13 juli 2024

Administrator

bsk_marco_checchi_w
Marco Checchi, affärschef på BSK Arkitekter.
Foto: Per Kristiansen

 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. När medarbetarna beslutade att utveckla sitt nya huvudkontor valde de BSK Arkitekter för att skapa en modern arbetsplats som utgår mer från aktiviteterna på arbetsplatsen än traditionella fasta arbetsplatser.

Som vi har nämnt i en artikel om Vasakronan i det senaste numret av Tidningen Fastighetsaktien, blir Klara Zenit på Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm, Vasakronans nya adress. Lokalen omfattar 2 500 kvm och ska bli en aktivitetsbaserad arbetsplats för cirka 220 personer. Där kommer även att rymmas en business lounge, som ska fungera som en arbetsplats för Vasakronans kunder.

– Vi är förstås mycket stolta över att Sveriges största fastighetsägare valt oss. Samarbetet visar också på att vår arbetsmodell ABA, AktivitetsBaserat Arbetssätt, är en attraktiv modell när de proffsigaste bolagen väljer arkitekt. Det är ett bevis på att Vasakronan vill leda utvecklingen av framtidens arbetsplatser, säger affärschef Marco Checchi på BSK Arkitekter.

Inflyttning beräknas till december 2012.

– För oss är det här inte bara en flytt till nya lokaler. Vi utvecklar parallellt vårt sätt att guida våra kunder när det gäller hur de kan använda kontoret som ett verktyg för utveckling och förändring. BSK Arkitekter har en mycket stor erfarenhet kring dessa frågeställningar. De har också ett angreppssätt som vi gillar och vi tror att vi tillsammans kan hitta nya sätt att göra processen mer begriplig och enkel för våra kunder. Att träna på sig själv är en fantastisk möjlighet som vi ska ta till vara, understryker Britt Lindqvist, utvecklingschef på Vasakronan och projektledare för flytten.

 

 

kv-geysir-2-kista-w
Geysir 2 i Kista. Illustration: ON Arkitekter

 

Klövern har tecknat tre långa hyresavtal i Kista och Västerås. Det sammanlagda kontraktsvärdet för uthyrningarna uppgår till 118 Mkr.

I Västerås har ett nytt tioårigt avtal skrivits med det finska företaget Sarlin och en sjuårig överenskommelse tecknats med den befintliga hyresgästen Mälarenergi. Sarlin ska hyra 4 700 kvm, varav cirka 3 700 kvm industrilokaler och resten kontor, i fastigheten Kryssen 4 på Regattagatan. Uthyrningen till Mälarenergi innebär att hyresgästen stannar kvar i befintliga lokaler i ytterligare sju år från och med den 1 januari 2013. Mälarenergis lokaler ligger i fastigheten Gustavsvik 13 på Sjöhagsvägen. Av den totala ytan om 10 000 kvm utgörs hälften vardera av kontor och lager.

I Kista har Klövern tecknat ett sjuårigt avtal med Event Design Group omfattande 4 700 kvm höglager, kontor samt produktion i fastigheten Geysir 2, på Österögatan. Bolaget flyttade in i dag, den 1 mars.

 

 

onsdag, 29 februari 2012 20:03

Olov Lindgren köper vackert vid Kungsbron

harholden-1
Härolden 1 vid Kungsbroplan 2/Fleminggatan 1.

 

Humlegården Fastigheter fortsätter att sälja fastigheter i Stockholms innerstad. Nu säljer bolaget till Olov Lindgren den vackra fastigheten Härolden 1 vid Kungsbroplan 2/Fleminggatan 1 i Stockholm. Fastigheten, som uppfördes 1884, genomgick en större ombyggnad år 1999 då Ångpanneföreningen ägde den.

År 2003 köpte Humlegården fastigheten, som omfattar 3 150 kvm lokaler och 430 kvm bostäder.

