26 juli 2021

Redaktionen

onsdag, 30 juni 2021 16:35

CapMan säljer i Oslo för 290 Mkr

  

 

 


Den historiska fastigheten, om 4.500 kvm på St. Olavs gate 23 i centrala Oslo, byggdes år 1900. Fastigheten förvärvades av CapMan i juni 2017 och var bolagets första förvärv i Norge. Fastigheten har förberetts för en totalrenovering som återställer fastighetens historiska värde.

 

 

 

 

CapMan Nordic Real Estate Fund har gått med på att sälja St. Olavs gate 23, en 4.500 kvm stor kontorsbyggnad i centrala Oslo, till den norska studentorganisationen SiO. Det avtalade fastighetsvärdet är cirka 290 miljoner norska kronor, cirka 290 Mkr.

Den historiska fastigheten, som ursprungligen byggdes 1900, förvärvades av CapMan i juni 2017 och var bolagets första förvärv i Norge. Fastigheten har förberetts för en totalrenovering som återställer fastighetens historiska värde. Ett bygglov har också erhållits, vilket möjliggör en utökad yta om på cirka 500 kvm.

– När vi köpte den här fastigheten 2017 såg vi förädlingsmöjligheter på den här platsen. Vi kunde också se att utvecklingen av de intilliggande nya anläggningarna för Oslo universitet vid Tullinkvartalet ytterligare skulle stärka själva området som ett kluster för högre utbildning. Den nuvarande höga efterfrågan på moderna fastigheter och ökat intresse från organisationer inom utbildnings- och innovationssektorn gör tidpunkten och resultatet för denna transaktion optimal, säger Magnus Berglund, investeringsdirektör på CapMan Real Estate.

– Vi är mycket nöjda med försäljningen till SiO och deras planer för långsiktig etablering i fastigheten, vilket kommer att bidra mycket till hela området och ge en fantastisk möjlighet för studenterna i Oslo, säger Andreas Wang, investeringsdirektör på CapMan Fastighet.

Akershus Eiendom och CLP var rådgivare åt CapMan Real Estate med försäljningen.

St. Olavs gate 23 är den femtonde fastighetstillgången som säljs i 2013 års mervärdesfond, CapMan Nordic Real Estate I, som nu har sju tillgångar kvar i portföljen. Teamets tredje nordiska mervärdesfond, CapMan Nordic Real Estate III, grundades i september 2020 och den har slutfört sin sista investering med eget kapital på 564 miljoner euro, vilket överstiger målstorleken på 500 miljoner euro.

CapMan Real Estate förvaltar för närvarande totalt 3,6 miljarder euro i fastighetstillgångar. Fastighetsteamet består av över 40 medarbetare i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och London.

  

 

 Utbyggnadsområdet Sorgenfri i centrala Malmö består av nio storkvarter med tre stora gator som genomkorsar området; Nobelvägen, Industrigatan och Östra Farmvägen. Kvarteren Spårvägen, Smedjan och Brännaren är de första kvarteren som påbörjas i omvandlingen till blandad stadsbebyggelse

 

 

 

 

Trianon har förvärvat fastigheten Spiralen 10 på Norra Sorgenfri i centrala Malmö, i dagsläget omfattande cirka 10.000 kvm. Säljare är Galjaden Fastigheter AB och tillträde sker vid avtalstecknande. Bolaget avser att sätta igång detaljplanearbetet omgående avseende de potentiella byggrätterna om cirka 18.000 kvm BTA.

Den förvärvade fastigheten på Norra Sorgenfri är belägen i centrala Malmö. Norra Sorgenfri är ett av Malmös större stadsbyggnadsprojekt, en plats som tidigare varit ett område av industrikaraktär och som nu omvandlas till bostadsområde.

Den aktuella fastigheten Spiralen 10 är i dagsläget bebyggd med kontors- och industrilokaler om cirka 10.000 kvm, varav cirka 4.300 kvm är uthyrda. Resterande yta är tomställd. Förvärvet sker i bolagsform och har finansierats genom befintlig kassa.

