14 juli 2024

Administrator

onsdag, 02 januari 2013 18:46

Midroc hyr ut 3 700 kvm i Stockholm city

alt
Midroc hyr ut 3 700 kvm vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.

 

Midroc har tecknat ett hyresavtal med The Boston Consulting Group (BCG). Avtalet omfattar 3 700 kvm kontorslokaler i Midrocs fastighet Jakob Mindre 11 vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. BCG är ett globalt managementkonsultföretag och företaget kommer att flytta sitt Sverigekontor från sina nuvarande lokaler på Skeppsbron till den nya etableringen. Avtalet löper till och med år 2021.

 

– Vi har nu slutfört en omfattande ombyggnad av den profilstarka och kulturhistoriskt intressanta fastigheten, berättar Jesper Annerstedt, affärschef på Midroc Real Estate. Intresset har varit stort och nu återstår endast drygt 1 000 kvm att hyra ut.

 

The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 77 kontor i 42 länder.

 

Midroc Real Estate äger och förvaltar kommersiella i Stockholms centrala affärsdistrikt samt i Västra Hamnen i Malmö om cirka 90 000 kvm värderade till cirka 3 Mdr kr.

onsdag, 11 april 2012 22:25

Skanska samordnar bostadsverksamheten

skanska-stenstrom 2


 

Skanska Sverige genomför en omorganisation i syfte att öka lönsamheten och starta fler projekt inom bostadsverksamheten i samarbete med Skanska Nya Hem.

 

En del av denna omorganisation består av att Håkan Stenström (bilden), vice vd för Skanska Sverige,  kommer att ansvara för samtliga enheter som bygger åt Skanska Nya Hem. Han tar samtidigt över ansvaret för Xchange, en enhet inom Skanska som ansvarar för framtagandet och utveckling av bostadsrelaterade plattformar och koncept.

onsdag, 11 april 2012 22:12

Castellum investerar för 281 Mkr

castellum.christer-w
Christer Sundberg,
vd Harry Sjögren.

 

Castellum har via sina helägda dotterbolag investerat för 281 Mkr under den senaste tiden. För större delen av investeringarna svarade Harry Sjögren AB, som förvärvat tre fastigheter för 145 Mkr i anslutning till bolagets befintliga bestånd Högsbo, Göteborg. I förvärvet ingick totalt 17 700 kvm fördelat på hälften kontorsytor och hälften lagerytor. Uthyrningsgraden var cirka 90 procent vid förvärvet.


Harry Sjögren har även påbörjat nyproduktion i Viared, Borås, av 9 200 kvm varav 8 750 kvm höglager och resterande del kontor. Nyproduktionen är fullt uthyrd och beräknas vara färdigställd i slutet av året. Investeringen beräknas uppgå till 58 Mkr. I Rosersberg, Sigtuna, har Fastighets AB Brostaden påbörjat nybyggnation av 4 080 kvm, varav 2 820 kvm består av lagerytor och 1 260 kvm av kontorsytor. Investeringen beräknas uppgå till 40 Mkr. För närvarande är inga kontrakt tecknade i den nya byggnaden.

I Örebro har Aspholmen Fastigheter köpt en industrifastighet om 3 050 kvm för 20 Mkr. Fastigheten gränsar till bolagets befintliga bestånd och har för närvarande är inga kontrakt tecknade.


I Backa, Göteborg, har Eklandia påbörjat ombyggnation omfattande 18 Mkr av en lager/logistik fastighet för en ny hyresgäst. Färdigställande sker under andra kvartalet i år.

kf-bernt-olof-gustavsson-w
Bernt-Olof Gustavsson, vd KF Fastigheter.
Foto: KF Fastigheter

 

KF Fastigheter har sålt handelsfastigheterna Årdret 3 och Välten 10 på Mobiliaområdet i Lund för 218 Mkr i en bolagsaffär. Köpare är Handelsbodarna – KF Fastigheters och SPP:s gemensamma fastighetsbolag.


De sålda byggnaderna är uppförda 2010 har en sammanlagd uthyrbar yta om 9 400 kvm. Befintliga hyresgäster är Coop Forum, Kronans Droghandel, Systembolaget, Skokanonen och Flügger AB. Snart kommer dessa att kompletteras med ytterligare en aktör.


Fastigheterna kommer även fortsättningsvis att förvaltas av KF Fastigheter på Handelsbodarnas uppdrag. Erika Rosenberg på Advokatfirman Delphi har varit KF Fastigheters rådgivare i transaktionen.


Handelsbodarnas ambition är att inom något år ha ett bestånd av klimatneutrala fastigheter värt 2 Mdr kr. För närvarande består portföljen av 11 handelsfastigheter till ett totalt värde av drygt 800 Mkr.

onsdag, 11 april 2012 22:01

Promenadstaden gäller fullt ut

alt
Stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius (M).

 

Kammarrätten meddelade i går att Stockholms stads nya översiktsplan ”Promenadstaden” vunnit laga kraft. Det innebär att den gamla översiktsplanen från 1999 nu slutligen ersatts. De båda dokumenten har levt sida vid sida sedan Stockholms kommunfullmäktige antog Promenadstaden för drygt två år sedan.


– Jag är väldigt glad över att den nya översiktsplanen Promenadstaden nu gäller fullt ut. Nu kan vi fokusera på att utveckla och bygga vidare på de kvaliteter som den täta, trygga och miljövänliga staden ger, säger stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius (M).

alt
Niagara utformas av danska arkitektkontoret Lundgaard & Tranberg,
som även har gjort illustrationen ovan.