Nu äger Olov Lindgren två fastigheter i kvarteret. År 2005 köpte Olov Lindgren grannfastigheten Drabanten 2, Kungsbroplan 1, omfattande 659 kvm bostäder och 2 827 kvm lokaler. Det är en historiskt intressant fastighet, eftersom den välkända kravattfabrik som Amanda Christensen grundade år 1885 hade verksamhet i huset under fyra generationer.

Priset för Härolden 1 bör slutligen ha blivit cirka 185 Mkr.

Olov Lindgren fortsätter således sin strategi att öka andelen kontorslokaler i sin fastighetsportfölj.

Anders Eliasson på Tenzing var köparens mäklare. Säljarens juridiska rådgivare var, som brukligt, Jan Lithborn på Glimstedt. SF

 

 

stockholmshem_grimman--vy-frtimmermansg
Kv. Grimman. Vy från Timmermansgatan. Illustration: Stockholmshem

 

AB Stockholmshem ska inleda byggnation av 799 nya hyresrätter och tillkommande gruppboende samt lokalytor om cirka 3 500 kvm. Butikslokaler, gruppboende, förskolor och garage ska komplettera bostäderna i de olika projekten. Bolaget ska vara Stiftelsen Hotellhem behjälplig i byggandet av bostäder i kv. Bjällerkransen, Västertorp.

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna Stockholmshems projektinvesteringar för tillskott av 799 hyreslägenheter i Stockholm enligt följande plan:

·      Investeringen om 336 Mkr i projektet kv. Bjällerkransen i Västertorp.

·      Investeringen om 740 Mkr i projektet kv. Grimman på Södermalm.

·      Investeringen om 886 mnkr i projektet kv. Linaberg 19 i Annedal/Mariehäll.

I planen ingår rivning av befintliga byggnader (i Västertorp och Annedal/Mariehäll) respektive förädling av nämnda områden. Projekten Grimman 6 och Linaberg 19 har nya detaljplaner som vunnit laga kraft under hösten 2011. I projektet Bjällerkransen 5 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om ny detaljplan den 8 december 2011. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Direktavkastningen på totalt kapital bedöms till mellan 3,9 procent och 4,3 för de ingående projekten.

Tidigare under året fanns en överhängande risk att marknaden skulle bli överhettad med skenande entreprenadkostnader till följd. Risken för det har minskat under de senaste månaderna. För att förbättra konkurrensen ytterligare undersöker nu Stockholmshem möjligheten till materialupphandlingar utanför Sverige.

 

tisdag, 28 februari 2012 13:29

Swedbank Arena invigs den 27 oktober

swedbank_arena_flyg_wSwedbank Arena, Sveriges nya nationalarena för fotboll, ska invigas den 27 oktober 2012.

– Swedbank Arena blir Sveriges nya mötesplats för liveupplevelser och kommer att bidra till många oförglömliga ögonblick, lovar Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef på Swedbank Arena.

Arenan ska kunna rymma 50 000 sittande åskådare. Den får genomgående läktarsektioner i tre våningar. Ett skjutbart tak möjliggör flexibla lösningar vad gäller väderlek. Förutom fotbollsevenemang, ska arenan sörja för konserter, motorsport och större möten. Arkitekterna har utformat arenan med effektiva, flexibla lösningar vad gäller logistik, riggning, scenplaceringar och annat.

Krook & Tjäder och Populous, London, ansvarar för den arkitektoniska utformningen.

 
måndag, 27 februari 2012 13:39

SSSB bygger 84 studentbostäder

sssb_idun-tillbyggnad_w

Nu startar Stockholms Studentbostäder (SSSB) byggnation av 84 nya studentbostäder. Dessa byggs i ett attraktivt läge och innebär en utbyggnad av ett av SSSB:s mest populära studentbostadshus Idun (Skålen 22) vid Norra Stationsgatan, centralt i Stockholm.