Galjaden Fastigheters initierade och påbörjade arbete med detaljplanen tas nu över av Trianon för ett målinriktat utvecklingsprojekt med fokus på bostäder.

– Vi är glada att förvärva potentiella byggrätter på ett område som tillhör ett av stadens större stadsbyggnadsprojekt och ser fram emot att utveckla bostäder på ett centralt och attraktivt läge, säger Olof Andersson, vd för Trianon.

MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Trianon.
.

  

 

 


Sveaviken planerar 300 bostäder invid E 4:an vid Rotsunda, Sollentuna.

 

 

 

 

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 5 AB, avtalat om att förvärva fastigheten Ruletten 30 som är belägen invid Norrviken i Sollentuna. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas på ett förutbestämt pris om 8.000 kr/ljus BTA och slutgiltig köpeskilling fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde förväntas ske under tredje kvartalet 2021. Säljer gör Landexo AB.

Fastigheten har ett läge med närhet till Norrviken och Rotebros pendeltågsstation. Planarbete pågår för utveckling av cirka 300 bostäder. Byggstart förväntas ske under 2023. Närheten till grönområden och vattnet invid Norrviken skapar goda förutsättningar för ett attraktivt bostadsområde.

– Vi är mycket glada över förvärvet av denna fastighet, som vi avser att utveckla och förvalta långsiktigt. Läget vid Norrviken är utmärkt och vi ser fram emot att etablera oss i Sollentuna. Vi stärker ytterligare vårt bestånd i Storstockholm och ser väldigt positivt på en etablering i Norrort, säger Pär Thomaeus, grundare av och vd för Sveaviken Bostad.

 

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB som verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning samt cirka 1.000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 5.000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1.000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.

 


  

 

 


Tarrant County College District Office i Fort Worth, Texas, har totalt cirka 49.000 inskrivna studenter.

 

 

 

 

 

Skanska har tecknat avtal med Tarrant County College District (TCCD) om att bygga nya lokaler för högre utbildning i Fort Worth, Texas. Kontraktet är värt 105 miljoner dollar, cirka 880 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.

Denna fas av projektet omfattar två nya byggnader om sammantaget cirka 20.900 kvm. Byggnaderna kommer att ha laboratorier, klassrum, gemensamma utrymmen och kontor för rådgivning och finansiellt stöd. Projektet inkluderar också arbete med platsen och omfattande landskapsarkitektur kring de nya byggnaderna.

Byggnationen påbörjas i juli 2021. Projektet planeras att vara slutfört under det andra kvartalet 2023.
  

 

 


Castellum har tecknat ett hyresavtal med Länsstyrelsen för cirka 5.500 kvm kontorsyta på Hamngatan 4 i Jönköping.


Castellum i Jönköping har tecknat ett nytt sexårigt hyresavtal med Länsstyrelsen om cirka 5.500 kvm. Castellum gör även stora investeringar i anpassningen av Länsstyrelsens befintliga lokaler för att möta kraven på framtidens arbetsplatser. 

Länsstyrelsen har bedrivit sin verksamhet i samma lokaler och i gällande fastighet sedan 1957. År 2018 gick Länsstyrelsen ut med en öppen lokalförfrågan där man efterfrågade mer moderna och flexibla lokaler, allt för att stödja verksamhetens arbetssätt och det eget framtagna lokalprogrammet. Länsstyrelsen valde slutligen Castellums förslag till ombyggnation av befintliga lokaler. Det nya hyresavtalet gäller för cirka 5.500 kvm kontorsyta på Hamngatan 4 i Jönköping.

