13 juli 2024

Administrator

lördag, 18 februari 2012 18:19

Joakim Alm: – All in!

ALM Equity ska köpa stora markarealer, flera miljoner kvm i Stockholm, för att utveckla byggrätter. Bolaget har tillsammans med icke publika investerare bildat Svensk Markförvaltning AB (SMF), vars syfte är att förvärva marktillgångar (råmark) lämpliga för framtida detaljplaneläggning. Förvärven ska framförallt ske i Stockholms län samt i attraktiva storstads- och tillväxtregioner. ALM Equitys ägarandel är 41 procent. ALM Equity kommer att driva och förvalta bolaget.

joakimalmNär planprojekten vunnit laga kraft och nya bostadsbyggrätter har skapats har ALM Equity preferens att förvärva byggrätterna och driva bostadsutvecklingen inom ALM Equity koncernen.

– Vi ser goda möjligheter att skapa attraktiva byggrätter i framförallt Stockholmsområdet för SMF, och i förlängningen öka bolagets byggrättsportfölj och utveckla fina bostadsprojekt, säger Joakim Alm, vd ALM Equity AB och han tillägger:

– All in, vi satsar allt.

ALM Equitys planportfölj innehåller 5 projekt om 47 000 kvm möjlig byggarea, varav ALM Equitys andel är cirka 22 200 kvm.

 
torsdag, 16 februari 2012 21:10

Humlegården lanserar Green Fingerprint

humle-green-w
Från vänster, Ulla Hamilton, Stockholm stad, Bengt Lundgren, vd för Cygate, Per-Arne Rudbert, vd för Humlegården Fastigheter, Johan Zachrisson, fastighetschef för Humlegården Fastigheter och Agneta Jacobsson, vd för DTZ Sweden.

 

humle-westin-vader-w
Moderator Madeleine Westin, meteorolog
och författare.

 

palmgren-och-flex-w
Från vänster: Patric Karlsson, vd för Flexolvit som har utvecklat Mestro – ett energi-, kostnads- och miljöledningssystem, och Anders Palmgren, Head of Catellas Corporate Finance Operations. 

 

humle_hamilton-w
Ulla Hamilton, trafik-, arbetsmarknads- och företagarborgarråd i Stockholm stad.

 

Då Humlegården lanserade sin nya app Green Fingerprint på Hotel Nordic Light i Stockholm var intresset stort bland deltagarna; hyresgäster och branschfolk. Före föredragen fick gästerna möjlighet att pröva Green Fingerprint. Den här nya appen har utvecklats för att varje kontor i realtid ska kunna övervaka elförbrukningen med stöd av skilda jämförelsetal.

 – Genom ett nytänkande där vi utnyttjar bredband och modern teknik kan våra kunder radikalt minska energiförbrukningen. Om alla kontorsfastigheter minskar energibehovet med 20-25 procent kan vi spara 3,5 TWh i hela landet. Det motsvarar produktionen vid ett stort kraftverk, betonade Per-Arne Rudbert, vd Humlegården Fastigheter.

Moderator för dagen var Madeleine Westin, meteorolog på TV4, som har skrivit tre böcker om väder och klimathot. Hon underströk farorna med att havsnivån kan stiga dramatiskt under de närmaste 50-100 åren. Stigande havsnivåer, smältande glaciärer och förändrade förutsättningar för jordbruket är direkta klimateffekter, men världens befolkning drabbas även av indirekta följder som extrema väderhändelser, spridning av tropiska sjukdomar med efterföljande kraftiga ekonomiska återverkningar.

För Sverige kan havsnivån komma att stiga med upp till 20 centimeter i våra angränsande hav. Områden i Mälardalen som hotas av översvämning är till exempel Lilla Essingen, Hornsbergs strand, Kungsholms strand, Klarastrandsleden, Munkbron, nya Lindhagensområdet på Kungsholmen, Centralstationen i Stockholm, Kristineberg, området kring Tekniska nämndhuset vid Kungsbron, delar av Liljeholmen, Solvalla-området samt Botkyrka. Om dessa hot har Westin skrivit utförligt i sin bok Vilket väder.

I sammanhanget framhöll Ulla Hamilton, trafik-, arbetsmarknads- och företagarborgarråd i Stockholm stad, att när vi ofta diskuterar ombyggnationen av Slussen är det lätt att vi glömmer dess viktigaste funktion, nämligen att reglera vattennivåerna i Mälaren och Saltsjön. I den planerade ombyggnaden av Slussen ingår en ökning av Mälarens totala
avtappningskapacitet med 1 200 kubikmeter per sekund – från dagens 800 till totalt
2 000 kubikmeter per sekund. Avtappningskapaciteten lokalt i Slussen/Söderström ökar från dagens 300 till totalt 1 500 kubikmeter per sekund. Avtappningskapaciteten ändras inte i övriga tappningsställen.
Den nya avtappningskapaciteten är hög och den nya regleringen ger en stor säkerhet enligt SMHI:s bedömningar.