Norra stationsområdet är ett av Stockholms hetaste och mest expansiva områden där bland annat Hagastaden och nya Karolinska sjukhuset byggs. Bostäderna består av två tillbyggnader på det befintliga studentbostadshuset och beräknas vara klara till hösten 2013.

sssb_chris-osterlund_w– Vi är otroligt glada över att nu dra igång bygget av nästan 100 nya studentbostäder i ett fantastiskt läge. Den ekonomiska kalkylen har in i det sista varit en stötesten, och ett tag såg det ut som om vi inte skulle ha råd att bygga, säger Chris Österlund, vd för SSSB.

För den som vill bygga nya studentbostäder råder det mycket svåra ekonomiska förutsättningar. Nyproduktionen av studentbostäder både i länet och i landet har i stort sett stått stilla under år 2011. Det är helt enkelt inte tillräckligt lönsamt och ibland rentav en förlustaffär att bygga studentbostäder i dag.

– Nyproduktionen av studentbostäder konkurrerar om samma resurser som de som bygger bostadsrätter. Där ser lönsamheten god ut och man har fullt i sina orderböcker. Byggbranschen saknar helt och hållet incitament att sänka priserna och bistå studentbostadsaktörerna att få ihop sin kalkyl, Därför är risken stor att de markanvisningar som förmedlas till branschens aktörer inte leder till fler studentbostäder i Stockholm, utan stannar på planeringsstadiet, understryker hon.

Utbyggnaden av Idun blev möjlig mycket tack vare att SSSB bygger på egen mark och att projektet genomförs med delad entreprenad, så att bolaget på det sättet minskar entreprenadkostnaden. En annan bidragande orsak är att byggplanprocessen och plansamråden för byggprojektet har löpt smidigt.

– För att inte förlora konkurrenskraft behöver Stockholm som kunskapsregion fler studentbostäder. Vi har en bra dialog med Stockholms politiker och tjänstemän och hoppas att det ger oss goda möjligheter att bygga nytt. Vår vision är att bygga totalt 2000 nya studentbostäder fram till 2020. Men då krävs det samtidigt att vi får bättre ekonomiska förutsättningar, avslutar hon.

 
torsdag, 23 februari 2012 16:52

Nytt parkeringshus på Huddinge sjukhusområde

karolinska_universitet_huddinge_w
Parkeringshuset ovan till höger på bilden ska öppna den 5 mars. Illustration: Locum

 

Den 12 mars stängs besöksgaraget vid huvudentrén på Huddinge sjukhusområde. Det ska rivas för att ge plats åt ett nytt, mer lättorienterat och trevligt besöksgarage, skriver Locum i ett pressmeddelande. Under byggtiden hänvisas besökare och personal till det nya parkeringshuset som öppnar den 5 mars.

Det gamla besöksgaraget vid huvudentrén ska successivt stängas från och med den 5 mars och den 12 mars stängs garaget helt.Förutom skyltar, kommer det att finnas trafikvärdar som guidar bilisterna rätt till det nya parkeringshuset från den 5 till den 16 mars.

Det nya parkeringshuset är fem våningar högt och har 740 parkeringsplatser. Det översta planet (plan 5) reserveras för personal och övriga plan för besökare.

Hösten 2014 beräknas besöksgaraget vid huvudentrén, med cirka 800 nya parkeringsplatser, bli färdigt.
 

 

onsdag, 22 februari 2012 23:17

Alm Equity köper 51 ha mark i Väsby

st-alby-vasby-w
 

 

ALM Equity har via Svensk Markförvaltning AB (SMF) förvärvat del av fastigheten Stora Alby 1:1 i Upplands Väsby, 20 km från Stockholm city. Området omfattar 510 000 kvm råmark. I kommunens översiktsplan har området identifierats som ett framtida bostadsområde. Översiktsplanen är ute på samråd och målet är att den antas under året.


Stockholmsområdet växer för tillfället snabbare än någon annan storstadsregion i Europa. Inflyttning till Storstockholm är rekordhög och produktionen av nya bostäder är sedan länge otillräcklig. Det projekteras för bostäder i de flesta av Stockholms kommuner men byggplanerna ligger idag långt under nödvändig nivå för att avhjälpa bostadsbristen.


