24 juni 2024
fredag, 27 januari 2012 21:36

Aberdeen i transaktioner om 2,94 Mdr

Skrivet av 

 

År 2011 uppgick Aberdeen Asset Managements fastighetstransaktioner i Norden till cirka 330 MEUR (cirka 2,94 Mdr kr). Transaktionerna genomfördes både för Aberdeens egna fastighetsfonder och externa mandat. Störst aktivitet noterades i Norge och Danmark. Kontorssegmentet hade den högsta efterfrågan med en andel om 83 procent, följt av detaljhandel (9 procent), logistik/industri (5 procent) och övrigt (3 procent).

Aberdeens preliminära uppskattningar tyder på att transaktionsvolymerna i Norden föll från 20,2 miljarder euro under 2010 till 19,2 miljarder euro under 2011. Efter en aktiv första hälft av året mattades marknaden av efter sommaren. I synnerhet under fjärde kvartalet, som normalt är väldigt aktivt, noterades en lägre transaktionsvolym än förväntat, med undantag för Danmark där en handfull mycket stora affärer bidrog till ett starkt slut på året.

aberdeen_tonny_nielsenTonny Nielsen, Nordic Head of Investment Management, kommenterar:

– På medellång sikt tror vi att starka offentliga finanser kommer att leda till en högre ekonomisk tillväxtpotential i Norden i jämförelse med euroområdet. Vi förutspår en årlig BNP-tillväxt om 1,8 procent för den nordiska regionen under perioden 2012-2016, jämfört med 1,3 procent för euroområdet. Detta leder till starkare prognoser för hyrestillväxt och totalavkastning.

Aberdeen förvaltar fastighetstillgångar för cirka 9 miljarder euro i Norden i form av fastighetsfonder och externa förvaltningsmandat.