25 juli 2021

Redaktionen

fredag, 08 juni 2012 19:08

Solna bygger flest bostäder

alt
Många av Solnas nya bostäder uppförs i den nya stadsdelen Arenastaden. Runt den nya nationalarenan,
med plats för 50 000 sittande åskådare, byggs 2 000 bostäder och kontor med 10 000 arbetsplatser,
ett hotell med 400 rum och ett köpcentrum.

 

alt

Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna.

 

Solna står i en klass för sig när det gäller nybyggande av bostäder visar en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm. Under perioden 2000-2011 påbörjade Solna 91 bostäder per 1 000 invånare. Det är nästan dubbelt så högt som länssnittet. Enligt stadsbyggnadskommunalrådet Anders Ekegren visar detta att Solna har tagit ett stort ansvar för bostadsbyggandet och att staden också varit mycket effektiva i sitt sätt att arbeta.

 

Solna ligger även i topp när det gäller antalet påbörjade nybyggda bostäder under 2011, med cirka 800 bostäder. Samtidigt gör staden bedömningen att fler bostäder behöver byggas de närmaste åren.


– Vi vill bygga fler bostäder, men det är viktigt att staten bidrar med en utbyggd infrastruktur och goda ekonomiska förutsättningar för snabbväxande kommuner, säger Anders Ekegren.

fredag, 08 juni 2012 19:03

Panorama City byggs i Tallinn

alt
Panorama City ska det bli det största centrumet i Estland till en kostnad om
drygt 100 MEUR. Bankfinansieringen ska Swedbank stå för.

 

E.L.L. Kinnisvara AS, ett estniskt handels- och fastighetsbolag, ska utveckla ett köpcentrum, kallat Panorama City om 77 000 kvm, i Tallinn. Panorama City ska finansieras av Swedbank och med eget kapital från ELL Kinnisvara. Centrumet ska det bli det största i Estland till en kostnad om drygt 100 MEUR.

 

Enligt Aldo Dapon, styrelseordförande i ELL Kinnisvara, finns för närvarande avtal om uthyrning av cirka 55 procent den totala ytan. Det centrumet kommer att få cirka 200 butiker och 2 000 parkeringsplatser. Hyresavtal har bland annat tecknats med Pierre Cardin, Monton, mosaik, Ivo Nikkolo och Baltman, Denim dröm, mustang, Rademar och Envy , NS King, ABC King, SHU, ILU, The Body Shop, IDEAAL Kosmeetika, Goldtime, KULD och Pandora.

alt
Erik Barnekow, Chef för Colliers EMEA Industrial & Logistics.

 

I en ny white paper-serie från Colliers International gällande Europas industri- och logistikmarknader spås Polen och Turkiet bli mest gynnade under kommande tioårsperiod. Några av de viktigaste faktorer som förväntas driva förändringen av Europas logistikmarknader utvecklingen är den ekonomiska utvecklingen i östra Europa och handeln mellan Europa och Asien, vilket väntas att öka markant och sätta tryck på befintliga försörjningskedjor och skapa nya.

 

Polen i synnerhet tippas stiga fram som en viktig kraft, eftersom landet kan dra nytta av ny infrastruktur, tillverkning och växande konsumentefterfrågan. När det gäller Turkiet är Istanbul redan integrerad i det Europeiska järnvägsnätverket och den ytterligare 14 336 km spårlängd som är planerad för utveckling under nästa decennium spås driva på utökad frakt genom Europas sydöstra gräns. Dessutom planeras nya djupvattenhamnar i Turkiet, vilket kommer att underlätta ökade omlastningar i östra Medelhavet.

 

Erik Barnekow, Chef för Colliers EMEA Industrial & Logistics kommenterar:

– Den globala ekonomiska spelplanen förändras och Asien blir en viktigare handelspartner för Europa relativt USA. Detta medför även förändringar för logistikstrukturen i Europa. Den framtida varuförsörjningen kommer delvis gå andra vägar än idag, vilket underlättas av viktiga infrastruktursatsningar i nyckelländer.

torsdag, 07 juni 2012 18:37

Unni Sollbe blir vd för Stena i Malmö

alt
Unni Sollbe lämnar Akademiska Hus för att bli
vd för Stena Fastigheter i Malmö.

 

Unni Sollbe har utsetts till ny vd för Stena Fastigheter Malmö AB. Hon tillträder tjänsten den 1 december och kommer att ingå i Stena Fastigheters ledningsgrupp. Närmast kommer hon från tjänsten som regiondirektör för Akademiska Hus Syd. Dessförinnan var hon affärsområdeschef på HSB Malmö och fastighetschef på MKB.