– Vi känner oss oerhört stolta över att Castellum fått Länsstyrelsens förtroende att tillsammans med dem, skapa moderna och ändamålsenliga lokaler i en anrik byggnad. Byggnaden kommer bli helt fantastisk när den öppnas upp och ljuset får släppas in i den idag väldigt slutna fastigheten. Äldre unika detaljer kommer få stå i centrum och mötas av nya moderna material och modern teknik. Det bästa av två världar helt enkelt, säger Thomas Bergström, projektutvecklare för Castellum i Jönköping.

Den aktuella fastigheten ligger inom det gamla slottsområdet i Jönköping där Castellum äger och förvaltar flertalet byggnader. Området är också ett av Castellums största utvecklingsområden. Just nu byggs den nya domstolsbyggnaden och under sommaren 2022 beräknas flaggskeppet Werket att öppna, med allt från arbetsplatser, gym, restauranger och annan service.

Länsstyrelsen med sina 260 anställda kommer under renoveringsperioden tillfälligt att flytta till just Werket. Flytten sker under juli månad och renoveringen av fastigheten påbörjas i augusti. Inflyttning i de nya upprustade lokalerna beräknas ske i augusti 2022.

– Vi är glada över att både få funktionella och moderna lokaler, samtidigt som vi har kvar närheten till exempelvis buss- och järnvägsstation som ger goda pendlingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Karin Stridh, verksamhets- och budgetcontroller på Länsstyrelsen.

Med hög fokus på hållbarhet kommer fastigheten även att uppgraderas till att certifieras enligt BREEAM In-use, med betyget Very Good. För Castellum innebär denna satsning en stor kvalitetsförflyttning av en befintlig fastighet i ett av stadens bästa lägen.

onsdag, 30 juni 2021 10:07

Arcona bygger om i Urban Escape

  

 

 


Arcona ska skapa ett nytt kontor för cirka femtio medarbetare på Stockholms Handelskammare. Kontoret ligger i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan i Urban Escape. Bildkälla: AMF FastigheterArcona har fått i uppdrag av AMF Fastigheter att omvandla befintliga lokaler i korsningen Hamngatan/ Regeringsgatan (kv. Trollhättan 30) för hyresgästen Stockholms Handelskammare.

Arcona ska skapa ett nytt kontor, för cirka femtio medarbetare på Stockholms Handelskammare. Kontoret utformas som verksamhetsanpassad och som en flexibel arbets- och mötesplats som möjliggör för publika event samt dynamiska möten i stora och små grupper. Projekteringen startade i mitten av juni och själva byggnationen, som inleds i mitten av augusti 2021, ska vara färdig till 28 februari 2022.

AMF Fastigheter fortsätter att utveckla sitt kvarter Urban Escape till en levande och kreativ mötesplats på en av stadens mest centrala platser. Platsen passar Stockholms Handelskammare som strävar efter en storstad i symbios där näringslivet, staden och dess invånare möts och samspelar i ett gynnsamt innovationsklimat.

– Arcona är stolta över att få vara med och anpassa Stockholms Handelskammares nya lokaler som ligger helt i linje med deras visioner och mål om att stärka sitt varumärke och sin roll i svenskt näringsliv, säger Fredrik Wallentin, projektchef för Arcona.

 

 


Rekryteringen av Peter Magnusson innebär att han tillträder som ny divisionschef för Swecos projektledningsverksamhet med cirka 400 medarbetare. Han blir en del av Sweco Sveriges ledningsgrupp, och ersätter Farah Al-Aieshy som lämnar Sweco för ett nytt uppdrag. Peter Magnusson kommer närmast från rollen som chef för Swecos projektledningsverksamhet i Region Väst.Peter Magnusson, tillträdande divisionschef Swecos projektledningsverksamhet i Sverige. Bild: Sweco

 


Peter Magnusson har arbetat på Sweco sedan 1999 och de senaste sju åren som ansvarig för projektledningsverksamheten i västra Sverige. Han, som redan är en del av projektledningsverksamhetens ledningsgrupp, känner väl till verksamheten, Sweco och projektledningsverksamhetens marknadsförutsättningar.


