19 april 2021

Redaktionen

 

 

 


Skandia Fastigheter totalrenoverar cirka 3.900 kvm i en del av fastigheten Göteborg Sannegården 734:132 i stadsdelen Eriksberg, åt Donnergymnasiet.

Skandia Fastigheters nyförvärvade samhällsfastighet i Göteborg kommer efter en totalrenovering att husera Donnergymnasiet i Göteborg. Säljare är Aspelin Ramm Fastigheter och AF Projektutveckling.

Fastigheten omfattar cirka 3.900 kvm och är en del av Göteborg Sannegården 734:132 i stadsdelen Eriksberg. Under 2021 totalrenoveras byggnaden åt Donnergymnasiet, som ingår i AcadeMedia-koncernen. Gymnasiet har funnits i grannfastigheten i 20 år och snart går flytten till de nya lokalerna, som optimerats för modern skolverksamhet.

– Vi har de senaste åren utökat innehavet av samhällsfastigheter och ser fram emot att fortsätta denna satsning. Med vår bredd av fastighetstyper har vi de bästa förutsättningarna att bidra till Donnergymnasiets verksamhet. Vi äger och förvaltar allt ifrån förskolor till universitet, äldreboenden och fastigheter för vård. Dessutom tillför vi värde genom samverkan med vår förvaltning inom bostäder, kontor och handelsplatser, säger Markus Pfister, chef för Samhällsfastigheter & Kontor på Skandia Fastigheter.

Tillträde beräknas ske 1 december i år och hyresavtalet löper på 15 år.

– Efter vår ombyggnad från kontor till skola känns det bra att nu lämna över till en långsiktig ägare och förvaltare som Skandia Fastigheter, och vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling av resterande delar av fastigheten, kommenterar Jonas Skingley, vd för AF Projektutveckling och Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter, som utvecklat fastigheten tillsammans.

 

 

 


Med sitt 80 meter höga torn är Ferring/Neroport ett landmärke och en av de högsta byggnaderna i Danmark. Fastigheten ligger i Ørestad, mittemellan citykärnan och Köpenhamns flygplats. ). Total uthyrbar area: 32.477 kvm inklusive garage och ekonomisk uthyrningsgrad: cirka 34 procent när Ferring flyttat ut.

Castellum har ingått avtal med Genesta om att sälja fastigheten Sundby Overdrev på adressen Kay Fiskers Plads 9-11 i Köpenhamn. Köpeskillingen 778 MDKR, cirka 1,06 Mdr kr, är i nivå med senaste värdering i Q4 2020.

– Fastigheten har varit i Castellums ägo sedan förvärvet av Norrporten och gett en bra avkastning under dessa fem år. När fastigheten nu blir nästan helt vakant väljer vi att sälja och investera i andra kontors- och logistikfastigheter via nyproduktion och förvärv. Vår strategi att växa i Norden och tillväxtmarknader som Köpenhamn ligger fast, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

Castellum är en av Nordens största aktörer inom kontor och lager/logistik. Kvar i portföljen i Köpenhamn finns kontor och logistikfastigheter till ett värde av 4 miljarder danska kronor, cirka 5,44 Mdr kr,

Affären i korthet
Castellum säljer fastigheten Kay Fiskers Plads 9-11, 2300, Köpenhamn S. Försäljningspris netto: 778 miljoner danska kronor efter avdrag för uppskjuten skatt och kostnader på cirka 45 miljoner danska kronor. Frånträdesdag: 1 juli 2021. Hyresvärde: cirka 65 miljoner danska kronor. Ekonomisk uthyrningsgrad: cirka 34 procent (när Ferring flyttat ut). Total uthyrbar area: 32.477 kvm inklusive garage. Adress: Kay Fiskers Plads 9 och 11, 2300 Copenhagen S .Köpare: Genesta (GNRE Fund lllDenmark BidCo lApS).

