18 april 2021

Redaktionen

fredag, 16 april 2021 16:05

ByggPartner bygger vårdboende i Gagnef

 

 

 


Det nya vård- och omsorgsboendet för äldre kommer byggas i Högsveden i Dalarna och får 60 platser. Entreprenadsumman är 168 Mkr.

Det nya vård- och omsorgsboendet för äldre i Mockfjärd kommer att uppföras av ByggPartner tillsammans med Gagnefs kommun i Dalarna via ett partneringprojekt. Det står klart efter att parterna nu tecknat kontrakt för fas 2.

Boendet kommer att byggas i Högsveden och får 60 platser, inklusive tillagningskök. Stommen byggs i massivträ i två våningar plus fläktrum och utgörs av en central del med gemensamhetsutrymmen och från denna tre utstickande boendedelar.

– Huset får formen av en högaffel, vilket både skapar intressanta kopplingar till landsbygden och ger en spännade arkitektur, säger Johan Karlsson, entreprenadchef på ByggPartner.

Entreprenadsumman är 168 Mkr och går in i ByggPartners orderbok för Q2 2021.

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. ByggPartner har cirka 460 medarbetare. År 2020 omsatte bolaget cirka 1,9 Mdr kr med en rörelsemarginal om 3,7 procent. ByggPartner är noterat på Nasdaq First North Premier.

 

 

 


Projektet Järla Station omfattar cirka 150 bostadsrätter i Järla sjö, Nacka, med preliminärt tillträde år 2024.

Amasten tillträder utestående 50 procent av projektet Järla Station i Nacka. Projektet har sedan Q3 2017 drivits inom ramen för ett finansiellt JV-samarbete med Partners Group. Amasten slutför nu den transaktion som avtalades i Q4 2020 genom att tillträda de utestående aktierna i projektbolaget för Järla Station.

Köpeskillingen motsvarar investerat belopp i projekt. Amasten har även träffat en uppgörelse avseende det ursprungliga fastighetsförvärvet som innebär att det inte kommer att utgå några ytterligare tilläggsköpeskillingar oavsett utfall i kommande detaljplan. Förvärvet bedöms inte ge någon omedelbar resultateffekt.

– Jag är nöjd över att Amasten nu har full kontroll över projektet, som har ett fantastiskt läge i Nacka, säger Mikael Rånes, vd för Amasten Fastighets AB.

I området planeras bostäder, handel, service, restauranger och en av de tre nya tunnelbanestationerna som planeras i Nacka, stationen Järla. Amastens byggplan innehåller 9.200 kvm BTA. 

 

 


Trelleborgs kommun, Balder och Skanska, ska gemensamt utveckla knappt en tredjedel av de 5.000 bostäder som kommunen planerar för inom det befintliga hamnområdet.


Trelleborgs kommun har undertecknat en avsiktsförklaring med Balder och Skanska i syfte att utveckla nya attraktiva stadsdelar i Trelleborg. Det innebär att Trelleborgs kommun, Balder och Skanska gemensamt ska utveckla knappt en tredjedel av de 5.000 bostäder som kommunen planerar för inom det befintliga hamnområdet - i bästa söderläge, nära hav, kollektivtrafik och resten av Europa.

Avsiktsförklaringen med Balder och Skanska innebär att de tre parterna ska bilda ett bolag där kommunens ägarandel är 50 procent och bolagens vardera 25 procent. Det gemensamma bolaget ska äga mark och utveckla en attraktiv stadsdel, motsvarande 30 procent av de planerade byggrätterna i det gamla hamnområdet som är en del av projektet som går under namnet Sjöstaden. Genom samarbetet tar kommunen ett stort steg framåt i utvecklingen av Trelleborg och i omvandlingen av hamn- och industriområdet.

– Det är glädjande att Balder och Skanska ser potential i Trelleborg, och att två så stabila aktörer vill vara med och förverkliga våra planer och visioner. Jag ser det som ett kvitto på att vi tänker rätt - och att det finns ett stort intresse i branschen för Trelleborgs kommun, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

– Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i Trelleborg och Sjöstaden, och vi har fått ett trevligt och professionellt bemötande av kommunen, säger Erik Selin, vd för Balder.

