13 juli 2024

Administrator

onsdag, 28 mars 2012 18:20

Fastec bygger terminal i Rosersberg

alt
Andreas Falkenmark, chef Posten Meddelande.

 

Posten har utsett Fastec Sverige AB till totalentreprenör för den nya brevterminalen som ska byggas i Rosersberg norr om Stock­holm. Etableringen ska omfatta 131 000 kvm markarea med en terminalbyggnad inklusive spårhall om 49 000 kvm, vilken ska stå klar i mitten av 2014 och vara i full drift under 2015.


Terminalen i Rosersberg är en del av Postens satsning på en ny produktionsstruktur som även innefattar en ny brevterminal i Hallsberg samt investeringar i nya sorteringsmaskiner. Satsningen ger ökad flexibilitet i produktionen och möjlighet att möta de kraftiga förändringar i brevvolymer som förutses.


– Tillsammans med den nya terminalen i Hallsberg ger den här terminalen oss möjlighet att möta kommande volymminskningar, samtidigt som vi ökar vår konkurrenskraft och upprätthåller vår service och kvalité, säger Andreas Falkenmark, chef Posten Meddelande.


Brevterminalen ska samla och sprida post till cirka 800 000 hushåll och 77 000 företag i 42 kommuner. Totalt beräknas 200 fordon angöra terminalen per dygn, inklusive tåg.


För Fastec blir terminalbygget i Rosersberg bolagets största upp­drag någonsin. Entreprenaden innefattar även tillhörande lastgård, parkering, anslutningsvägar och markanläggningar.

Byggnaden ska uppfylla kraven för en Green Building och även förses med 2 000 kvm solceller.

alt
BRF-projektet Hertiginnan i Örebro. Bild: JM

 

Höstens skuldkris och vacklande bostadspriser har medfört en svagare privat konsumtionsutveckling och en avvaktande bostadsmarknad. Detta har bidragit till att bromsa upp återhämtningen i byggbranschen och det mesta talar för att byggaktiviteten blir återhållsam även detta år. Nedgången blir dock blygsam. När orosmolnen lättar och tillväxten är tillbaka med sjunkande arbetslöshet bör byggbranschen få ny vind i seglen igen, menar Prognoscentret.


Osäkerheterna i omvärlden har under hösten fått både hushåll och företag att bli mer försiktiga. Osäker bostadsprisutveckling gör att hushållen tvingas att sälja först vilket gör det mer attraktivt att investera i det existerande beståndet i stället för att i förväg teckna sig för nyproducerade bostäder. Detta i kombination med tomtbrist, fortsatt trög bygglovshandering i många tillväxtregioner, egeninsatsen på 15 procent och hårdare krav från bankerna har påverkat framför allt småhus och gjort villadrömmen svårare att nå för unga barnfamiljer. En stabil utveckling i ROT sektorn, fler kontor, affär, lager och industriprojekt bidrog dock till att byggaktiviteten totalt enbart gick tillbaka med 3 procent under 2011.


Förväntningarna har skruvats ned något sedan hösten men det finns positiva faktorer som väger emot. Intresset för den svenska fastighetsmarknaden har ökat och detta i kombination med låga räntor, tillgänglig kapacitet på byggmarknaden och en relativt positiv syn på framtiden bland fastighetsägare bör borga för att investeringarna i nyproduktion, men framförallt ROT projekt, håller sig uppe.


En begränsande faktor är att intresset främst riktar sig på yteffektiva fastigheter i attraktiva lägen där tomttillgången av naturliga skäl är begränsad. Andra positiva drivkrafter är att hushåll med arbete får en fortsatt stärkt köpkraft de kommande åren, sparkvoten är hög och att arbetsmarknaden är förhållandevis stabil trots allt. Byggandet går tillbaka något i år, totalt 2 procent, främst på grund av minskat bostadsbyggande.


När tillväxten är tillbaka och bostadspriserna stabiliseras börjar flaskhalsarna skönjas i svensk ekonomi igen vilket leder till ökad efterfrågan på nya lokaler.


