19 maj 2024
onsdag, 21 mars 2012 19:15

KF Fastigheter och Kilenkrysset investerar i Upplands-Bro

Skrivet av 

 

alt
Mikael Georgsson.

KF Fastigheter och Kilenkrysset bildar ett 50/50 bolag som ska utveckla verksamheter och bostäder på ett 165 ha stort markområde i Upplands-Bro

KF Fastigheter har sedan länge haft ett omfattande markinnehav i Upplands-Bro mellan E18 och Mälaren. Det aktuella markområdet på165 ha består av industrimark, naturmark samt mark som i översiktsplanen för Upplands-Bro beskrivs som lämplig för verksamheter och bostäder. Området ska nu utvecklas av Bro Markutveckling AB som ägs av KF Fastigheter AB och Kilenkrysset AB med 50 procent vardera.

– Vår vision är att utveckla Stor-Stockholms västra logistikcentrum här i Upplands-Bro. Men en en viktig förutsättning för projektet är att den nya Trafikplatsen Kockbacka vid E18 byggs, säger Mikael Gerhardsson, styrelseordförande i Bro Markutveckling AB


Bro Markutvecklings initiala investering i området är på cirka 60 MSEK.som också tittar på möjligheten att utveckla av nya bostäder och service inom området i lägen invid Mälaren.


– Upplands-Bro är en väldigt intressant kommun att investera i framför allt med tanke på dess strategiska läge i Stockholmsregionen, säger Ulf Herder, vd Bro Markutveckling AB

– Det sker många etableringar i Upplands-Bro nu, säger kommunstyrelsens ordförande Irène Seth (M). KF Fastigheters och Kilenkryssets investering sker i ett mycket spännande område där det finns en stor potential för både verksamhetsetableringar och det sjönära boendet. Vi ser fram emot vårt samarbete med KF Fastigheter och Kilenkrysset.

I affären ingår också ett cirka 50 Ha stort i Norsholm vid E4 mellan Norrköping och Linköping. KF Fastigheter och Kilenkrysset samarbetar även i Solberga, ett handelsområde strax utanför Strängnäs.