– Vi är väldigt glada över att få möjlighet att delta i stadsutvecklingen av Trelleborg tillsammans med kommunen och Balder. Områdets och stadens läge ökar i attraktivitet med den nya järnvägsförbindelsen som är på plats samt den planerade ringvägen. Tillsammans med kommunen och Balder är vi en stark trio och ser fram emot att få erbjuda fina boendekvalitéer likväl som samhällsservice och ett kommersiellt utbud, säger Daniel Fex, affärs- och produktutvecklare på Skanska.

Omvandlingen av stora delar av hamnområdet och det intilliggande industriområdet är en viktig del i Trelleborgs största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Området, som länge utgjort en barriär mellan staden och havet, ska bli till nya stadsdelar med bostäder, service och mötesplatser. En ny sandstrand ska skapas och vattenkontakt längs med en sträcka på totalt fem kilometer tillföras – i direkt anslutning till befintlig stad.

– Det finns stora fördelar för oss som kommun att samarbeta med fastighetsbolagen i ett tidigt skede. Att vi har branschen med oss redan nu innebär att vi har bättre möjligheter att skapa en god stadsmiljö och säkerställa genomförandet, säger Fredrik Geijer, kommundirektör i Trelleborgs kommun.

Genom omvandlingen stärker Trelleborg sin roll som regional kärna. Nya bostäder i ett attraktivt läge på pendlingsavstånd till Malmö, Lund och även Köpenhamn bidrar till att avhjälpa bostadsbristen i MalmöLund-regionen. Samtidigt kan Trelleborg, som har ökande befolkningssiffror varje år sedan 1985, fortsätta att växa på ett långsiktigt hållbart sätt.

Utvecklingen är också i linje med kommunens översiktsplan där både hamn- och industriområdet pekas ut som strategiska platser att bebygga med nya stadsdelar.

Genom stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 planerar Trelleborgs kommun för nya attraktiva stadsdelar med 7.000 bostäder, service och rekreation. Projektet innebär även satsningar på infrastruktur och näringsliv. Östra verksamhetsområdet ska omvandlas till Business Center Trelleborg med ett unikt läge för logistik och omlastning av gods mellan sjöfart, väg och järnväg.

Utbyggnaden av den nya hamnen i ett östligt läge pågår och beräknas vara helt klar i slutet på 2025. Nybyggnation inom området för avsiktsförklaringen har som målsättning att kunna påbörjas i nära anslutning till hamnens flytt.


fredag, 16 april 2021 10:08

NCC utvecklar KY Building i Helsingfors

 

 

 


NCC Property Development köpte fastigheten av KY Foundation i Helsingfors i december 2020. Foto: Julio H. Orduña Sánchez, OlaDesign


NCC har köpt och startar nu ombyggnad av den anrika och centralt belägna fastigheten KY Building i Helsingfors. Fastigheten som tidigare använts av en studentorganisation kommer att renoveras och byggas om till ett modernt, hållbart och multifunktionellt kontorskvarter.

NCC Property Development köpte fastigheten av KY Foundation, en studentorganisation vid Aalto-universitets handelshögskola, i december 2020. Fastigheten ligger i centrala Helsingfors, och projektet omfattar cirka 7.500 kvm

– Vi bygger om denna hörnfastighet och skapar en plats för framtidens mobila arbetsliv med flexibla och moderna kontorslokaler med närhet till service. Det centrala läget ger utmärkta trafikförbindelser och skyltläge, det vill säga ett bra val för ett huvudkontor, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.

Fastigheten kommer att döpas till Kulma21 (Hörn21) och får kontor på de sex översta planen, med ytor för service och en ny framträdande entré i bottenplan. Fastigheten kommer även ha ett källarplan med eventytor samt en takterrass.