 

– Vi är mycket glada över rekryteringen av Unni Sollbe. Hon har en stor erfarenhet som gör henne väl lämpad för vd-uppdraget att leda det affärsdrivna Stena Fastigheter Malmö på ett framgångsrikt sätt in i framtiden, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef för Stena Fastigheter.

torsdag, 07 juni 2012 18:34

Offentliga Hus köper i Sickla

alt
Erik Adelsohn, vd Offentliga Hus.

 

Offentliga Hus, ett bolag ägt av de före detta politikerna Mats Hulth och Ulf Adelsohn, har köpt en fastighet i Nacka av ICA Fastigheter. Den förvärvade fastigheten är en avstyckning från ICA:s fastighet i Sickla, med beteckningen Sicklaön 386:6.

 

Fastigheten omfattar cirka 3 000 kvm byggnad på en större tomt, som Offentliga Hus vill utveckla, säger Erik Adelsohn, vd i Offentliga Hus, i en telefonintervju. Han säger även att Offentliga Hus äger 45 fastigheter runt om i Sverige, där nära nog samtliga fastigheter har statliga eller kommunala hyresgäster. Bolagets expansion har varit snabb eftersom det nybildades i februari i år.

 

I en kommentar till affären i Sickla säger Erik Adelsohn:

– Vi ser mycket stor utvecklingspotential på den befintliga fastigheten. ICA Maxi, Nacka, är en av de stormarknader som omsätter mest i hela landet och det behövs bostäder och skolor i området eftersom Nacka växer så kraftigt. Dessutom ska tunnelbanan förlängas och det kommer att bli en station i stormarknadens absoluta närhet. Vilken typ av exploatering det än blir, kommer det även att gynna ICA, som har varit en mycket bra samarbetspartner under hela resan. Vi räknar med att göra fler gemensamma affärer.

alt
Strabags markanvisning ligger i korsningen Hästskovägen och
Nibblevägen i Järfälla.

 

Järfälla kommuns markanvisningstävling för bostäder vid korsningen Hästskovägen och Nibblevägen på platsen för den tidigare brandstationen är avgjord. Vinnarförslaget, som innehåller 75 lägenheter, har skapats av Strabag Projektutveckling AB. Målsättningen är att Svanenmärka fastigheten samt att uppnå en maximal energiförbrukning om 30 kwh/kvm/år, som är den svenska gränsen för passivhus.

 

Kvarteret är ett exempel på modern tegelarkitektur som skapar en egen karaktär på omgivningen men som även ansluter till Jakobsbergs centrums tegelfasader. Tornet, om 8 våningar, anknyter till historiken i området med det tidigare brandslangstornet. Taklandskapet är varierat med takterrasser, gröna tak och solfångare.

 

Den övervägande delen av lägenheterna ska bli bostadsrätter, medan en mindre andel kan tänkas upplåtas via hyresrätt.

Strabag Projektutveckling AB driver dessutom ombyggnaden av Täby Centrum och utvecklingen av Tyresö Centrum med ett bostadshus om 23 våningar.

torsdag, 07 juni 2012 18:26

NP3 köper 33 000 kvm av Tamar

alt
Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.

 

NP3 Fastigheter har genomfört sitt första förvärv i Borlänge, en ort i vilken bolaget gärna expanderar. Förvärvet, som gjordes via bolag från den brittiska fonden Tamar, består av två fastigheter omfattande 33 000 kvm. Bland hyresgästerna återfinns Tibnor, Posten och Ahsell. Säljarens rådgivare var Catella Corporate Finance. Tillträdet skedde den 31/5.

 

– Förvärven passar oss bra med stabila hyresgäster och fastigheterna, som är i gott skick, har starka kassaflöden. Vi gör en bra affär då vi har en god och stabil avkastning initialt men för att vi även blir en partner att räkna med för nya hyresgäster eftersom förvärvet har en vakans om cirka 5 000 kvm vilket ytterligare kan bidra till att öka driftnettot, säger Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter, i en kommentar.

 

NP3 äger nu fastigheter för över 1 Mdr kr varav en tredjedel är butik, en tredjedel industri/logistik och en tredjedel kontor samt övrigt. NP3 är i dag representerade i Sundsvall, Gävle, Östersund, Härnösand, Örnsköldsvik, Falun och nu även i Borlänge.


Bolagets målsättning är att växa på den norrländska fastighetsmarknaden till ett värde om 4 till 5 Mdr kr inom

en treårsperiod.

alt
Arkaden ligger i bästa läge i Göteborg. Här har flera generationer gjort sina inköp sedan år 1889. Den befintliga gallerian invigdes år 1974.

 

Vasakronan fortsätter satsningen på cityhandeln i Göteborg genom fortsatt uppgradering av gallerian Arkaden. Omdaningen av gallerian inleddes i höstas. Då var det hörnet Östra/Södra Hamngatan som fick en ny entré. I början av året renoverades av kvarteret Perukmakaren. Nu fortsätter Vasakronans satsning genom en förnyelse av Arkadens exteriör. Entréerna ska göras ljusare och mindre anonyma, medan fasaden ska få ett enhetligt uttryck – allt för att ge besökaren en förhöjd upplevelse av Arkaden.

