13 juni 2021

Redaktionen

fredag, 11 juni 2021 17:58

Intea på väg mot börsnotering

 

 

 

 

 


Intea Fastigheter har sitt huvudkontor på Sergelgatan 12 i femte Högtorgsskrapan vid Sergels Torg i Stockholm.

 


Intea Fastigheter AB har påbörjat ett arbete med avsikt att ansöka om att bolagets aktier ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Arbetet med att förbereda bolaget inför en börsnotering har påbörjats vilket bland annat innefattar en översyn av bolagets organisation och kapitalstruktur. Som ett led i detta kommer en extra bolagsstämma att hållas den 30 juni 2021. Bolagets ambition är att en introduktion på Nasdaq Stockholms huvudlista ska kunna ske inom ett år.


– Intea har visat att det går att växa med hög kvalitet inom vår nisch trots en betydande konkurrens. Vi tror att nya investerare kommer att uppskatta Inteas renodling med fokus på offentliga hyresgäster och specialanpassade fastigheter i kombination med en spännande projektportfölj. Genom en notering av aktien skapas ytterligare en kapitalkälla för bolaget, vilket stärker tillväxtpotentialen, säger Henrik Lindekrantz och Christian Haglund, grundare av Intea.

Intea har sedan 2017 obligationer noterade på Nasdaq Stockholm och har en långsiktig BBB+ rating, med stabila utsikter från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating AS.

Intea Fastigheter AB grundades 2015 och bolaget är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick den 31 mars 2021 till 13,0 Mdr kr. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, inom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital.


 


 

 

 

 

 


Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för SBB.

 


I två transaktioner med olika köpare säljer Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, nio fastigheter inom segmenten offentliga kontor och rättsväsende för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 1.200MNOK, cirka 1.200 Mkr. Överenskomna fastighetsvärden är cirka 20 procent över externvärderingar per Q4 2020 och cirka 4 procent högre än externvärderingar per Q1 2021.

– Transaktionerna visar återigen på likviditeten i våra tillgångar och den unika förmågan hos vårt transaktionsteam att skapa värden. Försäljningarna av fastigheter inom segmenten offentliga kontor och rättsväsende är helt i linje med SBB:s fokus på fastigheter för vård, skola och omsorg och att uppnå en BBB+ kreditrating. Vi har nu avyttrat för totalt cirka 2.200 MNOK i Norge under 2021 för överenskomna fastighetsvärden och cirka 20 procent över årsskiftesvärderingarna och 11 procent över Q1-värderingarna 2021, vilket visar på den starka norska marknaden och värdepotentialen i SBB:s portfölj, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.


 


fredag, 11 juni 2021 11:54

SBB och Titania startar JV

 

 

 

 

 


Einar Janson, vd för Titania.

 

 


SBB i Norden AB och Titania Holding AB har ingått avtal om ett till lika delar ägt joint venture-bolag kallat Samtitania Fastighetsutveckling AB. Bolaget kommer att, på egen mark, driva detaljplaner, producera och äga bostäder. Initialt kommer bolaget att innehålla cirka 25.000 kvm BTA byggrätter i Botkyrka och Haninge.

– Med det avtalsupplägg vi har utnyttjar det gemensamma bolaget Titanias kapacitet inom projektutveckling samtidigt som det drar fördel av SBB:s finansiella styrka. Vi ser fram emot att samarbeta långsiktigt med SBB och på sikt lägga in fler lämpliga projekt i JV-bolaget, säger Einar Janson, vd för Titania.

– I SBB:s fokus på samhällsbyggnad är utveckling av byggrätter och nyproduktion av bostäder en viktig del. Med strategiska samarbeten som detta kan vi optimera värdeskapandet i processen, säger Krister Karlsson, vice vd för SBB.

Titania genomför i dagsläget projekt främst i Stockholms län. Titania ägs av privatpersoner som arbetar inom koncernen med vd, Einar Janson, som majoritetsägare. Titania har funnits sedan år 2005, men verksamheten har bedrivits sedan år 2002, då som enskild firma under namnet Einar Janson Bygg.


 


 

 

 

 

 


Kunskapsporten ska bygga, äga, förvalta och driva en bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom Kalmar. Det blir en anläggning på totalt cirka 15.000 kvm. som blir Kunskapsportens största.

 

 

Kunskapsporten har vunnit en bad- och friskvårdsupphandling i Kalmar. Under förutsättning av slutligt kommunalt beslut i fullmäktige kommer Kunskapsporten att bygga, äga, förvalta och driva en bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom Kalmar. Det blir en anläggning på totalt cirka 15.000 kvm där kunskapsporten bland annat kommer att tillhandahålla motionssim, skolsim och familjebad åt kommunen, rehabiliteringsbassäng åt Region Kalmar samt därutöver erbjuda Kalmarborna gym, restaurang, spa mm. Anläggningen blir Kunskapsportens hittills största.


