25 juli 2021

Redaktionen

torsdag, 01 juli 2021 11:11

Skanska bygger kontorshus i Stavanger

  

 

 


Kontorshuset K8 kommer att bli en av de högsta byggnaderna i centrala Stavanger. Byggnaden kommer att bli 16 våningar hög och dessutom få tre våningsplan under marknivå. Den totala ytan uppgår till 15.000 kvm. Bild: schmidt hammer lassen

 

 Skanska har tecknat avtal med Base Property om att bygga ett kontorshus i Stavanger, Norge. Kontraktet är värt NOK 480M, cirka 480 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2021.

Projektet K8 kommer att bli en av de högsta byggnaderna i centrala Stavanger. Byggnaden kommer att bli 16 våningar hög och dessutom få tre våningsplan under marknivå. Den totala ytan uppgår till 15.000 kvadratmeter och byggnaden rymmer cirka 600 kontorsplatser, konferenslokaler, lunchställen och restauranger.

K8 är beläget nära navet för kollektivtrafik i Stavanger och är också särskilt anpassat för cykelpendling. Det har höga klimat- och miljöambitioner och ska certifieras enligt BREEAM NOR Excellent. Projektet har också höga ambitioner vad gäller arbetsmiljön. Byggnaden kommer att certifieras enligt Well Building Standard, ett internationellt certifieringssystem för hälsofrämjande byggnader baserat på medicinsk forskning.

Byggarbetet förväntas starta under det tredje kvartalet 2021 och projektet kommer att slutföras under det fjärde kvartalet 2023.
torsdag, 01 juli 2021 10:55

NCC bygger om Drammens järnvägsstation

  

 

 


NCC:s uppdrag omfattar att bygga ut Drammens stationsområde. Arbetet inkluderar bland annat att anlägga perronger, gångtunnlar, strandpromenad och delar av en ny stadsbro över spårområdet. Fotograf: Bane NOR

 

 NCC och Bane NOR tecknar avtal för ombyggnad av Drammens järnvägsstationsområde, 4 mil sydväst om Oslo. Projektet kännetecknas av hög komplexitet när det gäller planering, logistik och samordning av flera tekniskt utmanande moment. Ordervärdet uppgår till cirka 1,9 Mdr kr.

NCC:s uppdrag omfattar att bygga ut Drammens stationsområde. Arbetet inkluderar bland annat att anlägga perronger, gångtunnlar, strandpromenad och delar av en ny stadsbro över spårområdet.

‒ Jag är glad att vi tecknar avtal med norska entreprenörer som vi också har en bra relation till och ett gott samarbete med sedan tidigare. Vi ser också NCC:s ambitioner inom miljöområdet, vilka stämmer väl överens med Bane NOR:s hållbarhetsmål, säger Stine Ilebrekke Undrum, utvecklingsdirektör för Bane NOR.

Projektet är en del av Bane NORs satsning ”Nytt dubbelspår Drammen-Kobbervikdalen” och ingår i InterCity-initiativet. Det pågår en omfattande utveckling av järnvägen i östra Norge, vilket kommer ge en och en halv miljon invånare kortare restider och fler avgångar.

‒ Vi har två pågående järnvägsprojekt tillsammans med Bane NOR och vi ser fram emot ytterligare bredda vårt samarbete. Projektet kommer utföras under pågående drift av järnvägen och det ställer höga krav på god samordning, planering och logistik, det passar oss bra, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

Arbetet startar i september 2021 och det förväntas vara färdigställt i slutet av 2025.

Ordern om 1,9 Mdr kr kommer att registreras i affärsområdet NCC Infrastructure i andra kvartalet 2021.


  

 

 


F60 företagspark vid Arlanda flygplats om 120.000 kvm med byggstart beslutat till hösten 2021. F60 har fokus på små som stora lokaler för såväl produktion, industri, kontor och försäljning.

 

 F60 företagspark är ett stort utvecklingsprojekt på 120.000 kvm med byggstart beslutat till hösten 2021. F60 blir en flygplatsnära företagspark med fokus på små som stora lokaler för såväl produktion, industri, kontor och försäljning.

