25 juli 2021

Redaktionen

  

 

 


David Dahlgren, vd för och grundare av Gladsheim Fastigheter.Gladsheim Fastigheter meddelar att Ares Management, en amerikansk investment manager med globalt fokus, har tecknat ett investeringsavtal med bolaget om att under de kommande fyra åren investera upp till två miljarder kronor i eget kapital i Gladsheim Fastigheter. Avtalet är föremål för slutligt godkännande av Gladsheims aktieägare. Med Ares Management som långsiktig partner avser Gladsheim Fastigheter att ytterligare öka förvärvstakten med fokus på hyresbostäder i mellanstora svenska orter, högskoleorter och regionstäder.

Investeringen i Gladsheim leds av Ares Pathfinder-fond som även har en unik social ambition, där fonden har åtagit sig att donera minst 10 procent av vinstandelen till globala välgörenhetsorganisationer inom hälsa och utbildning.

– Sedan starten för två år sedan har Gladsheim kontinuerligt expanderat enligt fastlagd strategi och affärsmodell för att idag äga och förvalta ett fastighetsbestånd överstigande en miljard kronor. Genom avtalet med Ares Management får vi dels en professionell partner med mycket gott renommé och gedigen kompetens, och möjlighet att ytterligare öka tillväxttakten, säger David Dahlgren, vd för och grundare av Gladsheim Fastigheter.

– Avtalet ger oss en finansiell handlingsfrihet och möjlighet fortsätta arbeta som ett långsiktigt värdeskapande bostadsbolag som bygger starka relationer till hyresgäster, intressegrupper, aktieägare och kreditgivare, vilket varit en ledande faktor i valet av just Ares Management som långsiktig partner, säger David Dahlgren.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Gladsheim Fastigheter i sin nästa tillväxtfas och att skapa en skalbar och diversifierad portfölj av hyresbostäder på den svenska marknaden, säger Eli Appelbaum, Managing Director för Alternative Credit Strategy inom Ares.

Gladsheim rådgavs av Catella, Setterwalls, Amblin och Unum Tax, medan CBRE, Vinge och Svalner har varit rådgivare till Ares.

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i universitets- och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar över 1.000 lägenheter med ett fastighetsvärde på över en miljard. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.

Ares Alternative Credit

Ares alternativa kreditstrategi fokuserar på direktutlåning och investering i tillgångar som genererar avtalsenliga kassaflöden och fyller luckor på kapitalmarknaderna mellan kredit, private equity och fastigheter. Ares Alternative Credit leds av Keith Ashton och Joel Holsinger samt ett team av 40-tal medarbetare med bred kompetens.

Ares Management Corporation
Ares Management Corporation (NYSE: ARES) är en ledande global investment manager som erbjuder sina kunder kompletterande primära och sekundära investeringslösningar inom kredit, private equity, fastigheter och infrastruktur. Ares strävar efter att tillhandahålla flexibelt kapital för att stödja företag och skapa värde för sina intressenter. Genom att samarbeta mellan olika investeringsteam skapas förutsättningar för en jämn och attraktiv avkastning över hela marknadscykeln. Per den 31 mars 2021, inklusive förvärvet av Landmark Partners, som avslutades den 2 juni 2021, och förvärvet av Black Creek Group som avslutades den 1 juli, hade Ares Managements globala plattform cirka 239 miljarder dollar under förvaltning och mer än 2 000 medarbetare verksamma i Nordamerika, Europa, Asien och Mellanöstern.
tisdag, 06 juli 2021 17:05

Niras i nytt ramavtal med Trafikverket

  

 

 


Andreas Gavér, kundansvarig på Niras Corporate Real Estate Services.

Niras Corporate Real Estate Services har vunnit Trafikverkets upphandling av ramavtal för konsulttjänster inom lokalförsörjning. Ramavtalet är på två år med optioner på ytterligare två år.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal. Trafikverket har cirka 9.000 anställda.

– Vi har bistått Trafikverket sedan myndigheten bildades 2010 och har genomfört ett stort antal lokalprojekt runt om i landet och bistått i flera andra lokalrelaterade frågor. Trafikverket är därmed en kund vi känner väl och det är därför extra roligt att vi fått fortsatt förtroende att bistå Trafikverket i sin lokalförsörjning, säger Andreas Gavér, kundansvarig på Niras Corporate Real Estate Services.