– Peter Magnusson är en kommunikativ och uppskattad ledare med ett starkt marknadsperspektiv och strategisk höjd. Swecos projektledningsverksamhet är en viktig del av Sweco och ökar i betydelse för både Sweco som helhet och för våra kunder. Med Peter Magnussons mångåriga och breda erfarenhet får vi en trygg ledare med djup kunskap om projektledningsverksamheten och de bästa förutsättningarna för att tillvarata den stora tillväxtpotential som finns, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco Sverige.

– Jag är otroligt stolt och glad över möjligheten att tillsammans med våra engagerade medarbetare få fortsätta utveckla och driva Swecos projektledningsverksamhet. Vår starka kompetens och goda kunskap om våra kunders verksamhet bidrar verkligen till att göra skillnad. Framtiden bjuder på oändliga möjligheter för oss att stötta våra kunder i deras fortsatta utveckling, säger Peter Magnusson.

Peter Magnusson tillträder den 30 juni.

Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med 17.500 medarbetare och med en årsomsättning om cirka 21 Mdr kr.

  

 

 


Ilija Batljan, vd för SBB, genomför årets största affär tillsammans med Riksbyggen.Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, har förvärvat 70 procent av aktierna i Riksbyggens hyresrättsbolag Unobo för ett aktiepris om 2.064 Mkr. Unobo äger idag 5.368 lägenheter i storstadsregioner och/eller universitetsorter med en total uthyrbar area om 372.000 kvm och en årlig hyresintäkt om 432 Mkr. Utöver SBB kommer bolaget att ägas av till 30 procent av säljaren Riksbyggen. Över tid finns en ambition att utöka ägarspridningen till att även omfatta institutionella investerare.

Utöver de 5.368 lägenheterna som redan idag ägs av Unobo har bolaget tecknat avtal med Riksbyggen om förvärv av ytterligare 628 nyproducerade hyresrätter i Västerås, Jönköping, Linköping och Nyköping. Till detta har Unobo även tecknat avsiktsförklaringar avseende förvärv av ytterligare cirka 500 nyproducerade hyresrätter från Riksbyggen i Storstockholm, Göteborg och i Helsingborg. All nyproduktion ska miljöcertifieras och energiförbrukningen ska uppnå Miljöbyggnad Silver. Dessutom skall byggnaderna uppföras med hållbara byggnadsmaterial.

– SBB:s fokus på bostäder samt nyproduktion av bostäder, som den samhällsbyggare vi är, blir ännu starkare genom denna affär där vi går in som majoritetsägare i Unobo. Vi ser väldigt mycket fram emot ett långsiktigt samarbete med Riksbyggen där Riksbyggens starka utvecklingskompetens och goda relationer med svenska kommuner kommer att borga för att Unobo blir en av de ledande renodlade bostadsaktörerna i Sverige, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

– SBB kompletterar Riksbyggen på ett bra sätt och tillsammans med Riksbyggen kommer de att utgöra en trygg och stabil ägarkonstellation i Unobo, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Tillträde är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och är planerat till tredje kvartalet 2021.

Tango Capital Markets och Wistrand Advokatbyrå har varit SBB:s rådgivare i affären.

Fakta

Riksbyggens nya fastighetsbolag Unobo AB bildades i december 2020 då Riksbyggen överförde sina bostadsfastigheter till Unobo AB för att frigöra kapital och kunna öka produktionen av bostäder med cirka 20 procent. Vd för Unobo AB blev Carl-Johan Hansson. Namnet Unobo är hämtat från Riksbyggens första chef – arkitekten, formgivaren och stadsplaneraren Uno Åhrén. Det aktuella befintliga fastighetsbeståndet i Unobo omfattar cirka 5.000 lägenheter i Linköping, Jönköping, Trelleborg, Helsingborg, Höganäs, Östersund, Skellefteå och Umeå. Utöver detta ingår knappt 300 lägenheter i pågående nyproduktionsprojekt samt omfattande framtida investeringsmöjligheter i både det befintliga beståndet och planerad nyproduktion.