Byggnaden kommer att vara den första i Finland som kommer certifieras med nivå Excellent enligt de senaste kriterierna i BREEAM miljöklassificeringssystem för renoveringsprojekt. Finska Museiverket klassar även byggnaden som kulturmiljö av betydande nationellt värde.

– NCC har en lång erfarenhet av att renovera och bygga om byggnader med historiskt värde och vi vet hur vi ska ge dem ny glans och anpassa dem för framtiden men samtidigt respektera och vårda dess historia. KY-byggnaden kommer att förbli ett landmärke även i framtiden, säger Joachim Holmberg.

Projektet genomförs i affärsområde NCC Property Development och entreprenaden orderregistrerades i affärsområde NCC Building Nordics i första kvartalet 2021.

Renoveringsarbetena inleds i april 2021 och beräknas vara klara under 2023. 

 

 


 

 

 

 

 

 


Årsstämman i HSB Riksförbund ska i maj 2021 välja en ny ordförande. Detta då nuvarande förbundsordförande Anders Lago meddelat att han, efter tio år på posten, inte ställer upp för omval. HSB Stockholm är en av flera föreningar som nominerat Jonas Nygren (bilden).

Jonas Nygren
har lång erfarenhet av bostadspolitik och av att leda och utveckla stora organisationer, både som förtroendevald och som högsta tjänsteman. Han var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg stad under åren 2010-2016, och han kommer närmast från ett femårigt förordnande som förbundschef på Hyresgästföreningen. Under 2017 utsågs vidare Jonas Nygren av regeringen som särskild utredare för att inrätta den statliga myndigheten Delegationen mot segregation.

– När vi ser till HSBs behov utifrån den kravprofil som funnits är vi övertygade om att Jonas Nygren är rätt kandidat. Såväl hans erfarenheter som värderingar och personliga egenskaper skulle vara en tillgång i det fortsatta arbetet med att utveckla HSB. Det är också ett plus att Jonas Nygren är ett välkänt namn i samhällsdebatten och att han har byggt upp ett förtroende i branschen, säger Jenny Hjalmarsson, ordförande för HSB Stockholm.

Jonas Nygren har i olika roller i fastighetsbranschen, bland annat som styrelseledamot i flera fastighetsbolag, fått en god insikt och kunskap i allt från exploateringsfrågor till långsiktig lönsam förvaltning av fastigheter. Han har också haft ett flertal andra styrelseuppdrag, bland annat som ledamot i Scouternas nationella styrelse och styrelsen för Fremia, arbetsgivarorganisationen för kooperativa företag och ideell sektor.

– Det är med stor ödmjukhet jag tackat ja till nomineringen. Jag ser att HSB har en avgörande roll att spela för att lösa de stora utmaningar som finns på bostadsmarknaden i hela landet. En bostadsmarknad som inte fungerar påverkar hela samhället negativt, både på individnivå och samhällsekonomiskt. Jag kan därför inte tänka mig ett viktigare uppdrag, säger Jonas Nygren

 

 

 


Antalet säljstartade bostäder i Stockholms län har ökat med 12,3 procent under första kvartalet 2021, i jämförelse med samma period år 2020.


Trots pandemin så ökande antalet säljstartade lägenheter förra året markant i Stockholms län. Och den positiva trenden håller i sig.

– Det är ett fortsatt mycket bra läge på marknaden och antalet säljstartade lägenheter har ökat med hela 12,3 procent under första kvartalet i år i jämförelse med år 2020. Många projekt hinner också sälja slut redan samma månad som de säljstartade
, berättar Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion.

Marknaden för nyproduktion i Stockholms län står sig fortsatt mycket stark. Det bekräftar Svensk Nyproduktions kvartalsrapport som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

– Vi ser ett stort intresse och efterfrågan på nyproducerade bostäder i Stockholms län just nu. Trots pandemin ökade marknaden förra året mer än den gjort på länge och den positiva trenden håller i sig, säger Lars Björkstrand.

Utöver att antalet säljstartade bostäder ökat med 12,3 procent första kvartalet i år, i jämförelse med förra året, så är också snittpriset per kvadratmeter högt. Även bostädernas medelyta har ökat.