– Vi har arbetat fram ett i våra ögon fantastiskt fint vattenhus för Kalmar. Det blir ett hus med många aktiviteter för Kalmarborna och dessutom en turistmagnet. Nu hoppas vi att kommunfullmäktige väljer att samarbeta med oss, säger Joakim Ollén, vd för Kunskapsporten AB. 


 Rekryteringen av Otto Nilsson innebär att Newsecs svenska rådgivningsverksamhet förstärker Capital Markets-teamet med ytterligare en medarbetare i Malmö. Han ansluter som transaktionsrådgivare med fokus på fastighetstransaktioner inom mid cap-segmentet med Sydsverige som upptagningsområde.
Otto Nilsson lämnar Kommersiella fastigheter, Swedbank Malmö för Newsec Capital Markets i Malmö.

 

Otto Nilsson har mer än tio års erfarenhet av fastighetstransaktioner och han kommer närmast från Kommersiella fastigheter, Swedbank. Dessförinnan har han varit verksam på MOHV Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Skåne. Han är utbildad fastighetsmäklare vid Malmö Högskola med en kandidatexamen i fastighetsvetenskap.

– För att möta upp den stora efterfrågan från våra kunder har vi nu anställt Otto Nilsson. Otto är en etablerad transaktionsrådgivare i Sydsverige och blir en viktig del i vår fortsatta expansion i regionen, säger Mattias Andersson, Head of Capital Markets Mid Cap, Newsec.

Otto Nilsson tillträder sin nya tjänst 15 augusti 2021.


 

 

 

 

 


Steffen Ricken är CEO för NAS Invest – Real Investment Management i Frankfurt.

 

 Den tyska apitalförvaltaren N A S Invest Group (N A S) expanderar sin verksamhet till Norden. I partnerskap med ett danskt bostadsbolag har det Frankfurt-baserade företaget etablerat ett nytt joint venture baserat i Köpenhamn med det medellånga målet att bygga en diversifierad fastighetsportfölj i de nordeuropeiska länderna med ett värde om cirka 1 miljard euro, cirka 10,06 Mdr kr.

Investeringarna kommer huvudsakligen att ske i fastigheter klassade som core plus för kontorsfastigheter, detaljhandels- och logistikfastigheter med geografiskt fokus på Danmark, Sverige, Norge och Finland. Kapitalet kommer att samlas in och förvaltas genom en struktur i Luxemburgbaserad reserverad som en investeringsfond (RAIF), vars lansering för närvarande är under förberedelse.

Enligt joint venture-partnerna är fastighetsmarknaden i de nordiska länderna mycket attraktiv för investerare även efter flera år av högkonjunktur. I framtiden kommer N A S att bidra med sin mångåriga expertis inom fastighetstransaktioner och kapitalförvaltning även i Nordeuropeiska regionen och därmed avsevärt utöka sin investeringsstrategi, särskilt för institutionella och semi-institutionella investerare.

Inom fem år efter introduktionen har den reserverade strukturen för alternativ investeringsfond (RAIF) redan mognat till ett framgångsrikt investeringsmedel för institutionella och halvinstitutionella investerare.

Som en alternativ investeringsfond för institutionella och professionella investerare behöver RAIF inte produktgodkännande av CSSF, den luxemburgska finansiella tillsynsmyndigheten. Istället övervakar CSSF endast den alternativa investeringsfondförvaltaren (AIFM) i dess egenskap av ansvarigt förvaltningsbolag tillsammans med depåbanken.

RAIF-strukturen erbjuder den flexibilitet som är så viktig för alternativa investeringar och är därmed en mycket fördelaktig lösning särskilt för investerarnas behov som familjekontor och stiftelser. Eftersom fondstrukturen tillåter skapande av delfonder kan en enda RAIF stödja en hel produktfamilj.


 


 

 

 

 

 


Castellums fastighet Werket i Jönköping får en uthyrningsbar yta om cirka 20.700 kvm, varav 16.400 kvm kontor, 2.000 kvm service och 2.300 kvm källare.

 

 Med inflyttning i oktober 2021 samlokaliserar Region Jönköpings län verksamheterna för Länstrafiken, Kommunal utveckling och Smålands Turism med sina cirka 150 medarbetare, till Castellums Werket i Jönköping. Avtalet som är tecknat gäller för sju år och avser kontors- och möteslokaler om cirka 3.700 kvm.