Med sitt 80 meter höga torn är Ferring/Neroport ett landmärke och en av de högsta byggnaderna i Danmark. Fastigheten ligger i Ørestad, mittemellan citykärnan och Köpenhamns flygplats och drar nytta av utmärkta kommunikationer med tunnelbanan och regionaltåget rätt utanför dörren.

När den nuvarande ankarhyresgästen Ferring Pharmaceuticals flyttar ut startar Genesta en omfattande renovering. I kombination med det utmärkta läget blir fastigheten en modern och attraktiv produkt på hyresgästmarknaden.

– Den här unika fastigheten har stort potential. Genesta vill skapa något som verkligen tillgodoser kontorshyresgästers nya och förändrade behov, kommenterar David Neil, vd för Genesta.

 

 

 


Grand Hôtels huvudbyggnad med nyrenoverad fasad år 2018.

 

 


Vecturas fastighet Forskaren kommer att omfatta 24.000 kvm för ett nytt innovationscenter inom life science i Hagastaden, som beräknas stå klart för inflyttning årsskiftet 2023/2024. Vectura kommer att fokusera ytterligare på bolagets kärnverksamhet samhällsfastigheter och kontor samt frigöra kapital under gynnsamma marknadsförhållanden för att finansiera planerad expansion.


Vectura säljer fastigheten Grand Hôtel i Stockholm. Avyttringen sker i samband med att Vecturas ägarbolag Patricia Industries, en del av Investor AB, har ingått avtal om att sälja Grand Group och fastigheten Grand Hôtel till FAM AB. Transaktionsvärdet för fastigheten Grand Hôtel uppgår till cirka 3,6 Mdr kr och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2021. Köparen FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Vectura kommer att fokusera ytterligare på bolagets kärnverksamhet samhällsfastigheter och kontor samt frigöra kapital under gynnsamma marknadsförhållanden för att finansiera planerad expansion.

– Vi ser försäljningen som en möjlighet att renodla vår portfölj och öka den ekonomiska flexibiliteten för fortsatt tillväxt inom våra fokusområden samhällsfastigheter och kontor. Idag investerar vi cirka 4 miljarder i våra pågående projekt och hoppas kunna accelerera än mer. Vi fortsätter att utveckla för långsiktig förvaltning och ser samtidigt positivt på ytterligare förvärvsmöjligheter. Vi har de senaste åren stärkt organisationen och rekryterat för fortsatt tillväxt, säger Joel Ambré, vd för Vectura.

Idag gör Vectura omfattande kontorssatsningar med koppling till life science. En stor satsning är Forskaren som blir ett nytt life-science center i centrala Hagastaden där forskning, vård och näringsliv möts. Tillsammans med NextStep utvecklar Vectura GoCo Health Innovation City i Mölndal som blir ett innovationskluster i syfte att accelerera svensk hälsoinnovation. I nuläget pågår även omvandlingen av Bromma sjukhus till ett vitaliserat vård- och omsorgshus inom segmentet samhällsfastigheter.

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vi verkar inom segmenten samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter och utvecklar vård- och omsorgsboenden, vårdfastigheter, kontor och hotell för eget ägande. Vårt fastighetsbestånd består av fastigheter som bär på ett rikt kulturhistoriskt arv, moderna och nyproducerade fastigheter till innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.

Marcus Wallenberg är styrelseordförande i FAM. Jacob Wallenberg är styrelseordförande i Investor.

Säljarens Vecturas styrelseordförande är Mats Wäppling. Övriga ledamöter i Vectura är Gustaf Hermelin, Bo Liffner och Katarina Mellström.

Historik Grand Hôtel
Fransmannen Jean-François Régis Cadier fick uppdraget att fundera på ett nytt exklusivt storhotell i Stockholm. Som arkitekt valde han Axel Kumlien. De första ritningarna var klara i februari 1872. Byggarbetena utfördes av byggmästaren Hans Jacob Hallström och påbörjades i mars 1872. På försommaren 1874 kunde hotellet ta emot de första gästerna.