 

I dag gick startskottet för Niagara. Byggnaden blir porten för Malmö högskolas lokalisering på Universitetsholmen och en viktig bärare av högskolans fysiska identitet. Akademiska Hus investerar drygt 700 Mkr i de nya lokalerna. Niagara är ritad av det danska arkitektkontoret Lundgaard & Tranberg och består av tre separata huskroppar med olika höjd som sammanlänkas av ett ljust, öppet atrium. Atriet kommer att spänna genom de nedre våningsplanen och skapa ett stadsrum inne i byggnaden med restaurang, café, butik, mötesplatser och undervisningslokaler. Övriga delar av huset ska bestå av kunskapsmiljöer för studenter, forskare och lärare.

Niagara blir ett riktmärke på Universitetsholmen och en portalbyggnad för Malmö högskola. På cirka 18 500 kvm ska högskolans verksamheter vid Området för teknik och samhälle samt Fakulteten för kultur och samhälle husera. Samtidigt ska byggnaden utgöra en vital plats där stad och högskola möts och dynamik skapas.

Komplexet får tre lika viktiga entréer som vetter mot norr, söder och öster. En flytande övergång mellan ute- och innemiljöerna skapas med hjälp av byggnadens glasytor och entréhallens ytbeläggning som fortsätter utomhus.

Niagara får en unik placering i hörnet av Neptunigatan och Nordenskiöldsgatan med direktkontakt till Södra hamnbassängen på motstående sida. Det korta avståndet till Orkanen, Citytunnelstationen och den öppna platsen till Neptuniparkens konsert-, kongress-  och hotellcentrum ger de bästa förutsättningarna för att byggnaden ska bli en viktig mötesplats i staden.


Niagara beräknas stå klart våren 2015.

alt

Svenska Hus AB har tecknat avtal med SKF Sverige AB och Gunnebo Industrier AB för uthyrning av totalt 7 800 kvm på Marieholmsgatan 42-46 i Göteborg. Lokalerna ligger i en fastighet med en tomtareal på 31 000 kvm och med en uthyrningsbar yta på cirka 22 000 kvm. Lokalerna kommer att anpassas för hyresgästernas behov av produktions- och lageryta.

Tillträdet sker i slutet av augusti 2012. Affären har initierats av Lokallots i Göteborg.

– Det är glädjande att se det stora intresse vi har för vår fastighet i Marieholm. Vi köpte fastigheten av Schenker inför deras flytt till Landvetter. Nu, sex månader innan Schenker lämnar, har vi redan tecknat över 60 procent av ytorna med nya hyresgäster, säger Lars Vardheim, vd på Svenska Hus AB.

Uthyrningen är helt i linje med vår strategi för fastigheten och det stärker vår uppfattning om att området Marieholm har goda framtidsutsikter i takt med att Göteborgsregionen fortsätter att växa. Här finns närhet till både den nya Partihallsförbindelsen samt Göteborgs stora in- och utfartsleder.

Svenska Hus driver fastighetsverksamhet i Göteborg, Stockholm och Öresund. Vi förvärvar fastigheter med utvecklingspotential, utvecklar projekt och förvaltar på traditionellt sätt. Hyresintäkterna uppgår till drygt 300 Mkr per år. Svenska Hus ingår i Gullringsbokoncernen där även MVB Bygg, Wangeskog Hyrcenter och Forestry Skogsrörelse ingår. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

alt

Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd.

 

Fastighetsnämnden gav förra året fastighetskontoret i uppdrag att, inom befintligt bestånd, utreda möjligheten att öka antalet studentbostäder genom att ställa ut paviljonger på mark samt bygga om ett antal byggnader. Detta arbete har gett resultat.


I februari beslutatdes att uppföra 300 tillfälliga studentbostäder i Bredäng, och i fastighetskontorets slutrapport för tillfälliga studentlägenheter bedöms ytterligare 130 bostäder kunna skapas i Hjorthagen.


– Om Stockholm fortsatt ska vara en attraktiv kunskaps- och vetenskapsstad och en bra stad att studera i måste det finnas en god tillgång till studentbostäder. Vi vill att fler studerar här och tar därför uppgiften om att bygga fler studentbostäder på allvar, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd.

söndag, 08 april 2012 15:48

Diös storsatsar på Vemdalen

alt

 

Diös och Norrlandsfonden ska satsa cirka 2 Mdr kr i en ny skidanläggning i Vemdalen, Härjedalen.

Anläggningen med 6 000 bäddar blir den första storsatsningen i Sverige sedan 1980-talet, enligt Mats Svensson, tidigare vd för Skistar, nu talesperson för exploateringsbolaget Örndalen. Den första delen av den anläggningen beräknas bli klar till säsongen 2013/2014.

söndag, 08 april 2012 15:45

Norrporten säljer UP2 i Umeå

alt

 

Fastighetsaktiebolaget Norrporten säljer UP2-gallerian (fastigheterna Balder 1 och Balder 8) på Kungsgatan i centrala Umeå till Scherdins Fastigheter. Affärens värde uppgår till cirka 210 Mkr.

– Vi fortsätter vår strategi att koncentrera vårt bestånd till centralt belägna kontorsfastigheter. I Umeå vill vi bland annat utveckla kvarteret Magne vid Tegsbron. Norrporten äger också MVG-gallerian där satsningar sker för en fortsatt positiv utveckling, säger Thomas Johansson, Norrportens marknadsområdeschef i Umeå.

De sålda fastigheterna består huvudsakligen av butiksytor. Köparen Scherdins Fastigheter tar omgående över förvaltningen.

– Med affären stärker vi vår närvaro i Umeå. De välskötta fastigheterna passar väl in i vårt övriga bestånd och vi ser långsiktigt på investeringen, tillägger Pekka Karelmo, vd för Scherdins Fastigheter.