24 juni 2024
onsdag, 01 februari 2012 21:59

NCC visade vinst om 1,3 Mdr kr

Skrivet av 
peter_wagstrom-ncc
Peter Wågström, vd för NCC.

 

NCC:s helårsvinst efter skatt minskade till 1 312 Mkr (1 527), motsvarande 12,08 kr (14,05) per aktie. Nedgången förklarades främst av ett lägre resultat i de nordiska byggverksamheterna. Trots nedskrivningar om 103 Mkr (76) bidrog resultatet inom NCC Housing positivt med ett rörelseresultat om 606 Mkr (327).  Vidare avräknades under året 6 (14) fastighetsprojekt inom NCC Property Development med ett resultat om 28 Mkr (116).
För hela koncernen ökade nettoomsättningen till 52,5 Mdr kr (49,4), samtidigt som rörelseresultatet sjönk till 2 017 Mkr (2 254). Orderingången ökade till 57,9 Mdr kr (54,9) och orderstocken steg med 5,9 Mdr till 46,3 Mdr.

NCC:s målsättning är att antalet bostäder i pågående produktion under de närmaste åren ska öka från dagens 5 500 till minst 7 000.

I balansomslutningen vid årsskiftet, omfattande 32,9 Mdr kr (31,1), ingick bostadsprojekt om 9,9 Mdr (8,7) och fastighetsprojekt om 4,5 Mdr (2,9). Detta bidrog till att nettolåneskulden steg till 3 960 Mkr (431), samtidigt som medelräntan sjönk till 4,2 procent (4,6).

Det egna kapitalet ökade till 8 297 Mkr (8 132), motsvarande en soliditet om 25 procent (26). Avkastning på eget kapital minskade till 17 procent (20).

Inför årsstämman föreslår styrelsen en utdelning om oförändrat 10 kr (10) per aktie Efter det beskedet steg B-aktien under rapportdagen med drygt 1,5 procent till 142 kr. LE