Området för företagsparken är beläget 2 minuter från Arlanda flygplats, mitt emellan Stockholm och Uppsala och i direkt anslutning till E4:an med påfart i både norr- och södergående riktning. Området är optimalt för de bolag som uppskattar det logistiska läget och den direkta tillgängligheten till resten av världen. De första verksamheterna är redan på väg in i företagsparken.

– Här finns utrymmet att skapa affärsmöjligheter i bästa läget. Vi har redan fått ett stort intresse från marknaden för etablering i F60. Med tanke på de miljardbelopp som investeras i Arlandaområdet varje år är intresset högt från bland annat de verksamheter som står för själva byggnationerna av de investeringar som görs, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group som äger Explore Arlandastad.

Området för F60 är detaljplanerat och möjliggör omgående byggnation. I ett första steg utvecklas den södra delen av området för att ge plats åt kundanpassade ytor med lokaler på upp till flera tusen kvadratmeter för såväl de mindre som större verksamheterna. Arbete pågår just nu med en ny huvudgata som löper genom området. Huvudgatan möjliggör en effektiv exploatering och en smidig infrastruktur. Tillsammans med den nya tunneln under E4:an ges verksamheterna i företagsparken en direkt access till närområdet och Explore Arlandastads befintliga service - som exempelvis mötes- och evenemangsarenan Scandinavian XPO och utbildningsnavet Drivelab Stockholm. Med F60 dubbleras nu utvecklingstakten samtidigt som man påbörjar byggnation från ytterligare ett område i Explore Arlandastad.

– Med färdigställandet av tunneln möjliggör vi exploateringen av bland annat F60 på östra sidan om E4:an. Vi bygger en stadsdel där vi anpassar utvecklingen efter terrängen och har fokus på att arbeta hållbart och långsiktigt. Det skapar även en bra grund för våra kommande miljöcertifieringar, säger Erik Nyberg, projektchef för Explore Arlandastad.


Fakta
Explore Arlandastad ägs av Arlandastad Group AB – ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Vi skapar mervärde genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och finansiella muskler som ger bolaget uthållighet.  Explore Arlandastad

Granne med världen och mitt emellan Stockholm och Uppsala ligger ett av Sveriges mest spännande områden - Explore Arlandastad. Tillgängligheten och den 241 hektar stora detaljplanerade och flexibla markytan gör området unikt. Läget i expansiva Mälardalen gör Explore Arlandastad attraktivt för alla som vill etablera sig nära möten och puls, samtidigt som idéer och verksamheter får möjlighet att utvecklas och ta plats.

  

 

 


Sveafastigheter bygger  I Upplands Väsby tre huskroppar som rymmer ett vård- och omsorgsboende, ett bostadsrättshus och det högsta, med takterrass på nittonde våningen, rymmer hyresrätter för personer som är 65+.

 

 

 I Upplands Väsby uppför Sveafastigheter tre gyllene huskroppar, byggda för gemenskap och rörelse. Nu startar uthyrningen av hyresrätterna för personer som är 65+.

I centrala Upplands Väsby har Sveafastigheter i samarbete med Silver Life utvecklat bostäder som är något utöver det vanliga. Tre huskroppar som rymmer ett vård- och omsorgsboende, ett bostadsrättshus och det högsta, med takterrass på nittonde våningen, rymmer hyresrätter för personer som är 65+. Huskropparna vävs samman av sociala ytor och fasaderna är klädda i guldskimrande tombak. Ett mästerligt hantverk.

– Vi är väldigt glada och stolta att kunna erbjuda bostäder där gemenskap, rörelse och livsstil står i fokus. Ett guldskimrande boende som sätter en ny standard för både seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden, säger Viktor Mandel, vd för Sveafastigheter.

Visionen med Drabanten är att underlätta för gemenskap, rörelse och för att sätta guldkant på tillvaron. De som bor i Drabanten kommer bland annat ha tillgång till takterrasser, gym, lounge, restaurang och relaxavdelning, allt faciliterat av Silver Life.