År 1889 förvärvades det närliggande Bolinderska palatset som införlivades med hotellet och tio år senare 1899 påbyggdes hotellet och fick en ny fasad.År 1909 tillkom Grand Hôtel Royal med Vinterträdgården, byggt som ett annex till det ursprungliga hotellet under Wilhelmina Skoghs ledning. År 1926 genomfördes en om ombyggnad och modernisering där byggnaden fick en fasad utformad av arkitekten Ivar Tengbom.

Efter andra världskriget, då resandeströmmen till Sverige tog fart på allvar, fattade Marcus Wallenberg intresse för hotellbranschen. Han började med att köpa 50 procent av aktiestocken i Carlton Hotell. Hans nästa stora hotellinvestering blev Grand Hôtel då han den 1 januari 1968 via Carlton Hotell förvärvade hotellet. Nyheten blev en smärre sensation att det ”lilla” hotellet Carlton skulle gå in som ägare, med stor oro bland hotellets personal. Faran över blåstes dock när det kom framkom att det var Marcus Wallenberg som låg bakom det hela. Marcus Wallenberg blev vid övertagandet hotellets styrelseordförande.

fredag, 16 april 2021 16:05

ByggPartner bygger vårdboende i Gagnef

 

 

 


Det nya vård- och omsorgsboendet för äldre kommer byggas i Högsveden i Dalarna och får 60 platser. Entreprenadsumman är 168 Mkr.

Det nya vård- och omsorgsboendet för äldre i Mockfjärd kommer att uppföras av ByggPartner tillsammans med Gagnefs kommun i Dalarna via ett partneringprojekt. Det står klart efter att parterna nu tecknat kontrakt för fas 2.

Boendet kommer att byggas i Högsveden och får 60 platser, inklusive tillagningskök. Stommen byggs i massivträ i två våningar plus fläktrum och utgörs av en central del med gemensamhetsutrymmen och från denna tre utstickande boendedelar.

– Huset får formen av en högaffel, vilket både skapar intressanta kopplingar till landsbygden och ger en spännade arkitektur, säger Johan Karlsson, entreprenadchef på ByggPartner.

Entreprenadsumman är 168 Mkr och går in i ByggPartners orderbok för Q2 2021.

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. ByggPartner har cirka 460 medarbetare. År 2020 omsatte bolaget cirka 1,9 Mdr kr med en rörelsemarginal om 3,7 procent. ByggPartner är noterat på Nasdaq First North Premier.

 

 

 


Projektet Järla Station omfattar cirka 150 bostadsrätter i Järla sjö, Nacka, med preliminärt tillträde år 2024.

Amasten tillträder utestående 50 procent av projektet Järla Station i Nacka. Projektet har sedan Q3 2017 drivits inom ramen för ett finansiellt JV-samarbete med Partners Group. Amasten slutför nu den transaktion som avtalades i Q4 2020 genom att tillträda de utestående aktierna i projektbolaget för Järla Station.

Köpeskillingen motsvarar investerat belopp i projekt. Amasten har även träffat en uppgörelse avseende det ursprungliga fastighetsförvärvet som innebär att det inte kommer att utgå några ytterligare tilläggsköpeskillingar oavsett utfall i kommande detaljplan. Förvärvet bedöms inte ge någon omedelbar resultateffekt.

– Jag är nöjd över att Amasten nu har full kontroll över projektet, som har ett fantastiskt läge i Nacka, säger Mikael Rånes, vd för Amasten Fastighets AB.

I området planeras bostäder, handel, service, restauranger och en av de tre nya tunnelbanestationerna som planeras i Nacka, stationen Järla. Amastens byggplan innehåller 9.200 kvm BTA. 

 

 


Trelleborgs kommun, Balder och Skanska, ska gemensamt utveckla knappt en tredjedel av de 5.000 bostäder som kommunen planerar för inom det befintliga hamnområdet.


Trelleborgs kommun har undertecknat en avsiktsförklaring med Balder och Skanska i syfte att utveckla nya attraktiva stadsdelar i Trelleborg. Det innebär att Trelleborgs kommun, Balder och Skanska gemensamt ska utveckla knappt en tredjedel av de 5.000 bostäder som kommunen planerar för inom det befintliga hamnområdet - i bästa söderläge, nära hav, kollektivtrafik och resten av Europa.

