september 2021 planeras en officiell ceremoni som avslutning på invigningsperioden. Foto: Max Hjalmarsson

 

 

 Efter ett intensivt arbete under sommaren är Hisingsbron i Göteborg nu redo att öppna även för spårtrafik. Klockan fyra på måndag morgon, den 16 augusti, går den första spårvagnen över Hisingsbron.

Sedan sommarens spårstopp över Göta älv inleddes i juni har det pågått ett intensivt arbete för att koppla om spåren från den gamla Götaälvbron till Hisingsbron och färdigställa kollektivtrafikbron. Nu är den delen av arbetet snart klart och på måndag, den 16 augusti, öppnar Hisingsbron även för spårtrafik.

– Vi har haft en tajt tidsplan under hela sommaren men arbetet har gått bra och vi jobbar nu med det sista för att kunna släppa på spårvagnstrafiken som planerat tidigt på måndag morgon, säger Susanne Wiberg, trafikkontorets projektledare för byggnationen av Hisingsbron.

Hisingsbron är en viktig pusselbit i utvecklingen av det framtida Göteborg, där hållbart resande står i fokus och där det ska bli enklare för fler göteborgare att resa hållbart.

– Den nya bron blir en huvudpulsåder för kollektivtrafiken och knyter ihop Göteborg över älven, säger Susanne Wiberg.

I samband med att spårtrafiken börjar trafikera Hisingsbron kommer även brons västra gång- och cykelbana att öppnas. Gång- och cykelbanorna på bron kommer sedan att vara öppna växelvis en tid framöver, då anslutningarna på Hisingen behöver trimmas in.

– Vi kommer att behöva göra kortare avstängningar av gång- och cykelbanorna på både östra och västra sidan. Vi stänger av en sida åt gången, så en av gång- och cykelbanorna kommer alltid att vara öppen, säger Susanne Wiberg.

Gångbanan på den västra sidan är två meter bred och den dubbelriktade cykelbanan är fyra och en halv meter bred. Dessutom finns balkonger med sittplatser för den som vill slå sig ner och titta på utsikten från Göteborgs nya landmärke.

Under sommaren har även arbetet med att riva Götaälvbron pågått. Det arbetet fortsätter under hösten. Sedan Hisingsbron öppnades för trafik den 9 maj pågår också invigningen, där var och en får inviga Hisingsbron på sitt eget sätt. Den 5 september planeras en officiell ceremoni som avslutning på invigningsperioden.

Hela projektet, där både byggnationen av Hisingsbron och rivningen av Götaälvbron ingår, beräknas vara helt klart under våren 2022. Det innebär att området runt broarna fortsatt är en byggarbetsplats och att det kan förekomma tillfälliga omledningar och avstängningar.

År 1874 byggdes den första Hisingsbron. Så hette även den första broförbindelsen mellan Hisingen och fastlandet. Till hösten 2021 kommer hela Hisingsbron att vara klar och då planerar staden i att ha en officiell invigning av stadens nya bro. När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När den står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter. De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

Hisingsbron har en total brolängd på 1.380 meter, om man räknar med samtliga delar på land, det vill säga ramper, kollektivtrafikbron och Stadstjänarebron inklusive Arpeggio, brodelen över Göta älv, som är 440 meter. Bredden kommer att bli cirka 40 meter (Götaälvbron är 27 meter bred). Hisingsbron kommer att ha två fordonstrafikfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor. Bredden för gång- och cykeltrafik kommer att vara 4,5 meter på den östra sidan och 6,5 meter på den västra sidan. Utöver de 6,5 metrarna finns balkonger på 2,5 meter. Balkongerna kommer att göra det möjligt att slå sig ner på en bänk och titta på utsikten, ta bilder eller bara ta det lugnt en stund. Befintliga Götaälvbron har idag 2,5 meter breda fält för gång- och cykeltrafik.

Rivningen av Götaälvbron inleds i samband med trafikpåsläppet i mitten av maj 2021 och ska vara klar efter sommaren 2022.


Skanska-MTH som bygger Hisingsbron har också i uppdrag att riva Götaälvbron.