  

 

 


Föreslagen planritning för Luleå Miljöresurs nya lokaler på Ytterviken. i Luleå.


 

 

 

I dagarna har ett nytt hyresavtal tecknats mellan Galären i Luleå och de kommunala bolaget Luleå Miljöresurs. I februari 2022 påbörjas flytten av verksamheten till totalt cirka 4.500 kvm färdigställda lokaler i en av Galärens fastigheter på Ytterviken, nära universitetet i Luleå.

Den 1 januari 2022 överförs Luleå kommuns VA-verksamhet från Stadsbyggnadsförvaltningen till Luleå Miljöresurs AB. I och med beslutet om sammanslagningen uppstod behov av större lokaler.

Uthyrningen på Gårdsvägen 11 avser ytor om cirka 4.500 kvm fullt utbyggt och avtalet är tecknat på 12 år.

Nuvarande ytor För VA och Lumire på Kronan flyttas med anledning av områdets attraktion för nyproduktion av bostäder. Även delar av verksamheten på Storheden flyttas till de nya lokalerna på Ytterviken. När den nuvarande hyresgästen, Praktiska gymnasiet, flyttar till nya lokaler på Skutviken hos Galären påbörjas omdaningen av fastigheten.

–  Ända sedan vi förvärvade den 2012 har vi har haft planer på att utveckla fastigheten för framtiden. Dessutom vill vi miljöcertifiera byggnaden. Nu har vi hittat en aktör som passar in i våra planer, säger Gunnar Tåhlin, vd för Galären i Luleå.

När lokalerna med kontor och verkstadsytor står klara för inflyttningen kommer ett 100-tal medarbetare att arbeta i lokalerna.

– Vi ser fram emot sammanslagningen och att få starta tillsammans i nya lokaler. Vi tycker det känns riktigt roligt att vi hittat en så bra och passande lösning med nya ytor tillsammans med Galären, säger Per Ekervhen, vd för Luleå Miljöresurs.


Lumire
Luleå Miljöresurs AB ägs av Luleå Kommunföretag AB och är Luleå kommuns största företag inom avfallsbranschen. De samlar in och återvinner avfall från 38.000 hushåll och 700 företag i Luleå. Totalt hanterar Luleå Miljöresurs  55.000 ton per år och omsätter 136 Mkr med 76 anställda som arbetar med att skapa miljönytta för Luleås invånare. Verksamhetens affärsidé lyder: Vi ska erbjuda våra kunder kostnadseffektiva helhetslösningar som skapar mervärden för kunden, samhället och vår ägare Luleå Kommun.

Luleå kommuns VA-avdelning
VA-verksamheten i Luleå kommun bedrivs i dag i kommunal förvaltning och är helt finansierad via va-taxan. Huvudmannaskapet är via reglementen delegerat till stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning ansvarar operativt för Luleå kommuns vatten- och avlopps-verksamhet. VA-verksamheten omsätter 200 M kr och hanterar en investeringsvolym i dagsläget på 200–250 Mkr för 14 .00 abonnenter i Luleå kommun. VA-avdelningen har ett 70-tal anställda inom fyra verksamhetsområden; biogas, produktion, distribution och utredning.

Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda, förvaltar ca 100.000 kvm lokaler och äger drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter.
Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.  

 

 


Helene Tigerström, manager på Mindpark Hyllie och Kvartetten i Hyllie.Nu bygger Wihlborgs kontorshuset Kvartetten i Hyllie och där skapas framtidens kontor med fokus på hållbarhet – för miljö och människa. Wihlborgs har skrivit avtal med coworkingaktören Mindpark, vilket kommer att stärka upplevelsen och servicen i Kvartetten. Mindpark flyttar in i början av 2023.

Mindpark är en prisbelönad och framgångsrik coworkingaktör som bland annat finns i Wihlborgs lokaler i den gamla Tretornfabriken i Helsingborg och i Slagthuset vid Malmö Central samt i Lund och Hyllie. Efterfrågan på flexibla kontorslösningar, mötesrum och kontorsservice har varit över förväntan i Hyllie och Mindpark växer nu med 800 kvm coworkingytor och mötesrum i vår fastighet Kvartetten.