Vård- och omsorgsboendet har inflyttning efter sommaren 2021. Bostadsrätterna har tillträde i november 2021. Drabantens hyresrätter, för personer 65+, har inflyttning i januari 2022.

  

 

 


Andreas Morfiadakis, vd för KlaraBo.

 

 

 

 KlaraBo Sverige AB förvärvar 273 hyreslägenheter i centrala Gävle och i Skokloster i Håbo kommun. Säljare är Rutger Arnhult genom bolag som även blir aktieägare i KlaraBo. Bestånden utgörs av bostadsfastigheter och omfattar tillsammans cirka 20.000 kvm uthyrbar area.

Samtliga förvärvade bostäder är uthyrda och kommer att ingå i KlaraBos befintliga förvaltningsorganisation. Fastigheterna passar väl in i KlaraBos värdeskapande förvaltning som bland annat innebär uppgradering av bostäderna. Tillträde skedde 30 juni.

– Jag är mycket glad att annonsera ytterligare förvärv inför vår planerade börsnotering. Vi har under en 3-årsperiod byggt upp ett betydande förvaltningsbestånd som idag uppgår till över 5.300 lägenheter där merparten av portföljen har god förädlingspotential. Jag vill samtidigt välkomna Rutger Arnhult som genom transaktionen blir delägare i KlaraBo, säger Andreas Morfiadakis, vd för KlaraBo.

Gävle är en attraktiv tillväxtort som har goda förbindelser såväl norrut som till Stockholm. Skokloster är en naturskön del av Stor-Stockholm, belägen intill Mälaren med närhet till Arlanda.  

Under andra kvartalet 2021 har KlaraBo vuxit markant och har nu en fastighetsportfölj med över 5.300 lägenheter och ytterligare 1.100 lägenheter i projektportfölj för nybyggnation. KlaraBo har ett fastighetsvärde som närmar sig 7 Mdr kr och bolaget har sedan tidigare meddelat att det utvärderar en möjlig börsnotering under 2021 eller 2022.
  

 

 


Sverre Molvik, vd för Selvaag Bolig.

 

 

 

 Selvaag Bolig sålde 180 bostäder för 927 MNOK under andra kvartalet. Hittills i år har Selvaag Bolig sålt 454 bostäder för 2.358 MNOK. Det är en ökning med 21 procent från första halvåret förra året.

– Bostadsförsäljningen har varit bra under första halvåret, men andra kvartalet har varit något lugnare än det första. Vi har ändå sålt bra i alla projekt, särskilt i Stor-Oslo. Vi förväntar oss också en bra och stabil marknad i framtiden och vi har unika bostadskoncept och bra produkter på rätt platser, säger vd Sverre Molvik.

Nettoomsättningen justerat för Selvaag Boligs andel i samarbetsprojekt uppgick till 173 bostäder för 871 MNOK under andra kvartalet. Hittills under 2021 är omsättningen 420 bostäder för totalt 2.113 miljoner MNOK. Byggandet av 142 bostäder påbörjades, 120 bostäder slutfördes och 132 bostäder överlämnades till köparen. Den 30 juni hade Selvaag Bolig 1.371 bostäder under produktion samt 15 färdigställda bostäder som inte hade sålts.

– Mätt i värde är nettoomsättningen 38 procent högre än för första halvåret under förra året. Bra försäljning innebär att vi har lyckats initiera byggandet av fler bostäder än vi har slutfört, säger Sverre Molvik.

Hittills i år har Selvaag Bolig påbörjat  produktion av 276 bostäder, färdigställt 215 bostäder och överlämnat 256 bostäder till köparen.

Under andra kvartalet 2020 sålde Selvaag Bolig 142 bostäder netto för 696 MNOK. Bruttoförsäljningen under andra kvartalet 2020 var 186 bostäder för 920 MNOK. Under första halvåret 2020 sålde Selvaag Bolig 306 bostäder netto för 1.536 MNOK. Bruttoförsäljningen under första halvåret 2020 var 382 bostäder för 1.951 MNOK.

  

 

 


Bostadssiffror för Nordr andra kvartalet 2021.