Avsiktsförklaringen med Balder och Skanska innebär att de tre parterna ska bilda ett bolag där kommunens ägarandel är 50 procent och bolagens vardera 25 procent. Det gemensamma bolaget ska äga mark och utveckla en attraktiv stadsdel, motsvarande 30 procent av de planerade byggrätterna i det gamla hamnområdet som är en del av projektet som går under namnet Sjöstaden. Genom samarbetet tar kommunen ett stort steg framåt i utvecklingen av Trelleborg och i omvandlingen av hamn- och industriområdet.

– Det är glädjande att Balder och Skanska ser potential i Trelleborg, och att två så stabila aktörer vill vara med och förverkliga våra planer och visioner. Jag ser det som ett kvitto på att vi tänker rätt - och att det finns ett stort intresse i branschen för Trelleborgs kommun, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

– Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i Trelleborg och Sjöstaden, och vi har fått ett trevligt och professionellt bemötande av kommunen, säger Erik Selin, vd för Balder.

– Vi är väldigt glada över att få möjlighet att delta i stadsutvecklingen av Trelleborg tillsammans med kommunen och Balder. Områdets och stadens läge ökar i attraktivitet med den nya järnvägsförbindelsen som är på plats samt den planerade ringvägen. Tillsammans med kommunen och Balder är vi en stark trio och ser fram emot att få erbjuda fina boendekvalitéer likväl som samhällsservice och ett kommersiellt utbud, säger Daniel Fex, affärs- och produktutvecklare på Skanska.

Omvandlingen av stora delar av hamnområdet och det intilliggande industriområdet är en viktig del i Trelleborgs största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Området, som länge utgjort en barriär mellan staden och havet, ska bli till nya stadsdelar med bostäder, service och mötesplatser. En ny sandstrand ska skapas och vattenkontakt längs med en sträcka på totalt fem kilometer tillföras – i direkt anslutning till befintlig stad.

– Det finns stora fördelar för oss som kommun att samarbeta med fastighetsbolagen i ett tidigt skede. Att vi har branschen med oss redan nu innebär att vi har bättre möjligheter att skapa en god stadsmiljö och säkerställa genomförandet, säger Fredrik Geijer, kommundirektör i Trelleborgs kommun.

Genom omvandlingen stärker Trelleborg sin roll som regional kärna. Nya bostäder i ett attraktivt läge på pendlingsavstånd till Malmö, Lund och även Köpenhamn bidrar till att avhjälpa bostadsbristen i MalmöLund-regionen. Samtidigt kan Trelleborg, som har ökande befolkningssiffror varje år sedan 1985, fortsätta att växa på ett långsiktigt hållbart sätt.

Utvecklingen är också i linje med kommunens översiktsplan där både hamn- och industriområdet pekas ut som strategiska platser att bebygga med nya stadsdelar.

Genom stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 planerar Trelleborgs kommun för nya attraktiva stadsdelar med 7.000 bostäder, service och rekreation. Projektet innebär även satsningar på infrastruktur och näringsliv. Östra verksamhetsområdet ska omvandlas till Business Center Trelleborg med ett unikt läge för logistik och omlastning av gods mellan sjöfart, väg och järnväg.

Utbyggnaden av den nya hamnen i ett östligt läge pågår och beräknas vara helt klar i slutet på 2025. Nybyggnation inom området för avsiktsförklaringen har som målsättning att kunna påbörjas i nära anslutning till hamnens flytt.


fredag, 16 april 2021 10:08

NCC utvecklar KY Building i Helsingfors

 

 

 


NCC Property Development köpte fastigheten av KY Foundation i Helsingfors i december 2020. Foto: Julio H. Orduña Sánchez, OlaDesign


NCC har köpt och startar nu ombyggnad av den anrika och centralt belägna fastigheten KY Building i Helsingfors. Fastigheten som tidigare använts av en studentorganisation kommer att renoveras och byggas om till ett modernt, hållbart och multifunktionellt kontorskvarter.