– Vi har varit fullt belagda från första dagen i Hyllie och därför är vi fantastiskt glada att vi nu kan utöka vår närvaro i denna spännande och expansiva stadsdel. Vi har idag ett väldigt fint samarbete med Wihlborgs och ser fram emot att få vara med och utveckla serviceerbjudandet i Kvartetten, säger Helene Tigerström, manager för Mindpark Hyllie.

I Kvartetten kommer Mindpark att bemanna receptionen i entréplan där besökare hälsas välkomna av en barista. Här kommer även att finnas en coworkingyta och bokningsbara mötesrum. Mindpark erbjuder även hyresgäster frukost eller fruktkorgar och kan bistå med att arrangera event i och utanför huset.

– Allt fler hyresgäster önskar en ökad service och flexibilitet. I Kvartetten vill vi verkligen satsa på att medarbetarna ska må bra och trivas. Här finns moderna kontor med stort ljusinsläpp, en fantastisk takterrass, service som Instabox och cykellounge med reparationsmöjligheter. Mindpark kommer att vara en viktig del av kontorsupplevelsen och bidra med liv och rörelse i hela huset, säger Ida Lejdström, fastighetschef för Wihlborgs.

Kvartetten ligger ett stenkast från Hyllie station. Cirka 16.000 kvm moderna kontorslokaler är redo för inflyttning i början av 2023. Planen är att byggnaden ska trippelcertifieras enligt Miljöbyggnad guld, hälsocertifiering WELL och NollCO2.


tisdag, 06 juli 2021 10:38

SBB köper av Rikshem för 1,25 Mdr kr

  

 

 


Anette Frumerie, vd för Rikshem och Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för SBB.Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, köper samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm, Västerås och Helsingborg för ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 1,25 Mdr kr.

SBB förvärvar genom tre separata affärer 27 fastigheter i Stockholm, Västerås och Helsingborg med en total uthyrningsbar yta om 40.600 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till 76 Mkr med ett driftnetto 58 Mkr, 85 procent av intäktsmassan genereras från samhällsfastigheter och 15 procent från bostäder. Samhällsfastigheterna används i huvudsak för äldreboende, LSS-boenden, skola och polisstation och förhyrs till samhällsbärande hyresgäster där 60 procent av hyresintäkterna genereras från kommunala hyresavtal.

– SBB fortsätter att expandera inom vällokaliserade samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm och storstadsregionerna, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för SBB.

– På en stark fastighetsmarknad avyttrar vi nu mindre förvaltningsenheter som långsiktigt inte passar in i portföljen. Vi fortsätter enligt vår strategi att utveckla portföljen genom framför allt investeringar i eget bestånd och nyproduktion av både bostäder och samhällsfastigheter, säger Anette Frumerie, vd för Rikshem.

Västerås och Helsingborg är fortsatt intressanta marknader för Rikshem. Vid årsskiftet färdigställde till exempel bolaget en nyproduktion om 74 lägenheter på Öster Mälarstrand i Västerås. Nyligen förvärvades också ett projekt i Eriksborg i Västerås om drygt 250 lägenheter som ska komplettera det befintliga beståndet med fler nyproducerade bostäder.

Rikshem frånträder fastigheterna i Västerås i juli 2021 och fastigheterna i Helsingborg i september 2021.


  

 

 


Verkstaden i Högdalsdepån underhåller alla tåg som går på Grön, Blå och Gul linje. Foto Region Stockholm

 Peab har fått uppdraget att bygga en betongtunnel för den nya tunnelbanan vid Kvicksundsvägen i Bandhagen i södra Stockholm. Beställare är Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana och kontraktssumman uppgår till 124 Mkr.

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut och användas av både Grön, Blå och Gul linje. Peab bygger en del av den nya spårtunneln för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen.

– Som Nordens samhällsbyggare är vi glada över att få vara med i utbyggnaden av den nya tunnelbanan och därmed skapa bättre förutsättningar för kollektivt resande för stockholmarna, säger Carl Johan Söderberg, regionchef för Stockholm.

Byggstart förväntas ske i augusti 2021 och projektet beräknas vara klart under 2024.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2021.