Hamilton framhöll vidare att Stockholm var Europas första miljöhuvudstad under år 2010, vilket var en utmärkelse som delades ut av Europeiska kommissionen. Hon betonade även framgångarna med Klimatpakten, som hon startade år 2007. Detta samarbete har nu 146 medlemmar. Därjämte talade hon om den nya, alltmer omfattande, byggnationen av Norra Djurgårsstaden, som är Stockholms nya miljöstadsdel i världsklass.

Slutlligen konstaterade Agneta Jacobsson, vd för DTZ Sweden och ledamot i Green Building Council, att de fastighetsägare som bygger miljöklokt och energieffektivt skapar större fastighetsvärden än de som avstår. SF

 

 

torsdag, 16 februari 2012 20:28

Norrporten miljardinvesterar i Stockholm

lakarenFastighetsaktiebolaget Norrporten, ägt av Andra respektive Sjätte AP-fonden, köper ett kvarter i centrala Stockholm beläget på Torsgatan/ Tegnérgatan och Kammakargatan vid Norra Bantorget. Den totala ytan om cirka 53 000 kvm består i huvudsak av kontor. Säljare är Handelsbanken Liv och affärens värde uppgår till drygt 1,1 Mdr kr.

– Läget är optimalt med absolut närhet till t-bana, pendeltåg, fjärrtåg och Arlanda Express. Vi ser området som mycket intressant och förvärvet gör att vi får en bra förvaltningsenhet, säger Jörgen Lundgren, vice vd Norrporten.

Sedan tidigare äger Norrporten Flat Iron Building om 13400 kvm – mitt emot den nu förvärvade fastigheten. Bland hyresgästerna finns Svenska Handelsbanken, Handelsbanken Liv, Fortum, SIPU och Stadshypotek.

Efter affären uppgår Norrportens fastighetsinnehav i Stockholm till cirka 80 000 kvm kontor, vilket gör det stort nog för en egen lokal organisation i huvudstaden. Rekrytering efter nya medarbetare har påbörjats.

 
onsdag, 15 februari 2012 21:30

Familjebostäder köper för 311 Mkr

sthlmshem-pendlaren-alvsjo-Familjebostäder köper ett dotterbolag till Maxera Holding 2 AB för 311 Mkr inklusive moms.

I affären ingår nybyggnadsprojektet Pendlaren 1 i Älvsjö Centrum,  söder om Stockholm med 104 hyreslägenheter samt fem affärslokaler. Projektet ska stå klart i juni 2013.

– Vi är glada över att med den här affären fördubbla vår nybyggnation vid Älvsjö Station. Det stora intresset för lägenheterna i vårt snart färdigställda hus kan vi nu möta med ytterligare tillskott i området. Sammantaget erbjuder vi därmed 203 nya hyreslägenheter i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, säger Jonas Nilsson, styrelseordförande i Familjebostäder (M).

 
oscar_p_big_mod_stettin_7
Modell av kvarteret Stettin 7 för 140 lägenheter. Illustration: BIG

 

oscar_engelbert_bj_ca_ja
Från vänster: Oscar Engelbert, Bjarke Ingels, Cat Huang och Jakob Lange. 

 

oscar_big_flicka
Vy över kv. Stettin 7 som ska sammansmälta med miljön på Gärdet.
Illustration: BIG

 

I dag besökte BIG (Bjarke Ingels Group) Stockholm. På Nobis Hotel, Norrmalmstorg, hölls ett exklusivt pressmöte. Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties, arkitekt Bjarke Ingels och dennes medarbetare, arkitekterna Catherine (Cat) Huang samt Jakob Lange (tillika partner på kontoret) deltog i en presentation av BIG i allmänhet och av Oscar Properties projekt Stettin 7 i synnerhet.

Hjärtat i presentationen var således projektet på Sandhamnsgatan, Gärdet – Stettin 7. Här ska 140 lägenheter om totalt 20 000 kvm byggas i Oscar Properties regi. Sedan ett år tillbaka har samarbetet med BIG utvecklats på initiativ av Engelbert.


