25 april 2024

Nyheter 2014 (519)

söndag, 26 oktober 2014 18:17

NCC ökade vinsten till 960 Mkr

Skrivet av
Peter Wågström, vd NCC.   Högre resultat från färdigställda bostäder i Tyskland och Danmark, förbättrade marginaler i den norska byggverksamheten samt tillkommande resultat från tidigare…
söndag, 26 oktober 2014 18:11

Kungsleden gjorde storförlust om 1,16 Mdr

Skrivet av
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.   Kungsleden och dess ledning är nu lyckliga över att bolaget lyckats genomföra en nyemission om nära 1,6 Mdr kr. Denna…
Knut Rost, vd Diös.   För årets första nio månader stärkte Diös förvaltningsresultatet med 18 procent till 323 Mkr (275). Orsaken var att hyresintäkterna blev…
torsdag, 23 oktober 2014 18:24

FastPartner ökade vinsten till 314 Mkr

Skrivet av
Sven-Olof Johansson, vd FastPartner.   Med orealiserade värdeökningar på fastigheter om 155,5 Mkr (9,0) ökade FastPartner niomånadersvinsten efter skatt till 313,5 Mkr (196,8), vilket motsvarade…
torsdag, 23 oktober 2014 18:19

Eklandia har fyllt Aurora

Skrivet av
EVT, som ingår i Geelykoncernen, utökar expanderar sitt forsknings- och utvecklingscenter i kontorshuset Aurora.   China-Euro Vehicle Technology (CEVT) utökar ytorna i Eklandias kontorshus Aurora…
onsdag, 22 oktober 2014 18:25

Aspelin Ramm fyller på i Pedagogen Park

Skrivet av
Efter de senaste uthyrningarna är vakansen i Pedagogen Park nere på 20 procent.   Transportföretaget Fraktkompaniet och IT-företaget Pulsen Integration har tecknat avtal om att…
tisdag, 21 oktober 2014 19:07

Wihlborgs förvaltningsresultat steg till 639 Mkr

Skrivet av
Anders Jarl, vd Wihlborgs.   Wihlborgs niomånadersvinst efter skatt föll till 190 Mkr (892), motsvarande ett resultat per aktie om 2,47 kr (11,61). Minskningen förklarades…
tisdag, 21 oktober 2014 19:05

Specialfastigheter visade vinst om 758 Mkr

Skrivet av
Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.   Specialfastigheter redovisar en minskad vinst efter skatt till 758 Mkr (947). Minskningen förklarades främst av lägre positiv orealiserad värdeförändring…
tisdag, 21 oktober 2014 19:00

Vasakronan anlitar Optimal i Malmö

Skrivet av
Kenneth Christensen, vd för Optimal.   Vasakronan anlitar Optimal för utveckling samt uthyrning av befintliga kommersiella lokaler i Kv. Björnen på Södra Förstadsgatan i Malmö.…