Stort fokus har lagts på att hitta hållbara lösningar med exempelvis återbruk av interiöra material, samtidigt har alla verksamheter varit delaktiga i anpassningarna av lokalerna – allt för att uppnå ändamålsenliga och verksamhetsanpassade kontor. En viktig aspekt har även varit stora mötesrum och utbildningslokaler för kommunal utveckling, då regionen tidigare tvingats hyra dessa externt.

– Att regionen valt Werket är mycket glädjande och ett bevis på attraktionskraften i vad vi kan erbjuda. Werket är möjligheternas arena, där traditionella kontorslösningar tillsammans med mer flexibla lösningar som Coworking och nyckelfärdiga kontor, ger en mycket intressant mix av företag och individer, berättar Andreas Georgii, affärsområdeschef för Castellum i Jönköping.

Med Werkets läge uppfyller Castellum även regionens önskan om gångavstånd till Resecentrum, då det finns en uttalad vision om kollektivt pendlande både för personal och det stora antalet besökare.

– Arbetsplatsens betydelse kopplat till välmående, service och att förenkla vardagen gör att många lockas av vad vi kan erbjuda i Werket. Vi har dialog med flertalet potentiella hyresgäster från olika branscher gällande kontor, men även aktörer som kan förstärka serviceutbudet i Werket, säger Åsa Brantgården, kommersiell förvaltare för Castellum i Jönköping.

Werket blir en dynamisk och modern mötesplats skapad för att möta framtidens arbetsliv. Med en utpräglad hälsoprofil, WELL- samt Breeamcertifiering, gym och utomhuskontor blir Werket en av Jönköpings mest attraktiva arbetsplatser. Werket har en uthyrningsbar yta om cirka 20.700 kvm, varav 16.400 kvm kontor, 2.000 kvm service och 2.300 kvm källare.

 


 

 

 

 

 


Kungens kurva som utvecklas från ett handelsområde till en regional stadskärna i Huddinge med bostäder, arbetsplatser, nöjen och shopping.

 

 

Nu närmar sig planerna för Victoria, en helt ny stadsdel, i Kungens kurva i Stockholm. I Victoria planeras det för cirka 3.500 bostäder, restauranger, kaféer, grönskade stadsdelspark, skola och förskolor samt vård och närservice. Balder och KF Fastigheter samäger det joint venture-bolag som skapats för att utveckla den framtida stadsdelen i Kungens kurva. Ambitionen är att Victoria ska bli en förstad till huvudstaden. Förutsättningarna för detta är goda med norra Europas största handelsplats i området, den nya levande stadsdelen med sina attraktiva bostadsmiljöer och naturen i Gömmarens naturreservat.

– Victoria är precis vad Kungens kurva behöver. Med sin stora stadsdelspark i centrum och den urbana kvartersmiljön runtom förs tankarna till Manhattan, säger David Johansson, vd för JV-bolaget Victoria Kungens kurva AB och regionansvarig för fastighetsutveckling på Balder.

– Det känns mycket spännande att få vara med och skapa en ny levande stadsdel med bostäder i Kungens kurva. Närheten till både handel och natur i kombination med goda kommunikationer ger mycket bra förutsättningar för att skapa ett hållbart framtidsområde söder om Stockholm, säger Helena Liljedahl, vd för KF Fastigheter.

Spårväg syd får en egen station i stadsdelen och kommunikationerna blir goda. Gång- och cykelvägar ska knyta samman stadsdelens kvarter och området runt omkring. Victoria ligger även belägen intill vackra Gömmarens naturreservat som erbjuder allt från bad och fiske på sommaren till skidåkning och skridskoåkning under vintern.

– Det här är början på ett nytt och spännande kapitel för Kungens kurva som utvecklas från ett handelsområde till allt vad en regional stadskärna ska innehålla: bostäder, arbetsplatser, nöjen och shopping och dessutom med ett av kommunens vackraste naturområden inpå knuten, säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Huddinge planerar att, efter sommaren, ställa ut den första detaljplanen för den nya stadsdelen i Kungens kurva på samråd. Byggstart är planerad till 2023.

Kungens Kurva i Huddinge kommun är tillsammans med Skärholmen angiven som regional stadskärna i landstingets ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen”, d.v.s. ett område som ligger utanför city men som ska avlasta city med kontor, bostäder och kommunikationer. Kommunen arbetar dessutom med en utvecklingsplan för den långsiktiga utvecklingen av Kungens kurva, i vilken bostäder kommer att få en central roll. Det planeras även för betydande infrastruktursatsningar i kommunen med bland annat Spårväg syd och Förbifart Stockholm.