Bostadsbyggandet återhämtar sig och ROT sektorn går tillbaka till en mer normal tillväxttakt på cirka 2 procent per år. Omsättningen i den totala byggmarknaden (anläggning exkluderad) bör öka med cirka 5 procent 2013 och drygt 1 procent 2014.


I takt med stigande aktivitet kan byggkostnadsutvecklingen på sikt bli ett problem igen. Detta blottar branschens största långsiktiga utmaning; att växa med kontrollerad kostnadsutveckling för att kunna möta framtidens bostads- och byggnadsbehov. Problemen bottnar i en 15 år lång period med rekordlåg byggaktivitet efter finanskrisen på 90-talet som tvingade branschen att konsolidera och banta sin kapacitet.


Osäkerheterna kretsar främst kring skuldkrisen. Riskerna för de mest negativa scenariona har minskat men det kan ta längre tid än befarat att nå tillbaka till normal tillväxttakt igen. Den största inhemska risken är kraftigt fallande bostadspriser: Det skapar inlåsningseffekter på bostadsmarknaden och utökar matchningsproblemen i arbetsmarknaden. Det skulle även minska privat konsumtion och göra alternativet att investera i en ny bostad mindre konkurrenskraftigt jämfört med att köpa en bostad i det existerande beståndet.


Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Centrets mål är att stärka våra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är Prognoscentret Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

tisdag, 27 mars 2012 19:40

Cina Gerdin, ny på Botkyrkabyggen

alt
Cina Gerdin, ny kommunikationschef.

 


Cina Gerdin blir ny kommunikationschef för Bokyrkabyggen – ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 12 000 lägenheter i en av Sveriges snabbast växande regioner. Hon börjar sin tjänst i maj och avlöser då nuvarande informations- och marknadsansvarig Lotta Arnesson, som går i pension till sommaren


– Vi står inför enormt spännande utmaningar, där vi ska rusta upp en stor del av vårt bostadsbestånd. Det är en stor och viktig uppgift och innebär en massiv kommunikationssatsning, säger Ulf Nyqvist, vd på Botkyrkabyggen.

 

Cina Gerdin har en bakgrund som nyhetschef på Aftonbladet, SVT och redaktionschef på Utbildningsradion. Hon har arbetat som kommunikationschef för Kristdemokraterna. Senast har hon drivit eget företag inom kommunikationsrådgivning.

 

 

tisdag, 27 mars 2012 17:38

Eidem ny vd på Centrumutveckling

alt
Hanna Eidem blir ny vd för Centrumutveckling.


Monica Bruvik, som varit vd på Centrumutveckling sedan 2009, övergår från den 1 maj till en roll som marknadschef och konsult på bolaget. Ny vd blir Hanna Eidem som tillträder som vd efter en treårig föräldraledighet från Centrumutveckling.

Före föräldraledigheten var hon vd på Centrum Terre CIS i Moskva och genomförde där bland annat etableringen av köpcentrumet SanMart i Kaluga. Dessförinnan har hon arbetat som Contract Manager och Land Development Manager på Ikea i Ryssland.


– Detta är en perfekt förstärkning av bolaget. Vi får ökad kapacitet och en kompetenshöjning på konsultsidan och en förstärkning på ledningssidan samt ger möjligheter för personlig utveckling för våra medarbetare, säger huvudägaren och styrelseordföranden Håkan Karlsson.


I den nya rollen utnyttjas Monica Bruviks intresse och kompetens också inom projektutveckling och uthyrning. Hon fortsätter som marknadschef att vara medlem i Centrumutvecklings ledningsgrupp.

 

alt
Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Sveriges ekonomi växer igen från och med mitten av 2012, efter en svag inledning på året. Arbetsmarknaden släpar dock efter och läget förbättras något först under nästa år. Fortsatt stigande arbetslöshet får Riksbanken att sänka räntan ytterligare i år, för att sedan återgå till att höja under 2013, enligt Nordeas prognos.


Riskviljan har ökat påtagligt sedan ECB steg in och tog en mer aktiv roll. Flera faktorer i omvärlden håller dock tillbaka återhämtningen. Den ekonomiska aktiviteten dämpas när statsfinanser ska saneras. Därtill kan nya regleringar för den finansiella sektorn hämma kreditgivningen.