NCC Property Development köpte fastigheten av KY Foundation, en studentorganisation vid Aalto-universitets handelshögskola, i december 2020. Fastigheten ligger i centrala Helsingfors, och projektet omfattar cirka 7.500 kvm

– Vi bygger om denna hörnfastighet och skapar en plats för framtidens mobila arbetsliv med flexibla och moderna kontorslokaler med närhet till service. Det centrala läget ger utmärkta trafikförbindelser och skyltläge, det vill säga ett bra val för ett huvudkontor, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.

Fastigheten kommer att döpas till Kulma21 (Hörn21) och får kontor på de sex översta planen, med ytor för service och en ny framträdande entré i bottenplan. Fastigheten kommer även ha ett källarplan med eventytor samt en takterrass.

Byggnaden kommer att vara den första i Finland som kommer certifieras med nivå Excellent enligt de senaste kriterierna i BREEAM miljöklassificeringssystem för renoveringsprojekt. Finska Museiverket klassar även byggnaden som kulturmiljö av betydande nationellt värde.

– NCC har en lång erfarenhet av att renovera och bygga om byggnader med historiskt värde och vi vet hur vi ska ge dem ny glans och anpassa dem för framtiden men samtidigt respektera och vårda dess historia. KY-byggnaden kommer att förbli ett landmärke även i framtiden, säger Joachim Holmberg.

Projektet genomförs i affärsområde NCC Property Development och entreprenaden orderregistrerades i affärsområde NCC Building Nordics i första kvartalet 2021.

Renoveringsarbetena inleds i april 2021 och beräknas vara klara under 2023. 

 

 


 

 

 

 

 

 


Årsstämman i HSB Riksförbund ska i maj 2021 välja en ny ordförande. Detta då nuvarande förbundsordförande Anders Lago meddelat att han, efter tio år på posten, inte ställer upp för omval. HSB Stockholm är en av flera föreningar som nominerat Jonas Nygren (bilden).

Jonas Nygren
har lång erfarenhet av bostadspolitik och av att leda och utveckla stora organisationer, både som förtroendevald och som högsta tjänsteman. Han var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg stad under åren 2010-2016, och han kommer närmast från ett femårigt förordnande som förbundschef på Hyresgästföreningen. Under 2017 utsågs vidare Jonas Nygren av regeringen som särskild utredare för att inrätta den statliga myndigheten Delegationen mot segregation.

– När vi ser till HSBs behov utifrån den kravprofil som funnits är vi övertygade om att Jonas Nygren är rätt kandidat. Såväl hans erfarenheter som värderingar och personliga egenskaper skulle vara en tillgång i det fortsatta arbetet med att utveckla HSB. Det är också ett plus att Jonas Nygren är ett välkänt namn i samhällsdebatten och att han har byggt upp ett förtroende i branschen, säger Jenny Hjalmarsson, ordförande för HSB Stockholm.

Jonas Nygren har i olika roller i fastighetsbranschen, bland annat som styrelseledamot i flera fastighetsbolag, fått en god insikt och kunskap i allt från exploateringsfrågor till långsiktig lönsam förvaltning av fastigheter. Han har också haft ett flertal andra styrelseuppdrag, bland annat som ledamot i Scouternas nationella styrelse och styrelsen för Fremia, arbetsgivarorganisationen för kooperativa företag och ideell sektor.

– Det är med stor ödmjukhet jag tackat ja till nomineringen. Jag ser att HSB har en avgörande roll att spela för att lösa de stora utmaningar som finns på bostadsmarknaden i hela landet. En bostadsmarknad som inte fungerar påverkar hela samhället negativt, både på individnivå och samhällsekonomiskt. Jag kan därför inte tänka mig ett viktigare uppdrag, säger Jonas Nygren

 

 

 


Antalet säljstartade bostäder i Stockholms län har ökat med 12,3 procent under första kvartalet 2021, i jämförelse med samma period år 2020.