– Med andra ord är det inte bara fler nyproducerade bostäder som säljstartats i Stockholms län utan de är också större och går för ett högre pris än de gjorde vid samma tidsperiod förra året. Vi tror att den tidigt höga aktiviteten skulle kunna vara en indikation på att säljstarterna kommer att spridas jämnare över det kommande året, säger Lars Björkstrand.

Svensk Nyproduktions kvartalsrapport visar även att det är en större andel småhus som säljstartat hittills i år jämfört med förra året, drygt 30 procent i år medan siffran låg på 21,3 procent förra året.

– En annan trend vi ser är att en högre andel av de säljstartade lägenheterna är äganderätter. Hela 17, 9 procent under första kvartalet i år i jämförelse med endast 5,7 procent förra året, tillägger Lars Björkstrand. 

 

 


Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa och Patrik Andersson, vd för Brunswick Real Estate.


Nyfosa avser att långsiktigt bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj på den finska fastighets­marknaden tillsammans med Brunswick Real Estate. I dag saknas ett opportunistiskt fastighetsbolag som Nyfosa i Finland och Nyfosa bedömer att det finns goda affärsmöjligheter. Nyfosa bildar med Brunswick Real Estate ett bolag med målet att bygga upp ett fastighetsbestånd om cirka 7 Mdr kr inom fem år.

Förvärvsfokus kommer vara brett och i linje med Nyfosas verksamhet på den svenska marknaden. Med inriktning på finska regionsstäder inkluderas alla fastighetskategorier förutom bostäder. Nyfosa ser möjlighet att skapa en bred fastighetsportfölj som bidrar positivt till tillväxten i kassaflöde per aktie.

Brunswick Real Estate, med närvaro i Finland sedan år 2006 och ett gediget track record i den finska marknaden, kommer driva den operativa verksamheten avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor genom ett förvaltningsuppdrag. Bolaget ägs initialt till 90 procent av Nyfosa och till 10 procent av Brunswick Real Estate.

– Efter att ha följt den finska marknaden en tid ser vi att det finns attraktiva affärsmöjligheter här som kan bidra med god avkastning. Ambitionen är hög och vårt mål är att växa snabbt, förutsatt att vi hittar rätt affärer. Med de båda bolagens gemensamma styrkor, samt en stark kapital- och bankmarknad, har vi rätt förutsättningar att nå dit. Vi har en pipeline med affärer som vi utvärderar, säger Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

– Vi är mycket glada att få bredda vår redan etablerade verksamhet i Finland och i synnerhet att få göra det med Nyfosa som är snabbfotade och transaktionsorienterade. Våra kompletterande kompetenser, och Brunswicks proaktiva förvaltning med fokus på mätbar hållbarhet, skapar det bästa utgångsläget för ett lyckat investeringsmandat., kommenterar Patrik Andersson, vd för Brunswick Real Estate.


 

 

 


 

 

 

 

 

 


Fastighetskonsulten JLL expanderar och förstärker Capital Markets med fyra nya medarbetare. Teamet utökas med en director, två senior associate och en associate.

Mimmi Gade
börjar i slutet av juni 2021 som director. Hon kommer närmast från Cushman & Wakefield och har bred erfarenhet inom transaktionsrådgivning.

Som senior associate börjar Henrik Wiksell den 26 april 2021 och Lukas Theander den 24 maj 2021. Henrik Wiksell kommer närmast från Croisette och Lukas Theander från Savills.

Den 16 augusti 2021 börjar Hilda Stensson som associate. Hon kommer närmast från avslutade studier till civilingenjör Lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola.