Finansiella räddningsaktioner löser inte de underliggande problemen i Europa. Snarare handlar det om att vinna tid för att kunna ta tag i mer långsiktiga strukturella problem.


– Utmaningarna i Europa rymmer politiska risker. Åtstramningarna ska tillfredsställa marknaderna men också ha väljarnas stöd. Det blir en tuff uppgift, särskilt i länder som snart går till val. Nödvändiga strukturåtgärder riskerar att skjutas på framtiden, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.


Svensk ekonomi vänder uppåt under andra halvåret. En starkare global efterfrågan bidrar till att lyfta exporten. Riksbankens räntesänkningar och den återhämtning som har skett på börserna ger också draghjälp. Hushållen lättar på plånboken trots ökad arbetslöshet.


– Arbetslösheten stiger till över 8 procent under 2012. Låg inflation och en vikande sysselsättning gör att Riksbanken sänker räntan ytterligare. Återhämtningen under senare delen av året leder till att höjningarna kommer tidigare än väntat nästa år och blir större än vad marknaden tror idag, säger Annika Winsth.


– Samtidigt blir finanspolitiken svagt expansiv nästa år med reformer på cirka 15 miljarder kronor. Utrymmet för större finanspolitiska stimulanser är begränsat, säger Annika Winsth.

måndag, 26 mars 2012 18:24

Karmann blir vd inom Prologis

alt
Thomas Karmann, ny vd för Prologis i Nordeuropa.


Prologis har utsett Thomas Karmann till senior vice president och regionchef för den nordeuropeiska verksamheten.
    
Thomas Karmann kommer närmast från Gazeley, ett internationellt företag inom logistikfastigheter och tillträder sin nya tjänst den 1 juni. Han blir ansvarig för Prologis verksamhet i Tyskland, Österrike, Benelux och Skandinavien och rapporterar till Prologis europachef Philip Dunne.

alt
Malmskillnadsgatan 58 i Stockholm.

 

 

På Malmskillnadsgatan 58 bygger Titania för Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s räkning om ett servicehus till gruppboende. Titania utför en utförandeentreprenad, där kunden svarar för all projektering och entreprenören för utförandet.

I entreprenaden ingår en ombyggnation av cirka 1 460 kvm på plan 5 i fastigheten. Dessutom ska kompletterande arbeten utföras på plan 3 och 4. På plan 5 kommer 17 befintliga servicehuslägenheter att byggas om till 18 lägenheter för Vård och Omsorgsboende (demensboende), med två avdelningar med 9 lägenheter vardera. Av dessa får 3 lägenheter helt nytt läge med nya kök. Övriga lägenheter upprustas i befintligt läge med bevarande av befintliga kök.

Micasa är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms omsorgsfastigheter, såsom behandlingshem, vård- eller omsorgsboende, gruppbostäder. Micasa ägs av Stockholms stad.

alt
Ulf Perbo säger nej till lånegarantier för miljonprogrammen.

 

Svensk Byggtjänst, Byggmaterialindustrierna, representanter från våra största bostadsföretag och arkitektbyråer, Fastighetsägarna och SABO, efterlyste i förra veckan stöd för statliga lånegarantier för att klara upprustningen av miljonprogrammen. Under en debatt arrangerad med nämnda företag och organisationer avvisade regeringens representant, Ulf Perbo, statssekreterare med ansvar för plan-, bygg- och bostadsfrågor, helt ett statligt stöd för upprustning av miljonprogrammens bostäder. 


Perbo menade att problemet ligger i att materialindustrin, arkitekter och byggare vill ha betalt för sitt arbete, men att fastighetsägarna inte tycker att det är värt det.


Enligt Nils Pers, vd Stena Fastigheter i Stockholm, blir det hyresgästerna som måste betala upprustningen av miljonprogramsområdena. Men problemet är att många av dessa hyresgäster inte har betalningsförmåga för dessa upprustningar.