KF Fastigheter äger mark och utvecklingsfastigheter i bland annat Backaplan i Göteborg, Bro Mälarstrand i Upplands-Bro och Kungens kurva i Huddinge. Verksamheten är inriktad på att förädla utvecklingsfastigheterna och markinnehaven. Projekten omfattar 6.000-7.000 byggrätter för bostäder. Helena Liljedahl är vd för KF Fastigheter, som är ett dotterbolag till KF, Kooperativa Förbundet.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per den 31 mars 2021 ett värde om 160,3 Mdr kr  (151,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

 


 

 

 

 

 


Vårdboendet Drabanten i centrala Upplands Väsby.

 

 

I centrala Upplands Väsby byggs vårdboende av Sveafastigheter och Stenvalvet. Tre guldskimrande huskroppar, där den första nu är färdigbyggd med vård- och omsorgsboende. I augusti 2019 togs första spadtaget till Drabanten, utvecklat och byggt för gemenskap, rörelse och för att ge människor guldkant i tillvaron. Nyligen stod den första huskroppen klar. Det är ett vård- och omsorgsboendet i Silver Lifes regi där Stenvalvet tillträtt som fastighetsägare för 54 lägenheter om 34 kvm med dygnet runt service åt de boende, med egen kock och värd.

Även de andra två huskropparna, som består av bostadsrätter för personer som är 55+ och hyresrätter för personer som är 65+, kommer vara en del av Silver Lifes koncept där Sveafastigheter är fastighetsägare. Försäljning av bostadsrätterna och uthyrning av hyresrätterna pågår just nu.

– Vi är väldigt glada och stolta att kunna erbjuda bostäder där gemenskap, rörelse och livsstil står i fokus. Ett guldskimrande boende som sätter en ny standard för både seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden, säger Viktor Mandel, vd för Sveafastigheter.

Drabantens fasad är spektakulär. Ett mästerligt hantverk med handslagen plåt av Tombak. De tre skimrande huskropparna vävs samman av sociala ytor och takterrasser. Hyresrättshuset sträcker sig 19 våningar över marken med en takterrass högst upp med milsvida utsikt.

I augusti flyttar de första personerna in i vård- och omsorgsboendet. Bostadsrätterna är inflyttningsklara i november och kan bokas här. Hyresrätterna har inflytt januari 2022. Fram till 30 juni 2021 har medlemmar i Silver Life förtur till att boka hyresrätterna. Efter förtursperioden gäller Sveafastigheters bostadskö.

– De som bor i Drabanten kommer bland annat ha tillgång till takterrasser, gym, lounge, restaurang och relaxavdelning. Guldkant på tillvaron, helt enkelt, säger Viktor Mandel.

 


fredag, 11 juni 2021 08:54

Åtal mot Balders finansdirektörer

 

 

 

 

 


Från vänster: Marcus Hansson, finanschef i Balder och Magnus Björndahl, fd ekonomidirektör i Balder.

 

 

Åklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare väckte åtal under fredagen den 11 juni 2021 mot totalt 11 personer, i ett ärende som bland annat rör grova insiderbrott. Den misstänkta brottsligheten har skett inför Collector vinstvarning den 21 januari 2020. De två ledningspersonerna i Balder, som är Marcus Hansson, finanschef och Magnus Björndahl, fd ekonomidirektör, åtalas dessutom för insiderbrott samt obehörigt röjande av insiderinformation vid andra tillfällen.

Enligt åtalet har Hansson och Björndahl i Balders ledning fått del av insiderinformation i samband med ett lunchmöte mellan vd:arna för Balder och Collector, ett bolag som Balder är delägare i, den 10 januari 2020. I omedelbar anslutning därefter har stora försäljningar av aktier i Collector skett och informationen ska även ha spridits till familj och vänner.


– Därutöver åtalas ledningspersonerna för insiderbrott samt obehörigt röjande av insiderinformation, det vill säga att man har gett råd till utomstående och föranlett köp och försäljningar, i samband med Collectors kvartalsrapporter vid fyra tillfällen under åren 2018-2020, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

– Vi kommer att yrka att tingsrätten förverkar totalt drygt två miljoner kronor som utbyte av brott, säger Pontus Hamilton.

Marcus Hansson, finanschef och Magnus Björndahl, fd CFO, blev frisläppta från häkte den 24 juni 2020 efter att ha suttit häktade från den 29 maj 2020. Se länk.


Den 3 juli 2020 meddelades att Balders ekonomidirektör Magnus Björndahl att han avslutar sin anställning under sommaren 2020. Orsaken är enligt ett pressmeddelande att han på grund av anhållandet och den långa häktningen, där åklagaren misstänker honom för grovt insiderbrott, känner trötthet och har svårigheter att tillhandahålla det engagemang som tjänsten som ekonomidirektör kräver. Se länk.

 


Sida 1 av 1280