 

 

 

 Nordr fortsätter med stabil, hög försäljning och sålde bostäder till ett värde av 1,7 miljarder kronor under andra kvartalet 2021. Totalt såldes bostäder för 4 miljarder kronor första halvåret. I tillägg förstärks markportföljen med 1.700 byggrätter med ett realiserbart värde om 10 miljarder kronor.

Nordr sålde 265 bostäder (213 netto) under årets andra kvartal, varav 146 i Sverige och 119 i Norge. Försäljningsvärdet uppgår till 1,7 miljarder under kvartalet, och Nordrs andel uppgick till 1,3 miljarder. Motsvarande siffror för årets första kvartal var 387 och 2,3 miljarder kronor, vilket betyder ett försäljningsvärde om 4 miljarder kronor för första halvåret 2021.

I Sverige har ytterligare 57 bostäder reserverats genom bokningsavtal under perioden. Bostäderna bokförs som sålda under nästa kvartal.

– Vi ser hög efterfrågan på bostäder i storstadsområdena. Vi är särskilt glada över att vi kunnat lägga ut nya projekt i Stockholm, där utbudet av nyproduktion minskat under våren. Vi har samtidigt stärkt Nordrs markportfölj med nya projekt som befäster vår position som en av de ledande bostadsutvecklarna i Skandinavien, säger Nordrs koncernchef Baard Schumann.

Sedan årsskiftet har Nordr förvärvat byggrätter för 1.700 bostäder, varav 1.250 i Sverige och 450 i Norge, vilket motsvarar 10 miljarder i realiserbart värde.

–  I ljuset av den fina efterfrågan vi ser i våra projekt arbetar vi kontinuerligt med att säkra framtida markpositioner. Totalt har vi förvärvat möjligheten att bygga 1.700 bostäder med ett förväntat försäljningsvärde om 10 miljarder, som ska bidra till värdeskapande kommande år, säger Baard Schumann.

Nordr utvecklar bostäder i de sju största städerna i Skandinavien – Oslo, Trondheim , Bergen och Stavanger i Norge och Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige. I samtliga städer råder stor efterfrågan på nya bostäder.

– Vi markerar i dagarna att det var ett år sedan Nordr etablerades som en följd av köpet av Veidekkes bostadsutveckling. Vi ser att den potential som låg till grund för köpet i högsta grad finns i bolaget. Det finns starka skäl att förvänta sig att vi ska realisera de mervärden, synergier och möjligheter vi sett framöver, säger Baard Schumann.

Antalet bostäder i produktion uppgår till 2.488 bostäder mot 2.008 motsvarande kvartal 2020. Nordrs andel är 2.143 bostäder. Totalt byggstartades 224 bostäder under andra kvartalet 2021. Säljgraden för bostäder i produktion uppgår till 88 procent.

  

 

 


Stanislav Kubacek, Senior Managing Director för Heimstadens Investment Team för Central och Eastern Europe samt för Tyskland och Caroline Oelmann, Country Manager för Heimstaden Germany.

 

 

 

 

Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad AB, köper 1.732 bostäder för 1,9 Mdr kr och expanderar till sex nya städer i norra och östra Tyskland.

Tyskland är Europas största hyresmarknad för bostäder och en av världens ledande ekonomier med goda långsiktiga ekonomiska utsikter. Hyresmarknaden är helt reglerad och Heimstaden upprätthåller en balanserad exponering för reglerad marknadshyra i sin portfölj, vilket ger stabila kassaflöden med en begränsad risk.

Efter ett stort portföljförvärv i Berlin 2020 etablerade Heimstaden lokal verksamhet i Tyskland och bolaget har eftersträvat möjligheter att expandera och diversifiera sin tyska portfölj.

– Vi ser positivt på den tyska bostadsmarknaden och vi är glada att kunna meddela förvärvet av ytterligare en attraktiv portfölj. Heimstaden är en långsiktig bostadsinvesterare och genom att diversifiera vårt geografiska fotavtryck inom Tyskland stärker vi vår plattform för framtida tillväxt, säger Stanislav Kubacek, Senior Managing Director för Heimstadens Investment Team för Central och Eastern Europe samt för Tyskland.