  

 

 


NREPs gren för samhällsfastigheter, Altura, är nu långsiktig ägare och förvaltare av två färdigställda äldreboenden i Göteborgsregionen. Under hösten togs det moderna äldreboendet i Sisjödal i drift och nu tillträder bolaget även det nya vård- och omsorgsboendet i Kvibergs Ängar som förvärvades från utvecklaren Skanska i slutet av 2019. Fastigheten rymmer 77 välplanerade lägenheter och hemtrevliga gemenskapsytor för de boende.

 Altura tillträder äldreboende och blir samtidigt delägare i ny solpark Nu står Alturas nya äldreboende i Kvibergs Ängar, Göteborg, klart. Vardaga är hyresgäst och omsorgsoperatör i fastigheten som Skanska utvecklat. Med LEED Gold-certifiering och solcellsanläggning på taket har fastigheten en tydlig hållbarhetsprofil. Som ett led i att ytterligare stärka fokuset på förnybar energi har Altura genom projektet dessutom blivit andelsägare i en ny solpark.

NREPs gren för samhällsfastigheter, Altura, är nu långsiktig ägare och förvaltare av två färdigställda äldreboenden i Göteborgsregionen. Under hösten togs det moderna äldreboendet i Sisjödal i drift och nu tillträder bolaget även det nya vård- och omsorgsboendet i Kvibergs Ängar som förvärvades från utvecklaren Skanska i slutet av 2019. Fastigheten rymmer 77 välplanerade lägenheter och hemtrevliga gemenskapsytor för de boende.

Det moderna äldreboendet når höga målsättningar avseende hållbarhet. På taket har solceller installerats och fastigheten har certifierats med LEED Gold. Som en del i projektet har Altura även klivit in som andelsägare i Karlskrona Solpark. Dessa typer av initiativ är helt i linje med bolagets målsättning om att ställa om till hundra procent förnybar energi.

– Äldreboendet i Kvibergs Ängar har utvecklats till att bli en trygg och hemtrevlig plats för de boende, men även med stort fokus på hållbarhet. Därför är det med stor glädje vi nu tillträtt fastigheten och är stolta över att vidare främja förnybar elproduktion i Sverige genom Karlskrona Solpark. Skanska har gjort ett gediget arbete för att utveckla Kvibergs Ängar som område och även denna gång har vårt goda samarbete visat att vi tillsammans kan bidra till att möta behovet av omsorgsboenden där såväl sociala som ekologiska hållbarhetsaspekter fått stå i centrum, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef  för Altura.

Vardaga driver äldreomsorgen i fastigheten. Kvibergs Ängar är beläget i nordöstra Göteborg som karaktäriseras av grönområden och ett rikt utbud av motionsmöjligheter. Tillsammans med arkitekter, experter och byggherrar har utvecklaren Skanska gjort en omfattande genomlysning av området där bland annat fastigheternas belysning, fönsterplacering och möjliga aktivitetsområden ska bidra till en ökad trygghet.

– Villa Kviberg når den mest ambitiösa klassningen för gröna byggnader inom Skanska, mörkgrönt. Den överstiger med råge miljöprestandan i miljöcertifierade hus inom utvalda ämnesområden vilket innebär ett hus med mycket låg miljöpåverkan. Dessutom vann projektet Skanska Sveriges hållbarhetspris 2020. Vi har genom aktivt arbete med klimatkalkylen gjort flera medvetna materialval och i byggskedet har miljöbesparingar gjorts som motsvarar cirka 3.000 flygresor tur och retur mellan Stockholm och Göteborg, säger Fredrik Dahlström, projektchef för Skanska Sverige.

Altura äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med primärt fokus på äldreboenden i Norden. Fastigheterna anpassas för både slutanvändare och vårdoperatörer med den senaste tekniken och hållbara material för att minska miljöpåverkan utan att göra avkall på komforten. Altura utvecklar långsiktigt och ska vara den självklara partnern till såväl offentliga som privata vårdoperatörer. För närvarande utvecklas ett tjugotal äldreboenden i Sverige och Danmark. Altura bildades av NREP år 2018.

  

 

 


Utefter Solsätravägen i Vega, Haninge kommun, ska Viktor Hansson bygga 31 radhus.