– Bjarke Ingels spännande arkitektur tar varsamt Gärdet och dess fantastiska natur i beaktande. Samtidigt prioriterar BIG alltid hållbarhet och innovativa lösningar vilket var avgörande i vårt val av arkitekt, säger han.

Som modellen visar är planen en dynamisk byggnad som tillvaratar ytor från markplan till tak. Den är ett exempel på de prioriteringar som dessa arkitekter har: att beakta ekosystem, flöden av resurser och av människor som ska samverka i en holistisk dynamik.

I en tid av expansion och befolkningsökning i Stockholm är projektet ett välkommet inslag. Gärdet har ett bra läge mellan Östermalm och Frihamnen. Det kan säkert locka potentiella bostadsrättsägare. Dessutom attraheras jag av arkitekternas lösningar för att tillvarata möjligheter till flöden från ytorna i parkområdet till plattformar på taket för bostadsrättsägarna. De mjuka övergångarna mellan våningsplanen kan förhöja landskapet generellt och skapa spänningar –  något nytt – i stadens annars ofta konventionella former för byggnader.

Med den omfattande öppenheten i utformningen, har jag visserligen frågor kring hur arkitekterna kan hantera risk för störningar mellan de olika plattformerna eller smärre terrasserna på husets takytor. Ingels anser dock att kvarteret blir poröst, snarare än ”monolitiskt, slutet och begränsande.” Väggarna som skiljer mellan varje lägenhet på taket planeras få en höjd om cirka 1,20 m. För honom ska den höjden räcka för att eventuella störningar ska dämpas.

Våren 2011 inleddes detaljeplaneändring för nämnda kvarter. Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i maj samma år. Nämnden fann att Oscar Properties/BIGs förslag annonserar entrén till Norra Djurgårdsstaden. Resultatet är att Oscar Properties nu samarbetar med Stockholms stad om att utveckla projektet.


BIG är ett framgångsrikt arkitektföretag med kontor i Köpenhamn och New York. Med hundratalet medarbetare och projekt för utformning och byggnation i Asien, Europa samt USA tycks verksamheten koka av idéer och planer.


Förutom Stettin 7 är BIG aktuella i Sverige är med projekt som Stockholmsporten, en större trafikplats i nordvästra Stockholm. Området blir en mötesplats för förbifart Stockholm och E18. En svävande sfär – en ”hängande glob” som Ingels uttrycker det – planeras bli en uppseendeväckande aspekt i projektet. Dessutom har BIG uppdraget att rita en park med hockeyrink i Umeå. BF

 

oscar_big_profil
Profil av Stettin 7 i det dagsaktuella förslaget. Illustration: BIG

 

 
 

 

tenjin_jernhusen
Strategisk Arkitekturs förslag Lyktan för Station Stockholm City kritiseras
och försvaras. Illustration: Tenjin/Jernhusen

 

Länsstyrelsen och Skönhetsrådet kritiserar förslaget till ny huvudentré för Citybanan. Det är framförallt höjden och volymen som sticker i ögonen på dem som värnar gränserna för antalet våningar i Stockholms äldre områden och/eller innerstad. Det får Erik Slottner, vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus samt ledamot i Stadsbyggnadsnämnden att reagera:

stockholm_erik_slottner– Det är verkligen trist att Länsstyrelsen kritiserar förslaget till ny huvudentré för Citybanan. Länsstyrelsen tycks anse att Stockholm är ett museum där inga nya byggnader får ta plats, synas eller sticka ut. Med sådana ingångsvärden kan aldrig staden utvecklas.

Han anser attt en huvudstad måste våga ta utmaningar och att nya byggnader får synas och ta plats. Silhuetten bör utvecklas. Därför framför Slottner åsikten att Citybanans huvudentré kan bli ett landmärke:

– Den ska markera framtid och skapa nytt liv och ökad trygghet på Vasagatan. Kristdemokraterna ville egentligen ha en helt annan byggnad än den som nu föreslås – en byggnad som skulle vara dubbelt så hög och innehålla en mängd olika funktioner. För det fick vi inget stöd. Men att ytterligare minska byggnadens volym från det förslag som nu ligger är för oss helt otänkbart.

Lotta Edholm (FP) försvarar dock Länsstyrelsens kritik, bland annat, om att den föreslagna höjden på byggnaden – åtta meter högre än närliggande hotell – skulle skymma Clara kyrka och att byggnaden skulle bli alltför dominant i området i övrigt.