I ett pressmeddelande säger Alm Equity att statistiken är tydlig; till år 2020 beräknas länet ha vuxit med cirka 350 000 invånare och vid samma tidpunkt planerar kommunerna att ha drygt 140 000 nya bostäder färdiga.

Fastigheten som har förvärvats ligger i ett naturskönt område med bra kommunikationsläge i direkt anslutning till Norrortsleden. Genom en strukturerad detaljplaneläggning kan marken ändras till bostadsbyggrätter.


I en kommentar kan sägas att Stora Alby köptes av Stig H. Johansson år 1979. Gården, belägen några kilometer öster om Upplands Väsby centrum, genomgick snabbt en radikal förvandling från arrendejordbruk till en träningsanläggning för ett 70-tal travhästar.


Stora Alby har en gång avstyckats från Sköldnora kungsgård, ägd av Anders Lettström. SF

 

 

måndag, 20 februari 2012 22:17

Aberdeen utvecklar Viksjö Centrum

Aberdeen Asset Management, Riksbyggen (Bonum) och Järfälla kommun arbetar för närvarande med en ny detaljplan för Viksjö Centrum. Bland annat ska den befintliga centrumanläggningen uppgraderas, samtidigt som två nya byggnader uppförs. Dessutom planeras ett stort antal bostäder i anslutning till centrumet.

aberdeen_viksjoSom ett första led i utvecklingen har Aberdeen fastighetsfond Sverige tecknat ett nytt sexårigt avtal med ICA Kvantum i Viksjö Centrum. Butiken omfattar cirka 4 400 kvm och är en av de bäst presterande ICA-enheterna i Sverige. Viksjö Centrum förvärvades 2007 av Aberdeens Fastighetsfond Sverige som en del i en portfölj som även innehåller Salem Centrum och Ekerö Centrum.

 
måndag, 20 februari 2012 11:09

Skanska bygger nya kontor på Östermalm

skanska-svea-artilleri_w

Skanska har tecknat avtal med Vasakronan om att bygga två nya kontorshus i Svea Artilleri på Valhallavägen i Stockholm. Den sammanlagda kontorsytan är 7 000 kvm och ordersumman uppgår till 150 mkr.

– Under många år har Skanska och Vasakronan samarbetat i ett flertal projekt, däribland "The View" i kvarteret Jakob Större i Stockholm. Det känns väldigt bra att vi återigen har fått förtroendet att fortsätta samarbetet i det nya projektet Svea Artilleri. Vi bygger moderna och ljusa kontor som ska smälta in i områdets tidstypiska stadsprofil, säger Henrik Gustavsson, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Svea Artilleriregemente höll till på platsen fram till mitten av 1900-talet. Därefter fungerade husen utefter Valhallavägen som bl a försvarshögskola. Vasakronan har sedan cirka 10 år omdanat det historiska kvarteret i etapper till moderna kontor och bostäder. De nya husen är den sista etappen för ett komplett kvarter.

Gården där de nya kontorshusen ska byggas utgör en tyst och stillsam parkmiljö och stor ansträngning har lagts ned för att de bågformade kontorshusen ska smälta in i miljön. Husen blir tre våningar höga med terrass, ljusgård och sedumtak. Förberedande arbeten har pågått under ett par månaders tid och redan i mars inleds arbetet med att uppföra husens stommar.

– Vi har skapat en kontorsmiljö som känns riktigt bra och intresset för området har varit stort och hyreskontrakt är redan tecknade för cirka 80 procent. Det är glädjande att ha med oss Skanska som professionell part för uppförandet av dessa byggnader med tydlig miljöprofil där avsikten är att bland annat LEED-klassificera. Med en effektiv modern och samverkande byggprocess står byggnaderna färdiga redan under vår och sommar nästa år, vilket medför minimala störningar för alla kringboende, konstaterar Renée Myrland, projektchef och ansvarig för genomförandet i samverkansform med Skanska.