Maria Torpe, miljöchef på HSB, betonade att både fastighetsägarna och de boende är medvetna om sitt ansvar, men hon menade att regeringen inte vill kännas vid sitt. Hon framhöll att samhället var med och byggde miljonprogrammet men nu lämnar staten sitt ansvar för dessa bostäder. Hon menade även att det är ett problem med att det finns bostadsrättsföreningar i miljonprogramsområden som har bra idéer men dessa får nu nobben av bankerna. Även om fastighetsägarna har ansvaret, måste staten bistå med någon form av garantier när det gäller lån, sa hon och föreslog även ett klimatanpassat rotavdrag för fastighetsägare. Garantier som skulle skapa massor med jobb.


Petter Jurdell från SABO menade att upprustningar förbättrade det sociala livet i miljonprograms-områdena. Ulf Perbo avfärdade dock argumentet om att en upprustning skulle ge vinster på det sociala kontot genom att kalla det ”fantasifulla kalkyler”.


I debatten om miljonprogrammen deltog Nils Pers, vd Stena Fastigheter Stockholm, Ulf Perbo, statssekreterare i Socialdepartementet, Svante Hagman vd NCC Housing, Jan Mattsson vd Sweco Architects, Monica von Schmalensee  vd White, Petter Jurdell, chef fastighetsutveckling Sabo, Maria Torpe, miljöchef HSB, Rikard Silverfur, näringslivspolitisk expert Fastighetsägarna, Anders Österlund SBC samt Kristina Mjörnell Materialperspektiv.

söndag, 25 mars 2012 22:00

Nytt bibliotek i Lidköping

alt
Det nya biblioteket i Lidköping har ritats av Liljewall Arkitekter.

 

Byggnationen av det nya biblioteket på Stenportsgatan i Lidköping framskrider helt enligt plan. Större ytor för barn- och ungdomsverksamhet, hörsal för föreläsningar och fler studierum är exempel på satsningar som ska utveckla biblioteket som mötesplats.


Inflyttningen är planerad till november/december i år och öppnandet av det nya biblioteket till januari 2013. De största förändringarna är en hörsal för 100 personer samt nya lokaler förockså nya lokaler för Skaraborgs Läns Folkrörelsearkiv och för Lidköpings Konsthall. Lidköpings konsthall får också större och bättre lokaler i anslutning till det nya biblioteket.


Det nya biblioteket i Lidköping har ritats av Liljewall Arkitekter. Kvarteret Herakles ligger vid Stenportsgatan i centrala Lidköping och inrymmer en enda stor byggnad. Tidigare har det bland annat varit ett EPA-varuhus, men under de senaste cirka 30 åren har Försäkringskassan haft sin verksamhet där. Sedan 2008 har byggnaden stått i det närmaste tom, men nu är det en ny tid som väntar byggnaden som ska bli ett nytt bibliotek.


Tillsammans med den nya fastighetsägaren har Liljewall genomfört en anbudstävling om biblioteket och fått uppdraget att arbeta med hela den cirka 5000 kvm stora byggnaden, från plan till inredning.


Byggherre för det nya biblioteket är Fyrkantens Förvaltnings AB.

söndag, 25 mars 2012 21:50

Roth först ut i Hyllie allé

alt

 

Nu har bostadsbyggandet längs Hyllie allé i Malmö påbörjats. Det är
den östra delen i Hyllie utbyggnadsområde som står inför en ny viktig

etapp i utvecklingen av ett nytt centrum i södra Malmö. I området ska

13 bostadsaktörer tillsammans uppföra 1 700 bostäder i en successiv utbyggnadstakt fram till 2016.

 

Först ut är Roth Fastigheter som uppför 53 hyresrätter och en lokal i bottenplan mot Hyllie allé. Bostäderna får en hög miljöprofil och kommer till större del att vara lägenheter med två rum och kök.  

 

– Med ambitionen att utveckla Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel blir Roth Fastigheter med sitt bostadsprojekt det första goda exemplet inom ramen för stadens klimatkontrakt med Eon och VA Syd, säger Magnus Alfredsson, projektledare för Hyllies utbyggnad i Malmö stad.

 

Senare i år startar Skanska Öresund bygget av kontorshuset Klipporna, medan fler bostäder påbörjas av NCC Boende, Ikano bostad och Peab, som även uppför en förskola. Dessa beräknas stå färdiga 2014.

 

Bild: CAA Arkitekter.