  

 

 


Jakob Fyrberg är vd för Emilshus.
Kungsleden har tecknat ett nytt hyresavtal om 32.000 kvm med AA Logistik och ska bygga en ny logistikanläggning på Finnslätten i Västerås. Inflyttning beräknas till sommaren 2024 och hyresavtalet löper under 15 år.

Emilshus har i tre separata affärer förvärvat fastigheter i Kalmar, Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Västervik till ett fastighetsvärde om 179 Mkr med ett totalt årligt hyresvärde om 13,3 Mkr.

I Kalmar
har Emilshus förvärvat två industrifastigheter med en uthyrbar area om 1.900 kvm.

I Gnosjö
har Emilshus förvärvat två industri- och lagerfastigheter om 15.400 kvm från Elbe AB. Säljaren Elbe AB har tecknat ett 15 årigt hyresavtal för samtliga ytor.

Emilshus har förvärvat fyra industri- och lagerfastigheter belägna i Kalmar, Gislaved, Värnamo och Västervik. Fastigheternas totala uthyrbar area uppgår till 21.800 kvm.

Fastigheternas årliga hyresvärde uppgår till 13,3 Mkr med en genomsnittlig återstående avtalslängd om 11 år. Fastigheterna tillträds under Q2 respektive Q3 2021.

– Emilshus fortsätter med hög aktivitet i transaktionsverksamheten. Med dessa tre förvärv växer vi med fastigheter inom främst lätt industri/lager i bra lägen i Småland och med långa hyresavtal, helt i linje med Emilshus strategi, kommenterar Jakob Fyrberg, vd för Emilshus.

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per april 2021 till cirka 400.000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 72 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.


  

 

 


Fastigheten på Königsallee 106 i centrala Düsseldorf, om 26.000 kvm i 17-våningar, uppfördes år 1967 och genomgick en större renovering år 1992.
 

 

 

 

 

 

Christoffer Abramson utnämndes till vd och koncernchef för Catella i februari 2021. Den 15 oktober 2020 blev han CFO för Catella.

 

 

 

 

 

Catella AB har genom sitt dotterbolag Catella Project Capital ingått ett avtal om att förvärva Königsallee 106 i centrala Düsseldorf. Genom avtalet är Catellas ambition att bidra till utvecklingen av centrala Düsseldorf med hållbarhet, energieffektivitet och modern stadskvalitet i fokus. Total investering beräknas till 250 miljoner euro, cirka 2.533 Mkr, och Catellas andel av projektet är 23 procent.

Investeringen är ett stort steg i arbetet med företagets starkare fokus på fastighetssegmentet inom affärsområdet Principal Investments. Strategin är att växa genom egna investeringar och investeringar tillsammans med utvalda partners, i detta fall WPV, ett pensionsföretag som förvaltar över fyra miljarder euro på den tyska marknaden. Catella kommer nu tillsammans med partners att fokusera på de långsiktiga förbättringsplanerna för denna byggnad om 26.000 kvm. i Düsseldorfs centrala affärsdistrikt.

– Det är glädjande att ha ingått detta avtal genom vårt lokala tyska team i Catella Project Management och är glada över att samarbeta med WPV i denna viktiga transaktion. Utvecklingen tillsammans med de andra investeringarna i Tyskland, samt logistikfastigheter i Frankrike, Spanien och Sverige tydliggör Catellas ambition att framgångsrikt öka egna fastighetsinvesteringar och partnerskap i hela Europa. Hittills har nästan 700 Mkr av Catellas kapital investerats för att bidra till bolagets långsiktiga avkastningsmål. Vi ser stora möjligheter för framtida partnerskap och att växa vår fastighetsportfölj inom Principal Investments i hela Europa, säger Christoffer Abramson, vd för Catella


Sida 10 av 1301