Portföljen består av 107.469 kvm bostads- och 7.574 kvm kommersiellt utrymme fördelat på städerna Halle (30 procent), Magdeburg (25 procent), Berlin (15 procent), Dresden (14  procent), Rostock (6 procent), Erfurt ( 5 procent) och Leipzig (3 procent).

Fastigheterna är välskötta och erbjuder bostäder av god kvalitet med 100% reglerade bostäder. Portföljen har en beräknad årlig bruttohyresintäkt om 84 Mkr och ett årligt nettoresultat om 59 Mkr, med en aktuell uthyrning på 89 procent.

– Vi kom in i Tyskland med ett grönt perspektiv och detta förvärv är ett unikt tillfälle att stärka vår närvaro och tillhandahålla kvalitetshem i sex nya tyska städer. Heimstaden fortsätter att följa en strategi för hållbar tillväxt i Tyskland och vi ser fram emot att leverera utmärkt service till våra nya kunder i linje med vårt Friendly Homes-koncept, säger Caroline Oelmann, Country Manager för Heimstaden Germany.

  

 

 


Ekeblad Bostads och Lejonstadens projektet kommer innehålla cirka 150 bostadsrätter i Fixfabriksområdet i Majorna i Göteborg.


Ekeblad Bostad AB och AB Lejonstaden har tillsammans erhållit en markanvisning från Göteborg kommun i Fixfabriksområdet i Majorna, Göteborg. Markanvisningen omfattar ca 13.000 BTA bostäder. Detaljplanen är redan klar och byggnation förväntas kunna påbörjas under 2022. Projektet kommer innehålla cirka 150 bostadsrätter i ett mycket attraktivt läge i Göteborg.Ekeblad Bostad AB bildades år 2010 och har sedan dess färdigställt över 1000 bostäder. I bolaget arbetar affärsutvecklare, arkitekter och projektledare med att skapa nya bostadsområden i ett antal städer och kommuner i Sverige.

AB Lejonstaden
är ett fastighets - och stadsutvecklingsbolag med huvudsaklig inriktning på bostäder. Boalget utvecklar bostäder med fokus på kvalité och funktion. Lejonstadens vision är att skapa attraktiva, hållbara och prisvärda bostäder för alla. Boalget utvecklar både hyres- och bostadsrätter.

  

 

 


De fastigheter som Sveaviken förvärvar är belägna vid Gredbyvägen, som kantas av en rad kulturhistoriskt värdefulla industribyggnader i Eskilstuna.

 

 

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 5 AB, avtalat om att förvärva fastigheterna Valnöten 6 och Valnöten 14 i Eskilstuna. Fastigheterna är belägna i stadsutvecklingsområdet Väster i centrala Eskilstuna.

Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas utifrån ett värde om cirka 3.500 kr per ljus BTA bostäder efter avdrag för latent skatt, och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder i samband med tillträdet. Detaljplanen beräknas gå ut på samråd första halvåret 2022. Säljer gör PFI Invest AB genom transaktionsrådgivare Outpoint.  Walthon Advokater har agerat legal rådgivare åt köparen
.

Stadsutvecklingsområdet Väster är med sitt centrala läge och sin särpräglade karaktär på väg att utvecklas till en levande, varierad och hållbar stadsdel. De förvärvade fastigheterna är belägna vid Gredbyvägen, som kantas av en rad kulturhistoriskt värdefulla industribyggnader. Hänsyn till områdets karaktär och historia blir en viktig del av detaljplanearbetet. Inom gångavstånd från det nya bostadskvarteret finns all tänkbar service, Rinmansparken, centrum och centralstationen.

– Vi ser fram emot att i nära samarbete med kommunen planera för och utveckla ett attraktivt bostadskvarter i Eskilstunas mest spännande område. Fokus kommer att ligga på god arkitektur, hållbarhet och byggnadskvalitet. Vi är glada över möjligheten att få etablera oss i Eskilstuna och förvärvet stärker vår närvaro i Mälardalen, säger Carl Saidac, COO för Sveaviken Bostad.

 

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB som verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning samt cirka 1.000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 5.000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1.000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.