 Viktor Hanson förvärvar fastigheterna Hermanstorp 1:28, 1:29, 1:30 och 1:31 i Vega, Haninge kommun.
På fastigheterna kommer det att uppföras 31 bostäder i form av radhus.

Projekt är beläget utefter Solsätravägen i Vega, Haninge kommun. Projektet beräknas kunna produktionsstarta under andra kvartalet 2023.

– Vi på Viktor Hanson är glada och stolta över att vi än engång lyckats förvärva ett projekt i Vega. Vi har ju tidigare byggt både småhus och flerfamiljshus i området och det är roligt att återigen få genomföra ett nytt hållbart projekt med god arkitektur och hög kvalité i ett av Stockholmsregionens mest expansiva områden säger Lars Benton, vd för Byggnadsfirman Viktor Hanson AB.

Viktor Hanson kom i början av seklet till Stockholm från Mora och skrev sitt första kontrakt samma dag som första världskriget bröt ut, år 1914. Under årens lopp har Byggnadsfirman byggt, byggt om och renoverat en mängd bostads- och kontorshus. Byggnadsfirman är idag en etablerad bostadsbyggare som vill vara med och bidra till en varierad, levande och hållbar stadsutveckling av hög kvalité.måndag, 05 juli 2021 14:34

Sydsvenska Hem hyr ut 1.200 kvm i Malmö

  

 

 


Till den välkända fastigheten Krusegatan 19 9 Malmö, där tidningen Sydsvenskan tidigare hade lokaler, flyttar ett icke namngivet noterat bolag in på 1.200 kvm.

 

 

 


Sydsvenska Hem AB, har genom sitt dotterbolag Cholm AB, tecknat ett femårigt hyresavtal med ett börsnoterat bolag. Lokalen har en yta om cirka 1.200 kvm och hyresgästen kommer under hösten 2022 att flytta sitt huvudkontor till Krusegatan 19 i Malmö, där tidningen Sydsvenskan tidigare huserade.

– Sedan förvärvet av Cronholm 1 har vi jobbat mycket aktivt med uthyrning och utveckling av fastigheten. Efter flertalet lyckade uthyrningar, till bland annat en större statlig myndighet och Seko (Service- och kommunikationsfacket), gläder det oss att vi nu lyckats värva ytterligare en stark hyresgäst till denna ikoniska byggnad i Malmö, säger Gustav Adielsson, vd för Sydsvenska Hem AB.
måndag, 05 juli 2021 11:17

Castellum rekryterar Charlotta Gustafson

 

 


Rekryteringen av Charlotta Gustafson innebär att hon blir ny uthyrningschef för Castellums Region Stockholm-Norr med fokus på Stockholm, Uppsala och Gävle. Hon tillträder sin nya tjänst 1 oktober och rapporterar till Region-vd Martin Bjöörn.


 


Charlotta Gustafson blir ny uthyrningschef för Castellum och Region Stockholm-Norr med fokus på Stockholm, Uppsala och Gävle.Charlotta Gustafson kommer närmast från en liknande roll som uthyrningschef på AtriumLjungberg. Dessförinnan har hon mångårig erfarenhet av kundfokus och utveckling, bland annat från roller som etableringschef inom retail.


– Vi är glada över att få välkomna Charlotta till vårt team i Stockholm-Norr. Hon kommer bidra med viktig erfarenhet och bred kompetens såväl från fastighetsägar- och hyresgästsidan och kommer in med en härlig energi, säger Martin Bjöörn, vd för Castellum Sthlm-Norr.

Charlotta Gustafson kommer att ansvara för uthyrningen inom Castellums såväl stora befintliga bestånd samt inom den omfattande projektportföljen med påbörjade och kommande projekt. Nyligen byggstartades projektet Infinity i Hagastaden med stort fokus på utbyte, mobilitet och flexibilitet som betydelsefulla beståndsdelar för att skapa framtidens attraktiva arbetsplatser.

– Jag ser fram emot att ta del av och bidra till att fortsätta arbetet med Castellums starka kundfokus, att hjälpa kunderna utveckla sina verksamheter och skapa framgångsrika och lönsamma arbetsplatser, säger Charlotta Gustafson som tillträder sin tjänst senast 1 oktober och kommer att ingå i ledningsgruppen för Region Sthlm-Norr.