Själv är jag förvånad över Länsstyrelsens och Folkpartiets (i Stockholm) kritik mot Lyktan, även om Skönhetsrådets kommentarer är förutsägbara. I mina ögon skulle förslaget, som är utformat av Strategisk Arkitektur för beställaren Jernhusen, utan tvekan tillföra skönhet till det – i dag – tämligen nedgångna området, om det kunde byggas.

Stockholm är en levande stad. Det betyder att, relativt varsamma men dock, förändringar måste ske vad gäller höjder och förtätning. Jämfört med många andra huvudstäder är Stockholm ändå en lågmäld plats vad gäller arkitektonisk utveckling. Det är positivt att många vill behålla stadens särart, men om det sker till priset av bakåtsträvande nostalgi i centrala lägen, då förlorar staden mer än den vinner. BF

 

 

tisdag, 14 februari 2012 11:58

Fler byggprojekt i Huddinge

Under de närmaste åren planerar Huddinge i snitt cirka 680 nya bostäder per år. Den projektplan som kommunfullmäktige har godkänt rör ett 60-tal bostadsprojekt med totalt över 5 000 bostäder. Till det kommer företagsområden i ett 40-tal projekt och 16 förskolor/skolor.

huddinge_tomas_hansson_kd– Vi höjer ambitionsnivån i bostadsbyggnadstakten. Ungefär hälften planeras bli i flerbostadshus, hälften i småhus och cirka 500 blir hyresrätter, säger Tomas Hansson (KD) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Huddinges växande befolkning består i stor utsträckning av barnfamiljer. I planen prioriteras därför ökat tryck i utbyggnadsplaner på skolor, förskolor och annan kommunal service. Målet för bostadsbyggandet, som projektplanen anger, är att motsvara befolkningsutvecklingen i länet.

I Flemingsberg kan det bli 200-300 bostäder, bland annat utmed Hälsovägen, den stora gatan upp mot universitetssjukhuset; fler studentbostäder och flerbostadshus är aktuella.

 
måndag, 13 februari 2012 20:31

Stockholmsregionen segrare i Europa

I dag offentligjordes fDi Magazines ranking European Cities and Regions of the Future 2012/13 där Stockholmsregionen placerar sig på första plats som European Overall Winner vad gäller FDI (foreign direct investment). Priset ska tas emot av Sten Nordin vid en ceremoni under fastighetsinvesterarmässan Mipim i början av mars.

sten_nordinFDi Cities and Regions of the Future bygger på fakta från drygt 200 europeiska städer och drygt 140 regioner. Mätningen delas in i sju kategorier; economic potential, human resources, cost effectiveness, quality of life, infrastructure, business friendliness och FDI promotion strategy.

Stockholm vann även första pris som Overall Winner i kategorin Quality of Life. Dessutom tog regionen en andraplacering för Business Friendliness och tredje plats i Economic Potential.

– Detta är strålande nyheter för oss och ett tydligt bevis på att omvärlden uppfattar Stockholmsregionen som stark och konkurrenskraftig, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholm.

 

niam_kistaNiam har förlängt Ericssons hyresavtal om cirka 26 000 kvm, inklusive garage, i fastigheten Blåfjäll 1 i Kista till år 2019. Ericsson har hyrt lokaler i byggnaden sedan den stod färdig 2002. Ericsson ska i, och med förlängningen av avtalet, få mer moderna och yteffektiva lokaler då Niam genomför uppgraderingar av byggnaden. Ambitionen är att miljöcertifiera byggnaden enligt LEED.

– Vi är mycket glada över att Ericsson gett Niam fortsatt förtroende genom förlängningen av hyresavtalet i Blåfjäll. Miljöfrågan är högst angelägen för Niam och vi vill bidra till att vår miljöpåverkan blir så låg som möjligt. Utöver Blåfjäll räknar vi med att miljöcertifiera ytterligare byggnader under 2012, säger Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam.

 

bonnier tomas_hermanssonStatens musikverk väljer att sitta kvar i Bonnierhuset på Torsgatan i ytterligare sex år. Kontraktet omfattar drygt 3 300 kvm, varav cirka 500 kvm är publika i form av Musik och teaterbiblioteket, som ligger i anslutning till Bonniers Konsthall.

– Det känns självklart väldigt roligt att Statens musikverk ger oss fortsatt förtroende och väljer att även fortsättningsvis ha sin verksamhet i Bonnierhuset. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter.

– Statens musikverk är väl etablerade i Bonnierhuset och miljön uppskattas av både oss själva och våra besökare. Under året som gått har antalet förfrågningar till Musik och teaterbiblioteket fördubblats och besökarna ökar hela tiden, tillägger Stina Westerberg, generaldirektör på Statens musikverk.