– Det är mycket glädjande att vi rekryterar fyra nya medarbetare som kommer att bidra till JLL:s fortsatta utveckling. Vi ser en fortsatt hög aktivitet i marknaden och vi har flyttat fram våra positioner och vårt avtryck i marknaden rejält sedan i höstas. Under första kvartalet i år hade vi den högsta marknadsandelen av alla säljrådgivare i Datscha Broker Rankings – och det är bara en del av vad vi gör inom Capital Markets. Vi har en hög ambitionsnivå och att vi knyter dessa personer till vårt team gör att vi kommer ett steg närmare vår målsättning att vara en ledande fastighetsrådgivare, säger Daniel Anderbring, Head of Capital Markets, JLL Sverige.

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Med verksamhet i över 80 länder och 91.000 medarbetare, rankas JLL bland världens 500 största företag av tidningen Fortune.

I Sverige har JLL  kontor i Stockholm och Göteborg som erbjuder rådgivning inom transaktioner, finansiering, finansiell riskhantering, uthyrning, hyresgästrepresentation, analys och värdering.

 

 

 


Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB.
Samhällsbyggnadsbolaget, SBB förvärvar ett bestånd med nio fastigheter inom utbildning och vård från WasaGroup Funds Oy, tre ytterligare vårdfastigheter i Finland genom kompletteringsförvärv samt ett bestånd i Malmö/Lund-regionen med i huvudsak bostäder, sammanlagt 99 lägenheter.

Den totala hyresintäkten uppgår till 34,3 Mkr med ett driftnetto om 28,2 Mkr. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 22.000 kvm. De finska fastigheterna är framförallt lokaliserade i sydvästra Finland. Den genomsnittliga kontraktslängden för samhällsfastigheterna uppgår till drygt 13 år och drygt 75 procent av byggnaderna är uppförda inom den senaste fem-årsperioden.

– SBB fortsätter att expandera inom våra prioriterade segment med ett välförvaltat bostadsbestånd i Malmö/Lund-regionen samt nybyggda samhällsfastigheter i Finland med bland annat 20-åriga hyresavtal med Alkio College i Jyväskylä och Sievi kommun, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.


 

 

 


NCC bygger en 22 meter hög anläggningen för PlatinumCars vid norra infarten till Helsingborg. Nybygget omfattar en exklusiv bilhall i tre plan med exponeringsytor för 100 bilar, verkstad, lokaler för rekonditionering, foliering och tvätt samt kontor och mötesytor med hotellkänsla, totalt 7.400 kvm. Rendering: TEA


NCC ska på uppdrag av PlatinumCars bygga en bilhall för exklusiva bilar i Helsingborg. NCC har tidigare byggt en liknande anläggning i Norrköping åt samma kund.

– Vår försäljning ökar stadigt varje år och för att kunna erbjuda våra kunder i Öresundsregionen närhet och bättre service expanderar vi med ytterligare en bilhall. Samverkan med NCC fungerade väldigt bra vid byggnationen av vår anläggning i Norrköping, så jag ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet i Helsingborg, säger Sigge Bilajbegovic, vd för PlatinumCars.

Den 22 meter höga anläggningen blir ett spektakulärt blickfång vid norra infarten till Helsingborg. NCC:s uppdrag innebär nybyggnation av en exklusiv bilhall i tre plan med exponeringsytor för 100 bilar, verkstad, lokaler för rekonditionering, foliering och tvätt samt kontor och mötesytor med hotellkänsla, totalt 7.400 kvm. Projekteringsarbete påbörjas omgående och byggstart beräknas bli hösten 2021.

För sju år sedan byggde NCC PlatinumCars första bilhall i Norrköping och några år senare byggde NCC till den så att den därefter blev en av Europas största sportbilscenter
. Bilhallen i Helsingborg planeras att bli i motsvarande storlek inom några år.

– När PlatinumCars nu expanderar sin verksamhet till Öresundsregionen är det roligt att NCC får förtroendet att för tredje gången vara med i företagets framtidssatsning. Bilhallen har många speciella lösningar, bland annat hög takhöjd och stora spännvidder, där NCC:s bredd och erfarenhet av komplexa projekt kommer väl till pass, säger David Fritzson-Bratt, affärschef för NCC Building Sweden.

Uppdraget är en totalentreprenad och orderregistreras i andra kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.


Sida 1 av 1244