 

Arkaden ligger i bästa läge i Göteborg. Här har flera generationer gjort sina inköp sedan år 1889. Den befintliga gallerian invigdes år 1974.

 

År 2002 genomförde Vasakronan förbättringar av interiören men exteriören och entréerna lämnades i princip orörda. Bolaget har fortsatt hög miljöambition när det gäller arbetena i Arkaden. Att byta ut den gamla belysningen i Arkadens entréer och skyltar mot mer modern och miljövänlig LED-belysning är därför en självklarhet.

 

– Vasakronans övergripande mål för minskad energianvändning 2012 är en minskning om 6 procent. Med ny teknik och effektivare klimatlösningar i Arkaden är målet att minska energianvändningen i fastigheten med 60 procent, säger Kristina Pettersson Post, regionchef på Vasakronan.

alt
Station Stockholm City blir en ny station med entré från Vasagatan när Citybanan står färdig 2017.

 

I tisdags presenterade Stockholms stad och Jernhusen tillsammans det nya förslaget till gestaltningen av hela stationsbyggnaden för Station Stockholm City som ska bli en ny station mitt i city när Citybanan står färdig 2017.


Gestaltningen har bearbetats efter de synpunkter som inkom i samband med detaljplanesamrådet.

 

Projektet har pågått en längre tid med detaljplanesamråd under vintern. Utifrån de remissutlåtanden som kom in tog Jernhusen och projektledningen för Orgelpipan 6 under april beslutet att byta gestaltningsförslag och därmed arkitekt till danska 3XN.

 

– Vi tror att detta förslag med sin nya lösning och de nya publika ytorna har större möjlighet till framgång i processen. Vi är trygga med gestaltningen och förankringen av den, men vi har en planprocess framför oss som vi har all respekt för – den största utmaningen är tiden, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

 

Gestaltningsförslaget har bemött synpunkterna kring höjd- och volym på ett nytt sätt med fyra delvolymer – ”orgelpipor” – istället för en sammanhållen huskropp.

 

Station Stockholm City kommer, precis som tidigare innehålla en station i tre våningar, ett hotell med konferens, barer och restaurang samt cirka 25 bostadslägenheter. Det nya i detta förslag är att det nu även blir publika ytor högst upp i byggnaden. Tre av ”orgelpiporna” kommer ha terasser för allmänhet, hotellgäster samt för de boende.

alt
Klaraporten, omfattande nära 17 000 kvm, ägs av SPP, som är en del av Storebrand ASA.

 

SPP har med hjälp av uthyrningskonsulten Newoffice hyrt ut 5 700 kvm till SJ, som den 1 juni 2013 flyttar sitt huvudkontor till Klaraporten på Vasagatan 8-10 i Stockholm. SJ lämnar då sina nuvarande lokaler på Stockholms centralstation där förtaget har suttit de senaste 140 åren.

 

Klaraporten, omfattande nära 17 000 kvm, ägs av SPP, som är en del av Storebrand ASA.

Heléne Berggren och Ulrika Rosén från Newoffice som arbetat med uthyrningen sedan hösten 2011 berättar att SJ valde just Klaraporten på grund av läget, de moderna och yteffektiva lokalerna samt att lokalerna passar väl in i SJ:s miljöprofil. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Breem och Miljöbyggnad.

 

– Vi är mycket glada över att SJ väljer att flytta till Klaraporten. Det är också en stor fördel att vi har hittat en hyresgäst som hyr hela ytan, säger Marita Loft, vd Storebrand Fastigheter.

 

Utöver SJ:s huvudkontor kommer fastigheten även att inrymma SPP:s huvudkontor och Storebrands svenska verksamhet. I och med uthyrningen till SJ är nu samtliga kontorslokaler uthyrda.

 

– SJ strävar efter att bli ett modernare, öppnare och mera tillgängligt företag. Därför vill vi ha ett huvudkontor som återspeglar den framtid vi vill vara en del av. Med ett modernt huvudkontor kommer både medarbetare och verksamhet att växa och utvecklas positivt. Ett huvudkontor är inte bara en arbetsplats utan också en symbol för företaget och vad det står för, säger SJ:s vd Jan Olson och fortsätter:

 

– Det nya huvudkontoret kommer att bli en av Sveriges modernaste arbetsplatser med ändamålsenliga lokaler. Dessutom innebär de nya lokalerna en betydande kostnadsbesparing jämfört med den nuvarande lösningen.

 

I ett samtal med Tina Magnuson, partner Newoffice, säger hon att företaget har slutfört stora uthyrningsuppdrag samtidigt som flera stora uppdrag har kontrakterades. Det är en trend att stora företag nu söker yteffektiva lokaler i city och det är bra för Newoffice att många vill flytta.