Trots pandemin så ökande antalet säljstartade lägenheter förra året markant i Stockholms län. Och den positiva trenden håller i sig.

– Det är ett fortsatt mycket bra läge på marknaden och antalet säljstartade lägenheter har ökat med hela 12,3 procent under första kvartalet i år i jämförelse med år 2020. Många projekt hinner också sälja slut redan samma månad som de säljstartade
, berättar Lars Björkstrand, vd för Svensk Nyproduktion.

Marknaden för nyproduktion i Stockholms län står sig fortsatt mycket stark. Det bekräftar Svensk Nyproduktions kvartalsrapport som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

– Vi ser ett stort intresse och efterfrågan på nyproducerade bostäder i Stockholms län just nu. Trots pandemin ökade marknaden förra året mer än den gjort på länge och den positiva trenden håller i sig, säger Lars Björkstrand.

Utöver att antalet säljstartade bostäder ökat med 12,3 procent första kvartalet i år, i jämförelse med förra året, så är också snittpriset per kvadratmeter högt. Även bostädernas medelyta har ökat.

– Med andra ord är det inte bara fler nyproducerade bostäder som säljstartats i Stockholms län utan de är också större och går för ett högre pris än de gjorde vid samma tidsperiod förra året. Vi tror att den tidigt höga aktiviteten skulle kunna vara en indikation på att säljstarterna kommer att spridas jämnare över det kommande året, säger Lars Björkstrand.

Svensk Nyproduktions kvartalsrapport visar även att det är en större andel småhus som säljstartat hittills i år jämfört med förra året, drygt 30 procent i år medan siffran låg på 21,3 procent förra året.

– En annan trend vi ser är att en högre andel av de säljstartade lägenheterna är äganderätter. Hela 17, 9 procent under första kvartalet i år i jämförelse med endast 5,7 procent förra året, tillägger Lars Björkstrand. 

 

 


Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa och Patrik Andersson, vd för Brunswick Real Estate.


Nyfosa avser att långsiktigt bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj på den finska fastighets­marknaden tillsammans med Brunswick Real Estate. I dag saknas ett opportunistiskt fastighetsbolag som Nyfosa i Finland och Nyfosa bedömer att det finns goda affärsmöjligheter. Nyfosa bildar med Brunswick Real Estate ett bolag med målet att bygga upp ett fastighetsbestånd om cirka 7 Mdr kr inom fem år.

Förvärvsfokus kommer vara brett och i linje med Nyfosas verksamhet på den svenska marknaden. Med inriktning på finska regionsstäder inkluderas alla fastighetskategorier förutom bostäder. Nyfosa ser möjlighet att skapa en bred fastighetsportfölj som bidrar positivt till tillväxten i kassaflöde per aktie.

Brunswick Real Estate, med närvaro i Finland sedan år 2006 och ett gediget track record i den finska marknaden, kommer driva den operativa verksamheten avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor genom ett förvaltningsuppdrag. Bolaget ägs initialt till 90 procent av Nyfosa och till 10 procent av Brunswick Real Estate.

– Efter att ha följt den finska marknaden en tid ser vi att det finns attraktiva affärsmöjligheter här som kan bidra med god avkastning. Ambitionen är hög och vårt mål är att växa snabbt, förutsatt att vi hittar rätt affärer. Med de båda bolagens gemensamma styrkor, samt en stark kapital- och bankmarknad, har vi rätt förutsättningar att nå dit. Vi har en pipeline med affärer som vi utvärderar, säger Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

– Vi är mycket glada att få bredda vår redan etablerade verksamhet i Finland och i synnerhet att få göra det med Nyfosa som är snabbfotade och transaktionsorienterade. Våra kompletterande kompetenser, och Brunswicks proaktiva förvaltning med fokus på mätbar hållbarhet, skapar det bästa utgångsläget för ett lyckat investeringsmandat., kommenterar Patrik Andersson, vd för Brunswick Real Estate.


Sida 1 av 1244